Vykdomas monitoringas:

Kita informacija:


© Kėdainių rajono
savivaldybės administracija, 2012

Lentelėje veikia rūšiavimas pagal kelis parametrus (žymėti stulpelių pavadinimus reikia laikant SHIFT) ir paieška pagal kelis kriterijus. Pavyzdys: "pH Mockėnai 2010-09-22". Lentelės duomenys grąžinami i pradinę padėtį ištrynus įvestus simbolius/žodžius/frazes.

Paieška lentelėje:

Analitė
Tyrimo
rez.
Ribinė
reikš.
Matavimo
vnt.
Data
Matavimo
vieta
Ištirpęs deguonis5.82≥ 7mgO2/l2012-07-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
BDS71.756mgO2/l2012-07-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
N bendras1.7mg/l2012-07-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitritų azotas NO2-N 0.0230.046mg/l2012-07-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Bendras fosforas P0.023mg/l2012-07-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Fosfatų fosforas PO4-P 00.1304mg/l2012-07-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitratų azotas NO3-N 0.79mg/l2012-07-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
pH7.556-9pH vienetai2012-07-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Amonio azotas NH4-N 0.120.778mg/l2012-07-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Ištirpęs deguonis10.81≥ 7mgO2/l2012-07-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
BDS71.976mgO2/l2012-07-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
N bendras1.55mg/l2012-07-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
Temperatūra19Co2012-07-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitritų azotas NO2-N 0.0160.046mg/l2012-07-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
Bendras fosforas P0.012mg/l2012-07-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
Fosfatų fosforas PO4-P 00.1304mg/l2012-07-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
Nitratų azotas NO3-N 1.72mg/l2012-07-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
pH8.136-9pH vienetai2012-07-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
Amonio azotas NH4-N 0.130.778mg/l2012-07-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
Temperatūra23Co2012-07-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
Ištirpęs deguonis9.12≥ 7mgO2/l2012-07-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
BDS72.346mgO2/l2012-07-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
N bendras4.26mg/l2012-07-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitritų azotas NO2-N 0.0440.046mg/l2012-07-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Bendras fosforas P0.016mg/l2012-07-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Fosfatų fosforas PO4-P 0.00.1304mg/l2012-07-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitratų azotas NO3-N 2.79mg/l2012-07-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
pH7.946-9pH vienetai2012-07-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Amonio azotas NH4-N 0.140.778mg/l2012-07-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Temperatūra20Co2012-07-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Ištirpęs deguonis7.65≥ 7mgO2/l2012-07-30Obelies žiotys > 497403,6126069
BDS73.356mgO2/l2012-07-30Obelies žiotys > 497403,6126069
N bendras3.8mg/l2012-07-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitritų azotas NO2-N 0.0460.046mg/l2012-07-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Bendras fosforas P0.034mg/l2012-07-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Fosfatų fosforas PO4-P 0.00.1304mg/l2012-07-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitratų azotas NO3-N 2.9mg/l2012-07-30Obelies žiotys > 497403,6126069
pH8.046-9pH vienetai2012-07-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Amonio azotas NH4-N 0.140.778mg/l2012-07-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Temperatūra18Co2012-07-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Ištirpęs deguonis7.68≥ 7mgO2/l2012-07-30Barupės žiotys > 493995,6118664
BDS72.666mgO2/l2012-07-30Barupės žiotys > 493995,6118664
N bendras3.43mg/l2012-07-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitritų azotas NO2-N 0.0540.046mg/l2012-07-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Bendras fosforas P0.02mg/l2012-07-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Fosfatų fosforas PO4-P 00.1304mg/l2012-07-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitratų azotas NO3-N 3.0mg/l2012-07-30Barupės žiotys > 493995,6118664
pH7.996-9pH vienetai2012-07-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Amonio azotas NH4-N 0.180.778mg/l2012-07-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Temperatūra25Co2012-07-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Ištirpęs deguonis7.06≥ 7mgO2/l2012-07-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
BDS71.416mgO2/l2012-07-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
N bendras1.59mg/l2012-07-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitritų azotas NO2-N 0.0120.046mg/l2012-07-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Bendras fosforas P0.052mg/l2012-07-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0420.1304mg/l2012-07-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitratų azotas NO3-N 0.98mg/l2012-07-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
pH7.836-9pH vienetai2012-07-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Amonio azotas NH4-N 0.120.778mg/l2012-07-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Temperatūra20Co2012-07-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Ištirpęs deguonis6.62≥ 7mgO2/l2012-07-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
BDS71.656mgO2/l2012-07-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
N bendras1.98mg/l2012-07-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitritų azotas NO2-N 0.0220.046mg/l2012-07-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Bendras fosforas P0.065mg/l2012-07-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0430.1304mg/l2012-07-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitratų azotas NO3-N 1.25mg/l2012-07-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
pH7.566-9pH vienetai2012-07-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Amonio azotas NH4-N 0.140.778mg/l2012-07-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Temperatūra19Co2012-07-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Ištirpęs deguonis3.11≥ 7mgO2/l2012-07-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
BDS72.376mgO2/l2012-07-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
N bendras4.0mg/l2012-07-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitritų azotas NO2-N 0.0720.046mg/l2012-07-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Bendras fosforas P0.066mg/l2012-07-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitratų azotas NO3-N 3.01mg/l2012-07-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0470.1304mg/l2012-07-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
pH7.556-9pH vienetai2012-07-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Amonio azotas NH4-N 0.170.778mg/l2012-07-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Temperatūra21Co2012-07-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Ištirpęs deguonis2.44≥ 7mgO2/l2012-07-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
BDS72.616mgO2/l2012-07-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
N bendras1.7mg/l2012-07-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Nitritų azotas NO2-N 0.0610.046mg/l2012-07-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Bendras fosforas P0.122mg/l2012-07-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1140.1304mg/l2012-07-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Nitratų azotas NO3-N 0.92mg/l2012-07-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
pH7.416-9pH vienetai2012-07-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Amonio azotas NH4-N 0.090.778mg/l2012-07-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Temperatūra18Co2012-07-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Ištirpęs deguonis6.73≥ 7mgO2/l2012-07-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
BDS76.166mgO2/l2012-07-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
N bendras1.53mg/l2012-07-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitritų azotas NO2-N 0.0290.046mg/l2012-07-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Bendras fosforas P0.092mg/l2012-07-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0540.1304mg/l2012-07-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitratų azotas NO3-N 0.0mg/l2012-07-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
pH7.746-9pH vienetai2012-07-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Amonio azotas NH4-N 0.30.778mg/l2012-07-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Temperatūra18Co2012-07-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Ištirpęs deguonis6.31≥ 7mgO2/l2012-07-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
BDS71.036mgO2/l2012-07-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
N bendras1.24mg/l2012-07-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitritų azotas NO2-N 0.0130.046mg/l2012-07-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Bendras fosforas P0.035mg/l2012-07-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitratų azotas NO3-N 0.83mg/l2012-07-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0120.1304mg/l2012-07-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
pH7.656-9pH vienetai2012-07-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Amonio azotas NH4-N 0.170.778mg/l2012-07-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Temperatūra21Co2012-07-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Ištirpęs deguonis7.33≥ 7mgO2/l2012-07-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
BDS72.26mgO2/l2012-07-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
N bendras1.33mg/l2012-07-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitritų azotas NO2-N 0.0140.046mg/l2012-07-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Fosfatų fosforas PO4-P 0.070.1304mg/l2012-07-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Bendras fosforas P0.088mg/l2012-07-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitratų azotas NO3-N 0.78mg/l2012-07-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
pH7.756-9pH vienetai2012-07-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Amonio azotas NH4-N 0.160.778mg/l2012-07-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Temperatūra19Co2012-07-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Ištirpęs deguonis7.69≥ 7mgO2/l2012-07-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
BDS71.966mgO2/l2012-07-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
N bendras0.733mg/l2012-07-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitritų azotas NO2-N 0.010.046mg/l2012-07-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Bendras fosforas P0.042mg/l2012-07-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0210.1304mg/l2012-07-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitratų azotas NO3-N 0.63mg/l2012-07-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
pH7.726-9pH vienetai2012-07-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Amonio azotas NH4-N 0.070.778mg/l2012-07-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Temperatūra20Co2012-07-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Ištirpęs deguonis6.73≥ 7mgO2/l2012-07-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
BDS71.676mgO2/l2012-07-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
N bendras3.56mg/l2012-07-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitritų azotas NO2-N 0.0290.046mg/l2012-07-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Bendras fosforas P0.055mg/l2012-07-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0290.1304mg/l2012-07-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitratų azotas NO3-N 2.04mg/l2012-07-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
pH7.746-9pH vienetai2012-07-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Amonio azotas NH4-N 0.080.778mg/l2012-07-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Temperatūra18Co2012-07-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Ištirpęs deguonis6.09≥ 7mgO2/l2012-07-30Alkupis > 500694,6132413
BDS72.986mgO2/l2012-07-30Alkupis > 500694,6132413
N bendras0.163mg/l2012-07-30Alkupis > 500694,6132413
Nitritų azotas NO2-N 0.0180.046mg/l2012-07-30Alkupis > 500694,6132413
Bendras fosforas P0.107mg/l2012-07-30Alkupis > 500694,6132413
Fosfatų fosforas PO4-P 0.060.1304mg/l2012-07-30Alkupis > 500694,6132413
Nitratų azotas NO3-N 0.0mg/l2012-07-30Alkupis > 500694,6132413
pH7.476-9pH vienetai2012-07-30Alkupis > 500694,6132413
Amonio azotas NH4-N 0.180.778mg/l2012-07-30Alkupis > 500694,6132413
Temperatūra19Co2012-07-30Alkupis > 500694,6132413
Ištirpęs deguonis6.53≥ 7mgO2/l2012-07-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
BDS72.186mgO2/l2012-07-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
N bendras2.71mg/l2012-07-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitritų azotas NO2-N 0.0670.046mg/l2012-07-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Bendras fosforas P1.41mg/l2012-07-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Fosfatų fosforas PO4-P 1.360.1304mg/l2012-07-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitratų azotas NO3-N 1.53mg/l2012-07-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
pH7.626-9pH vienetai2012-07-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Amonio azotas NH4-N 0.090.778mg/l2012-07-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Temperatūra19Co2012-07-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Ištirpęs deguonis6.73≥ 7mgO2/l2012-07-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
BDS76.166mgO2/l2012-07-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
N bendras3.56mg/l2012-07-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitritų azotas NO2-N 0.2770.046mg/l2012-07-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Bendras fosforas P1.0mg/l2012-07-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Fosfatų fosforas PO4-P 0.9040.1304mg/l2012-07-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitratų azotas NO3-N 2.41mg/l2012-07-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
pH7.536-9pH vienetai2012-07-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Amonio azotas NH4-N 0.00.778mg/l2012-07-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Temperatūra19Co2012-07-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Ištirpęs deguonis9.28≥ 7mgO2/l2012-07-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
BDS72.636mgO2/l2012-07-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
N bendras5.37mg/l2012-07-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Nitritų azotas NO2-N 0.0250.046mg/l2012-07-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Bendras fosforas P0.017mg/l2012-07-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Fosfatų fosforas PO4-P 0.00.1304mg/l2012-07-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Nitratų azotas NO3-N 1.95mg/l2012-07-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
pH8.186-9pH vienetai2012-07-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Amonio azotas NH4-N 0.240.778mg/l2012-07-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Temperatūra24Co2012-07-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Ištirpęs deguonis10.21≥ 7mgO2/l2012-07-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
BDS72.356mgO2/l2012-07-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
N bendras2.21mg/l2012-07-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Nitritų azotas NO2-N 0.0490.046mg/l2012-07-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Bendras fosforas P0.022mg/l2012-07-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0110.1304mg/l2012-07-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Nitratų azotas NO3-N 1.25mg/l2012-07-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
pH8.046-9pH vienetai2012-07-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Amonio azotas NH4-N 0.130.778mg/l2012-07-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Temperatūra23Co2012-07-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Ištirpęs deguonis7.6≥ 7mgO2/l2012-07-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
BDS73.086mgO2/l2012-07-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
N bendras1.51mg/l2012-07-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitritų azotas NO2-N 0.00470.046mg/l2012-07-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Bendras fosforas P0.029mg/l2012-07-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Fosfatų fosforas PO4-P 0.00.1304mg/l2012-07-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitratų azotas NO3-N 0.0mg/l2012-07-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
pH7.736-9pH vienetai2012-07-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Amonio azotas NH4-N 0.240.778mg/l2012-07-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Temperatūra22Co2012-07-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Ištirpęs deguonis12.39≥ 7mgO2/l2012-07-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
BDS75.676mgO2/l2012-07-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
N bendras1.77mg/l2012-07-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Nitritų azotas NO2-N 0.0240.046mg/l2012-07-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Bendras fosforas P0.045mg/l2012-07-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Fosfatų fosforas PO4-P 0.00.1304mg/l2012-07-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Nitratų azotas NO3-N 0.0mg/l2012-07-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
pH8.086-9pH vienetai2012-07-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Amonio azotas NH4-N 0.330.778mg/l2012-07-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Temperatūra25Co2012-07-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Ištirpęs deguonis9.03≥ 7mgO2/l2012-07-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
BDS72.276mgO2/l2012-07-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
N bendras3.4mg/l2012-07-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitritų azotas NO2-N 0.0530.046mg/l2012-07-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Bendras fosforas P0.017mg/l2012-07-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Fosfatų fosforas PO4-P 0.00.1304mg/l2012-07-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitratų azotas NO3-N 3.86mg/l2012-07-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
pH8.146-9pH vienetai2012-07-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Amonio azotas NH4-N 0.110.778mg/l2012-07-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Temperatūra27Co2012-07-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Ištirpęs deguonis6.42≥ 7mgO2/l2012-07-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
BDS75.516mgO2/l2012-07-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
N bendras2.55mg/l2012-07-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitritų azotas NO2-N 0.0360.046mg/l2012-07-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Bendras fosforas P0.044mg/l2012-07-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Fosfatų fosforas PO4-P 0.00.1304mg/l2012-07-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitratų azotas NO3-N 1.95mg/l2012-07-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
pH7.856-9pH vienetai2012-07-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Amonio azotas NH4-N 0.380.778mg/l2012-07-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Temperatūra26Co2012-07-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Ištirpęs deguonis10.57≥ 7mgO2/l2012-07-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
BDS73.026mgO2/l2012-07-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
N bendras4.01mg/l2012-07-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Nitritų azotas NO2-N 0.0490.046mg/l2012-07-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Bendras fosforas P0.022mg/l2012-07-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Fosfatų fosforas PO4-P 0.00.1304mg/l2012-07-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Nitratų azotas NO3-N 2.72mg/l2012-07-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
pH8.126-9pH vienetai2012-07-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Amonio azotas NH4-N 0.150.778mg/l2012-07-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Temperatūra22Co2012-07-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Ištirpęs deguonis7.52≥ 7mgO2/l2012-07-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
BDS72.56mgO2/l2012-07-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
N bendras2.15mg/l2012-07-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitritų azotas NO2-N 0.0170.046mg/l2012-07-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Bendras fosforas P0.074mg/l2012-07-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0510.1304mg/l2012-07-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitratų azotas NO3-N 1.33mg/l2012-07-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
pH7.826-9pH vienetai2012-07-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Amonio azotas NH4-N 0.120.778mg/l2012-07-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Temperatūra21Co2012-07-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Ištirpęs deguonis6.57≥ 7mgO2/l2012-07-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
BDS71.686mgO2/l2012-07-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
N bendras1.61mg/l2012-07-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitritų azotas NO2-N 0.0150.046mg/l2012-07-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Bendras fosforas P0.067mg/l2012-07-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0520.1304mg/l2012-07-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitratų azotas NO3-N 1.21mg/l2012-07-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
pH7.876-9pH vienetai2012-07-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Amonio azotas NH4-N 0.110.778mg/l2012-07-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Temperatūra21Co2012-07-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Ištirpęs deguonis4.33≥ 7mgO2/l2012-07-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
BDS71.586mgO2/l2012-07-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
N bendras1.4mg/l2012-07-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitritų azotas NO2-N 0.0250.046mg/l2012-07-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Bendras fosforas P0.08mg/l2012-07-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0590.1304mg/l2012-07-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitratų azotas NO3-N 0.88mg/l2012-07-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
pH7.486-9pH vienetai2012-07-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Amonio azotas NH4-N 0.080.778mg/l2012-07-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Temperatūra22Co2012-07-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Ištirpęs deguonis7.56≥ 7mgO2/l2012-07-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
BDS73.516mgO2/l2012-07-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
N bendras2.28mg/l2012-07-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitritų azotas NO2-N 0.0360.046mg/l2012-07-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Bendras fosforas P0.076mg/l2012-07-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0310.1304mg/l2012-07-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitratų azotas NO3-N 2.02mg/l2012-07-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
pH7.896-9pH vienetai2012-07-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Amonio azotas NH4-N 0.190.778mg/l2012-07-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Temperatūra22Co2012-07-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Ištirpęs deguonis7.19≥ 7mgO2/l2012-07-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
BDS70.866mgO2/l2012-07-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
N bendras1.8mg/l2012-07-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Nitritų azotas NO2-N 0.0620.046mg/l2012-07-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Bendras fosforas P0.103mg/l2012-07-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0820.1304mg/l2012-07-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Nitratų azotas NO3-N 1.87mg/l2012-07-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
pH7.866-9pH vienetai2012-07-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Amonio azotas NH4-N 0.080.778mg/l2012-07-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Temperatūra24Co2012-07-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
N bendras5.4mg/l2012-07-30Kolektorius > 501582,6123190
N bendras8.6mg/l2012-08-30Kolektorius > 501582,6123190
N bendras9.7mg/l2012-09-30Kolektorius > 501582,6123190
N bendras1.96mg/l2012-09-30Pernarava N-01 > 478267,6129321
N bendras4mg/l2012-09-30Dotnuva N-02 > 490482,6144546
N bendras2.2mg/l2012-09-30Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
N bendras3.23mg/l2012-09-30Krakiai N-04 > 474805,6148597
N bendras3.6mg/l2012-09-30Truskava N-05 > 514938,6142207
N bendras0.766mg/l2012-09-30Vilainiai N-06 > 505202,6130432
N bendras1.77mg/l2012-09-30Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
N bendras33mg/l2012-09-30Josvainiai N-08 > 489818,6126973
N bendras27.2mg/l2012-09-30Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
N bendras1.43mg/l2012-09-30Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Bendras fosforas P0.112mg/l2012-09-30Pernarava N-01 > 478267,6129321
Bendras fosforas P0.081mg/l2012-09-30Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Bendras fosforas P0.036mg/l2012-09-30Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Bendras fosforas P0.016mg/l2012-09-30Krakiai N-04 > 474805,6148597
Bendras fosforas P0.02mg/l2012-09-30Truskava N-05 > 514938,6142207
Bendras fosforas P0.046mg/l2012-09-30Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Bendras fosforas P0.025mg/l2012-09-30Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Bendras fosforas P1.22mg/l2012-09-30Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Bendras fosforas P0.655mg/l2012-09-30Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Bendras fosforas P0.052mg/l2012-09-30Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Ištirpęs deguonis8.53≥ 7mgO2/l2012-08-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
BDS73.06mgO2/l2012-08-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
N bendras2.7mg/l2012-08-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitritų azotas NO2-N 0.0150.046mg/l2012-08-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Bendras fosforas P0.042mg/l2012-08-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0280.1304mg/l2012-08-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitratų azotas NO3-N 6.02mg/l2012-08-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
pH8.126-9pH vienetai2012-08-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Amonio azotas NH4-N 0.00.778mg/l2012-08-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Temperatūra11Co2012-08-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Ištirpęs deguonis12.32≥ 7mgO2/l2012-08-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
BDS72.526mgO2/l2012-08-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
N bendras2.53mg/l2012-08-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
Nitritų azotas NO2-N 0.00830.046mg/l2012-08-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
Bendras fosforas P0.018mg/l2012-08-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
Fosfatų fosforas PO4-P 0.010.1304mg/l2012-08-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
Nitratų azotas NO3-N 5.27mg/l2012-08-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
pH8.516-9pH vienetai2012-08-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
Amonio azotas NH4-N 0.2190.778mg/l2012-08-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
Temperatūra13Co2012-08-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
Ištirpęs deguonis11.08≥ 7mgO2/l2012-08-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
BDS73.116mgO2/l2012-08-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
N bendras2.35mg/l2012-08-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitritų azotas NO2-N 0.0330.046mg/l2012-08-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Bendras fosforas P0.018mg/l2012-08-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Fosfatų fosforas PO4-P 0.00.1304mg/l2012-08-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitratų azotas NO3-N 1.97mg/l2012-08-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
pH8.326-9pH vienetai2012-08-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Amonio azotas NH4-N 0.1120.778mg/l2012-08-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Temperatūra11Co2012-08-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Ištirpęs deguonis8.22≥ 7mgO2/l2012-08-31Obelies žiotys > 497403,6126069
BDS73.246mgO2/l2012-08-31Obelies žiotys > 497403,6126069
N bendras2.67mg/l2012-08-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitritų azotas NO2-N 0.0950.046mg/l2012-08-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Bendras fosforas P0.056mg/l2012-08-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0290.1304mg/l2012-08-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitratų azotas NO3-N 2.26mg/l2012-08-31Obelies žiotys > 497403,6126069
pH8.186-9pH vienetai2012-08-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Amonio azotas NH4-N 0.0930.778mg/l2012-08-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Temperatūra10Co2012-08-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Ištirpęs deguonis9.22≥ 7mgO2/l2012-08-31Barupės žiotys > 493995,6118664
BDS72.026mgO2/l2012-08-31Barupės žiotys > 493995,6118664
N bendras4.08mg/l2012-08-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitritų azotas NO2-N 0.0260.046mg/l2012-08-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Bendras fosforas P0.024mg/l2012-08-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0120.1304mg/l2012-08-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitratų azotas NO3-N 12.2mg/l2012-08-31Barupės žiotys > 493995,6118664
pH8.276-9pH vienetai2012-08-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Amonio azotas NH4-N 0.00.778mg/l2012-08-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Temperatūra12Co2012-08-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Ištirpęs deguonis9.63≥ 7mgO2/l2012-08-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
BDS72.886mgO2/l2012-08-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
N bendras2.27mg/l2012-08-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitritų azotas NO2-N 0.0740.046mg/l2012-08-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Bendras fosforas P0.042mg/l2012-08-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0340.1304mg/l2012-08-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitratų azotas NO3-N 6.91mg/l2012-08-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
pH8.216-9pH vienetai2012-08-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Amonio azotas NH4-N 0.1930.778mg/l2012-08-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Temperatūra14Co2012-08-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Ištirpęs deguonis10.14≥ 7mgO2/l2012-08-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
BDS72.926mgO2/l2012-08-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
N bendras2.44mg/l2012-08-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitritų azotas NO2-N 0.0120.046mg/l2012-08-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Bendras fosforas P0.04mg/l2012-08-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Fosfatų fosforas PO4-P 0.030.1304mg/l2012-08-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitratų azotas NO3-N 7.3mg/l2012-08-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
pH8.056-9pH vienetai2012-08-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Amonio azotas NH4-N 0.00.778mg/l2012-08-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Temperatūra13Co2012-08-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Ištirpęs deguonis2.5≥ 7mgO2/l2012-08-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
BDS722.06mgO2/l2012-08-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
N bendras4.27mg/l2012-08-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitritų azotas NO2-N 0.1460.046mg/l2012-08-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Bendras fosforas P0.09mg/l2012-08-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Fosfatų fosforas PO4-P 0.080.1304mg/l2012-08-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitratų azotas NO3-N 9.12mg/l2012-08-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
pH7.666-9pH vienetai2012-08-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Amonio azotas NH4-N 0.180.778mg/l2012-08-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Temperatūra13Co2012-08-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Ištirpęs deguonis5.66≥ 7mgO2/l2012-08-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
BDS74.246mgO2/l2012-08-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
N bendras2.22mg/l2012-08-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Nitritų azotas NO2-N 0.0270.046mg/l2012-08-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Bendras fosforas P0.08mg/l2012-08-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Fosfatų fosforas PO4-P 0.070.1304mg/l2012-08-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Nitratų azotas NO3-N 4.6mg/l2012-08-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
pH7.786-9pH vienetai2012-08-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Amonio azotas NH4-N 0.00.778mg/l2012-08-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Temperatūra14Co2012-08-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Ištirpęs deguonis9.43≥ 7mgO2/l2012-08-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
BDS74.06mgO2/l2012-08-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
N bendras1.59mg/l2012-08-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitritų azotas NO2-N 0.0110.046mg/l2012-08-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Bendras fosforas P0.108mg/l2012-08-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0920.1304mg/l2012-08-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitratų azotas NO3-N 2.88mg/l2012-08-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
pH8.126-9pH vienetai2012-08-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Amonio azotas NH4-N 0.00.778mg/l2012-08-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Temperatūra14Co2012-08-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Ištirpęs deguonis9.88≥ 7mgO2/l2012-08-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
BDS73.886mgO2/l2012-08-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
N bendras1.68mg/l2012-08-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitritų azotas NO2-N 0.00580.046mg/l2012-08-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Bendras fosforas P0.034mg/l2012-08-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0240.1304mg/l2012-08-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitratų azotas NO3-N 4.07mg/l2012-08-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
pH8.256-9pH vienetai2012-08-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Amonio azotas NH4-N 0.0520.778mg/l2012-08-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Temperatūra14Co2012-08-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Ištirpęs deguonis8.77≥ 7mgO2/l2012-08-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
BDS73.86mgO2/l2012-08-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
N bendras2.0mg/l2012-08-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitritų azotas NO2-N 0.00660.046mg/l2012-08-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Bendras fosforas P0.092mg/l2012-08-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Fosfatų fosforas PO4-P 0.080.1304mg/l2012-08-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitratų azotas NO3-N 3.9mg/l2012-08-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
pH8.16-9pH vienetai2012-08-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Amonio azotas NH4-N 0.00.778mg/l2012-08-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Temperatūra14Co2012-08-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Ištirpęs deguonis8.27≥ 7mgO2/l2012-08-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
BDS72.366mgO2/l2012-08-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
N bendras1.36mg/l2012-08-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitritų azotas NO2-N 0.00640.046mg/l2012-08-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Bendras fosforas P0.036mg/l2012-08-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0260.1304mg/l2012-08-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitratų azotas NO3-N 2.79mg/l2012-08-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
pH7.916-9pH vienetai2012-08-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Amonio azotas NH4-N 0.00.778mg/l2012-08-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Temperatūra13Co2012-08-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Ištirpęs deguonis9.41≥ 7mgO2/l2012-08-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
BDS73.126mgO2/l2012-08-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
N bendras3.9mg/l2012-08-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitritų azotas NO2-N 0.0110.046mg/l2012-08-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Bendras fosforas P0.04mg/l2012-08-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0280.1304mg/l2012-08-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitratų azotas NO3-N 10.4mg/l2012-08-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
pH8.236-9pH vienetai2012-08-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Amonio azotas NH4-N 0.00.778mg/l2012-08-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Temperatūra14Co2012-08-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Ištirpęs deguonis5.62≥ 7mgO2/l2012-08-31Alkupis > 500694,6132413
BDS73.126mgO2/l2012-08-31Alkupis > 500694,6132413
N bendras1.49mg/l2012-08-31Alkupis > 500694,6132413
Nitritų azotas NO2-N 0.0120.046mg/l2012-08-31Alkupis > 500694,6132413
Bendras fosforas P0.082mg/l2012-08-31Alkupis > 500694,6132413
Fosfatų fosforas PO4-P 0.080.1304mg/l2012-08-31Alkupis > 500694,6132413
Nitratų azotas NO3-N 2.39mg/l2012-08-31Alkupis > 500694,6132413
pH7.816-9pH vienetai2012-08-31Alkupis > 500694,6132413
Amonio azotas NH4-N 0.00.778mg/l2012-08-31Alkupis > 500694,6132413
Temperatūra14Co2012-08-31Alkupis > 500694,6132413
Ištirpęs deguonis9.16≥ 7mgO2/l2012-08-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
BDS73.086mgO2/l2012-08-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
N bendras4.16mg/l2012-08-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitritų azotas NO2-N 0.0840.046mg/l2012-08-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Bendras fosforas P1.91mg/l2012-08-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Fosfatų fosforas PO4-P 1.860.1304mg/l2012-08-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitratų azotas NO3-N 4.0mg/l2012-08-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
pH8.056-9pH vienetai2012-08-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Amonio azotas NH4-N 0.0930.778mg/l2012-08-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Temperatūra11Co2012-08-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Ištirpęs deguonis8.83≥ 7mgO2/l2012-08-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
BDS74.726mgO2/l2012-08-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
N bendras5.75mg/l2012-08-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitritų azotas NO2-N 0.1520.046mg/l2012-08-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Bendras fosforas P0.306mg/l2012-08-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Fosfatų fosforas PO4-P 0.2860.1304mg/l2012-08-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitratų azotas NO3-N 15.9mg/l2012-08-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
pH8.096-9pH vienetai2012-08-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Amonio azotas NH4-N 0.00.778mg/l2012-08-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Temperatūra13Co2012-08-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Ištirpęs deguonis9.58≥ 7mgO2/l2012-08-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
BDS73.486mgO2/l2012-08-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
N bendras2.69mg/l2012-08-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Nitritų azotas NO2-N 0.0310.046mg/l2012-08-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Bendras fosforas P0.028mg/l2012-08-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0180.1304mg/l2012-08-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Nitratų azotas NO3-N 5.75mg/l2012-08-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
pH8.346-9pH vienetai2012-08-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Amonio azotas NH4-N 0.00.778mg/l2012-08-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Temperatūra19Co2012-08-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Ištirpęs deguonis8.81≥ 7mgO2/l2012-08-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
BDS73.246mgO2/l2012-08-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
N bendras1.54mg/l2012-08-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Nitritų azotas NO2-N 0.0180.046mg/l2012-08-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Bendras fosforas P0.03mg/l2012-08-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0140.1304mg/l2012-08-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Nitratų azotas NO3-N 2.79mg/l2012-08-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
pH8.286-9pH vienetai2012-08-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Amonio azotas NH4-N 0.0520.778mg/l2012-08-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Temperatūra16Co2012-08-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Ištirpęs deguonis7.7≥ 7mgO2/l2012-08-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
BDS75.646mgO2/l2012-08-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
N bendras1.64mg/l2012-08-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitritų azotas NO2-N 0.00470.046mg/l2012-08-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Bendras fosforas P0.046mg/l2012-08-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Fosfatų fosforas PO4-P 0.030.1304mg/l2012-08-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitratų azotas NO3-N 1.9mg/l2012-08-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
pH7.926-9pH vienetai2012-08-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Amonio azotas NH4-N 0.2960.778mg/l2012-08-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Temperatūra18Co2012-08-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Ištirpęs deguonis7.38≥ 7mgO2/l2012-08-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
BDS715.66mgO2/l2012-08-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
N bendras1.99mg/l2012-08-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Nitritų azotas NO2-N 0.0040.046mg/l2012-08-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Bendras fosforas P0.082mg/l2012-08-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0480.1304mg/l2012-08-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Nitratų azotas NO3-N 2.04mg/l2012-08-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
pH8.146-9pH vienetai2012-08-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Amonio azotas NH4-N 0.1420.778mg/l2012-08-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Temperatūra17Co2012-08-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Ištirpęs deguonis8.84≥ 7mgO2/l2012-08-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
BDS75.526mgO2/l2012-08-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
N bendras3.85mg/l2012-08-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitritų azotas NO2-N 0.0230.046mg/l2012-08-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Bendras fosforas P0.03mg/l2012-08-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0180.1304mg/l2012-08-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitratų azotas NO3-N 10.8mg/l2012-08-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
pH8.256-9pH vienetai2012-08-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Amonio azotas NH4-N 0.270.778mg/l2012-08-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Temperatūra16Co2012-08-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Ištirpęs deguonis9.47≥ 7mgO2/l2012-08-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
BDS72.286mgO2/l2012-08-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
N bendras7.2mg/l2012-08-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitritų azotas NO2-N 0.0370.046mg/l2012-08-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Bendras fosforas P0.014mg/l2012-08-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Fosfatų fosforas PO4-P 0.010.1304mg/l2012-08-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitratų azotas NO3-N 20.1mg/l2012-08-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
pH7.876-9pH vienetai2012-08-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Amonio azotas NH4-N 0.0770.778mg/l2012-08-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Temperatūra19Co2012-08-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Ištirpęs deguonis9.79≥ 7mgO2/l2012-08-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
BDS7136mgO2/l2012-08-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
N bendras3.42mg/l2012-08-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Nitritų azotas NO2-N 0.0310.046mg/l2012-08-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Bendras fosforas P0.018mg/l2012-08-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Fosfatų fosforas PO4-P 0.00.1304mg/l2012-08-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Nitratų azotas NO3-N 8.81mg/l2012-08-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
pH7.916-9pH vienetai2012-08-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Amonio azotas NH4-N 0.1550.778mg/l2012-08-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Temperatūra16Co2012-08-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Ištirpęs deguonis9.14≥ 7mgO2/l2012-08-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
BDS75.446mgO2/l2012-08-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
N bendras3.35mg/l2012-08-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitritų azotas NO2-N 0.00890.046mg/l2012-08-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Bendras fosforas P0.082mg/l2012-08-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0740.1304mg/l2012-08-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitratų azotas NO3-N 7.79mg/l2012-08-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
pH8.116-9pH vienetai2012-08-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Amonio azotas NH4-N 0.00.778mg/l2012-08-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Temperatūra16Co2012-08-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Ištirpęs deguonis8.95≥ 7mgO2/l2012-08-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
BDS717.96mgO2/l2012-08-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
N bendras2.12mg/l2012-08-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitritų azotas NO2-N 0.00740.046mg/l2012-08-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Bendras fosforas P0.028mg/l2012-08-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Fosfatų fosforas PO4-P 0.010.1304mg/l2012-08-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitratų azotas NO3-N 0.0mg/l2012-08-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
pH8.126-9pH vienetai2012-08-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Amonio azotas NH4-N 0.4510.778mg/l2012-08-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Temperatūra15Co2012-08-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Ištirpęs deguonis8.75≥ 7mgO2/l2012-08-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
BDS73.686mgO2/l2012-08-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
N bendras2.55mg/l2012-08-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitritų azotas NO2-N 0.00790.046mg/l2012-08-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Bendras fosforas P0.086mg/l2012-08-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0740.1304mg/l2012-08-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitratų azotas NO3-N 7.13mg/l2012-08-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
pH7.486-9pH vienetai2012-08-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Amonio azotas NH4-N 0.00.778mg/l2012-08-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Temperatūra15Co2012-08-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Ištirpęs deguonis8.97≥ 7mgO2/l2012-08-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
BDS73.686mgO2/l2012-08-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
N bendras3.01mg/l2012-08-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitritų azotas NO2-N 0.0090.046mg/l2012-08-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Bendras fosforas P0.08mg/l2012-08-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0380.1304mg/l2012-08-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitratų azotas NO3-N 7.22mg/l2012-08-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
pH8.286-9pH vienetai2012-08-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Amonio azotas NH4-N 0.00.778mg/l2012-08-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Temperatūra15Co2012-08-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Ištirpęs deguonis9.82≥ 7mgO2/l2012-08-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
BDS73.926mgO2/l2012-08-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
N bendras3.0mg/l2012-08-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Nitritų azotas NO2-N 0.0250.046mg/l2012-08-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Bendras fosforas P0.132mg/l2012-08-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1160.1304mg/l2012-08-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Nitratų azotas NO3-N 8.06mg/l2012-08-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
pH8.26-9pH vienetai2012-08-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Amonio azotas NH4-N 0.2320.778mg/l2012-08-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Temperatūra16Co2012-08-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Ištirpęs deguonis9.42≥ 7mgO2/l2012-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
BDS71.356mgO2/l2012-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
N bendras2.08mg/l2012-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitritų azotas NO2-N 0.0460.046mg/l2012-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Bendras fosforas P0.031mg/l2012-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0880.1304mg/l2012-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitratų azotas NO3-N 3.95mg/l2012-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
pH8.06-9pH vienetai2012-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Amonio azotas NH4-N 0.040.778mg/l2012-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Temperatūra17Co2012-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Ištirpęs deguonis9.87≥ 7mgO2/l2012-09-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
BDS71.266mgO2/l2012-09-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
N bendras1.84mg/l2012-09-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
Nitritų azotas NO2-N 0.0270.046mg/l2012-09-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
Bendras fosforas P0.01mg/l2012-09-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
Fosfatų fosforas PO4-P 0.00660.1304mg/l2012-09-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
Nitratų azotas NO3-N 3.31mg/l2012-09-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
pH8.46-9pH vienetai2012-09-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
Amonio azotas NH4-N 0.0570.778mg/l2012-09-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
Temperatūra21Co2012-09-30Šušvės žiotys > 489202,6115469
Ištirpęs deguonis9.65≥ 7mgO2/l2012-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
BDS72.486mgO2/l2012-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
N bendras2.71mg/l2012-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitritų azotas NO2-N 0.1150.046mg/l2012-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Bendras fosforas P0.014mg/l2012-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Fosfatų fosforas PO4-P 0.00940.1304mg/l2012-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitratų azotas NO3-N 7.57mg/l2012-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
pH8.26-9pH vienetai2012-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Amonio azotas NH4-N 0.2050.778mg/l2012-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Temperatūra19Co2012-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Ištirpęs deguonis9.0≥ 7mgO2/l2012-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
BDS71.616mgO2/l2012-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
N bendras2.89mg/l2012-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitritų azotas NO2-N 0.4370.046mg/l2012-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Bendras fosforas P0.059mg/l2012-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0970.1304mg/l2012-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitratų azotas NO3-N 9.08mg/l2012-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
pH7.96-9pH vienetai2012-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Amonio azotas NH4-N 0.0720.778mg/l2012-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Temperatūra18Co2012-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Ištirpęs deguonis9.15≥ 7mgO2/l2012-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
BDS71.386mgO2/l2012-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
N bendras2.84mg/l2012-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitritų azotas NO2-N 0.0890.046mg/l2012-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Bendras fosforas P0.023mg/l2012-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0410.1304mg/l2012-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitratų azotas NO3-N 9.83mg/l2012-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
pH8.26-9pH vienetai2012-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Amonio azotas NH4-N 0.1070.778mg/l2012-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Temperatūra22Co2012-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Ištirpęs deguonis9.44≥ 7mgO2/l2012-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
BDS71.036mgO2/l2012-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
N bendras1.87mg/l2012-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitritų azotas NO2-N 0.0240.046mg/l2012-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Bendras fosforas P0.027mg/l2012-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0430.1304mg/l2012-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitratų azotas NO3-N 4.91mg/l2012-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
pH8.156-9pH vienetai2012-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Amonio azotas NH4-N 0.050.778mg/l2012-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Temperatūra18Co2012-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Ištirpęs deguonis9.43≥ 7mgO2/l2012-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
BDS71.626mgO2/l2012-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
N bendras1.83mg/l2012-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitritų azotas NO2-N 0.0460.046mg/l2012-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Bendras fosforas P0.047mg/l2012-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Fosfatų fosforas PO4-P 0.050.1304mg/l2012-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitratų azotas NO3-N 5.28mg/l2012-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
pH8.36-9pH vienetai2012-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Amonio azotas NH4-N 0.1050.778mg/l2012-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Temperatūra17Co2012-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Ištirpęs deguonis7.9≥ 7mgO2/l2012-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
BDS77.546mgO2/l2012-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
N bendras3.51mg/l2012-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitritų azotas NO2-N 0.8440.046mg/l2012-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Bendras fosforas P0.066mg/l2012-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1440.1304mg/l2012-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitratų azotas NO3-N 6.42mg/l2012-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
pH7.76-9pH vienetai2012-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Amonio azotas NH4-N 0.4960.778mg/l2012-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Temperatūra20Co2012-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Ištirpęs deguonis9.32≥ 7mgO2/l2012-09-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
BDS71.266mgO2/l2012-09-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
N bendras1.38mg/l2012-09-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Nitritų azotas NO2-N 0.1120.046mg/l2012-09-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Bendras fosforas P0.054mg/l2012-09-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1190.1304mg/l2012-09-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Nitratų azotas NO3-N 2.59mg/l2012-09-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
pH86-9pH vienetai2012-09-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Amonio azotas NH4-N 0.0870.778mg/l2012-09-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Temperatūra17Co2012-09-30Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Ištirpęs deguonis9.41≥ 7mgO2/l2012-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
BDS71.116mgO2/l2012-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
N bendras1.85mg/l2012-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitritų azotas NO2-N 0.0270.046mg/l2012-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Bendras fosforas P0.066mg/l2012-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1530.1304mg/l2012-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitratų azotas NO3-N 5.76mg/l2012-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
pH8.26-9pH vienetai2012-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Amonio azotas NH4-N 0.0550.778mg/l2012-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Temperatūra19Co2012-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Ištirpęs deguonis4.12≥ 7mgO2/l2012-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
BDS78.146mgO2/l2012-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
N bendras1.84mg/l2012-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitritų azotas NO2-N 0.8410.046mg/l2012-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Bendras fosforas P0.045mg/l2012-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Fosfatų fosforas PO4-P 0.05010.1304mg/l2012-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitratų azotas NO3-N 0.0mg/l2012-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
pH7.26-9pH vienetai2012-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Amonio azotas NH4-N 0.1620.778mg/l2012-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Temperatūra20Co2012-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Ištirpęs deguonis9.47≥ 7mgO2/l2012-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
BDS71.036mgO2/l2012-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
N bendras1.99mg/l2012-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitritų azotas NO2-N 0.0260.046mg/l2012-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Bendras fosforas P0.054mg/l2012-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1690.1304mg/l2012-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitratų azotas NO3-N 5.18mg/l2012-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
pH8.16-9pH vienetai2012-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Amonio azotas NH4-N 0.060.778mg/l2012-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Temperatūra18Co2012-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Ištirpęs deguonis9.2≥ 7mgO2/l2012-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
BDS71.026mgO2/l2012-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
N bendras1.87mg/l2012-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitritų azotas NO2-N 0.0320.046mg/l2012-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Bendras fosforas P0.062mg/l2012-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1530.1304mg/l2012-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitratų azotas NO3-N 5.49mg/l2012-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
pH8.16-9pH vienetai2012-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Amonio azotas NH4-N 0.0610.778mg/l2012-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Temperatūra17Co2012-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Ištirpęs deguonis9.13≥ 7mgO2/l2012-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
BDS72.026mgO2/l2012-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
N bendras2.12mg/l2012-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitritų azotas NO2-N 0.1020.046mg/l2012-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Bendras fosforas P0.094mg/l2012-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Fosfatų fosforas PO4-P 0.2130.1304mg/l2012-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitratų azotas NO3-N 5.67mg/l2012-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
pH8.26-9pH vienetai2012-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Amonio azotas NH4-N 0.1130.778mg/l2012-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Temperatūra17Co2012-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Ištirpęs deguonis9.27≥ 7mgO2/l2012-09-30Alkupis > 500694,6132413
BDS71.776mgO2/l2012-09-30Alkupis > 500694,6132413
N bendras1.22mg/l2012-09-30Alkupis > 500694,6132413
Nitritų azotas NO2-N 0.0390.046mg/l2012-09-30Alkupis > 500694,6132413
Bendras fosforas P0.078mg/l2012-09-30Alkupis > 500694,6132413
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1850.1304mg/l2012-09-30Alkupis > 500694,6132413
Nitratų azotas NO3-N 0.841mg/l2012-09-30Alkupis > 500694,6132413
pH8.16-9pH vienetai2012-09-30Alkupis > 500694,6132413
Amonio azotas NH4-N 0.1540.778mg/l2012-09-30Alkupis > 500694,6132413
Temperatūra18Co2012-09-30Alkupis > 500694,6132413
Ištirpęs deguonis9.5≥ 7mgO2/l2012-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
BDS71.016mgO2/l2012-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
N bendras1.15mg/l2012-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitritų azotas NO2-N 0.020.046mg/l2012-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Bendras fosforas P0.02mg/l2012-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0530.1304mg/l2012-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitratų azotas NO3-N 2.13mg/l2012-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
pH8.36-9pH vienetai2012-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Amonio azotas NH4-N 0.0550.778mg/l2012-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Temperatūra17Co2012-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Ištirpęs deguonis9.4≥ 7mgO2/l2012-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
BDS71.216mgO2/l2012-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
N bendras1.22mg/l2012-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitritų azotas NO2-N 0.0270.046mg/l2012-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Bendras fosforas P0.054mg/l2012-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1630.1304mg/l2012-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitratų azotas NO3-N 1.93mg/l2012-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
pH8.26-9pH vienetai2012-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Amonio azotas NH4-N 0.090.778mg/l2012-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Temperatūra18Co2012-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Ištirpęs deguonis8.81≥ 7mgO2/l2012-09-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
BDS71.126mgO2/l2012-09-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
N bendras0.863mg/l2012-09-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Nitritų azotas NO2-N 0.0320.046mg/l2012-09-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Bendras fosforas P0.03mg/l2012-09-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0590.1304mg/l2012-09-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Nitratų azotas NO3-N 0.642mg/l2012-09-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
pH8.06-9pH vienetai2012-09-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Amonio azotas NH4-N 0.1070.778mg/l2012-09-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Temperatūra22Co2012-09-30Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Ištirpęs deguonis9.25≥ 7mgO2/l2012-09-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
BDS71.946mgO2/l2012-09-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
N bendras3.3mg/l2012-09-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Nitritų azotas NO2-N 0.0430.046mg/l2012-09-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Bendras fosforas P0.056mg/l2012-09-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0590.1304mg/l2012-09-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Nitratų azotas NO3-N 8.32mg/l2012-09-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
pH8.26-9pH vienetai2012-09-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Amonio azotas NH4-N 0.00250.778mg/l2012-09-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Temperatūra20Co2012-09-30Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Ištirpęs deguonis8.86≥ 7mgO2/l2012-09-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
BDS71.736mgO2/l2012-09-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
pH7.86-9pH vienetai2012-09-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
N bendras0.856mg/l2012-09-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitritų azotas NO2-N 0.0620.046mg/l2012-09-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Bendras fosforas P0.081mg/l2012-09-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1250.1304mg/l2012-09-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Amonio azotas NH4-N 0.00080.778mg/l2012-09-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Temperatūra19Co2012-09-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Ištirpęs deguonis9.03≥ 7mgO2/l2012-09-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
BDS71.516mgO2/l2012-09-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
N bendras8.69mg/l2012-09-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Nitritų azotas NO2-N 0.3350.046mg/l2012-09-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Bendras fosforas P1.84mg/l2012-09-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Fosfatų fosforas PO4-P 5.660.1304mg/l2012-09-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Nitratų azotas NO3-N 17.1mg/l2012-09-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
pH8.06-9pH vienetai2012-09-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Amonio azotas NH4-N 0.00210.778mg/l2012-09-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Temperatūra21Co2012-09-30Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Ištirpęs deguonis8.89≥ 7mgO2/l2012-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
BDS74.586mgO2/l2012-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
N bendras3.73mg/l2012-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitritų azotas NO2-N 0.5120.046mg/l2012-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Bendras fosforas P0.758mg/l2012-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Fosfatų fosforas PO4-P 0.6290.1304mg/l2012-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitratų azotas NO3-N 11.8mg/l2012-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
pH8.16-9pH vienetai2012-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Amonio azotas NH4-N 0.4020.778mg/l2012-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Temperatūra24Co2012-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Ištirpęs deguonis9.08≥ 7mgO2/l2012-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
BDS71.076mgO2/l2012-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
N bendras1.69mg/l2012-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitritų azotas NO2-N 0.1220.046mg/l2012-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Bendras fosforas P0.023mg/l2012-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0380.1304mg/l2012-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitratų azotas NO3-N 3.92mg/l2012-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
pH8.36-9pH vienetai2012-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Amonio azotas NH4-N 0.0410.778mg/l2012-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Temperatūra23Co2012-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Ištirpęs deguonis9.36≥ 7mgO2/l2012-09-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
BDS72.416mgO2/l2012-09-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
N bendras1.22mg/l2012-09-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Nitritų azotas NO2-N 0.0590.046mg/l2012-09-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Bendras fosforas P0.03mg/l2012-09-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0280.1304mg/l2012-09-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Nitratų azotas NO3-N 0.624mg/l2012-09-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
pH8.26-9pH vienetai2012-09-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Amonio azotas NH4-N 0.0730.778mg/l2012-09-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Temperatūra22Co2012-09-30Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Ištirpęs deguonis9.03≥ 7mgO2/l2012-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
BDS71.196mgO2/l2012-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
N bendras6.02mg/l2012-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitritų azotas NO2-N 0.0150.046mg/l2012-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Bendras fosforas P0.029mg/l2012-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0470.1304mg/l2012-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitratų azotas NO3-N 0.0mg/l2012-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
pH7.96-9pH vienetai2012-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Amonio azotas NH4-N 0.0770.778mg/l2012-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Temperatūra19Co2012-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Ištirpęs deguonis8.63≥ 7mgO2/l2012-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
BDS75.256mgO2/l2012-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
N bendras1.63mg/l2012-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitritų azotas NO2-N 0.0390.046mg/l2012-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Bendras fosforas P0.079mg/l2012-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0720.1304mg/l2012-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitratų azotas NO3-N 0.0mg/l2012-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
pH8.06-9pH vienetai2012-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Amonio azotas NH4-N 0.1670.778mg/l2012-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Temperatūra19Co2012-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Ištirpęs deguonis9.01≥ 7mgO2/l2012-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
BDS72.856mgO2/l2012-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
N bendras3.7mg/l2012-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitritų azotas NO2-N 0.1220.046mg/l2012-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Bendras fosforas P0.03mg/l2012-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0470.1304mg/l2012-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitratų azotas NO3-N 10.2mg/l2012-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
pH8.26-9pH vienetai2012-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Amonio azotas NH4-N 0.0310.778mg/l2012-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Temperatūra18Co2012-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Ištirpęs deguonis9.07≥ 7mgO2/l2012-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
BDS71.926mgO2/l2012-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
N bendras5.28mg/l2012-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitritų azotas NO2-N 0.0760.046mg/l2012-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Bendras fosforas P0.036mg/l2012-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Fosfatų fosforas PO4-P 0.01250.1304mg/l2012-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitratų azotas NO3-N 18.6mg/l2012-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
pH8.36-9pH vienetai2012-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Amonio azotas NH4-N 0.0280.778mg/l2012-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Temperatūra19Co2012-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Ištirpęs deguonis7.84≥ 7mgO2/l2012-09-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
BDS77.746mgO2/l2012-09-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
N bendras2.95mg/l2012-09-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Nitritų azotas NO2-N 0.0790.046mg/l2012-09-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Bendras fosforas P0.038mg/l2012-09-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0250.1304mg/l2012-09-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Nitratų azotas NO3-N 7.44mg/l2012-09-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
pH7.66-9pH vienetai2012-09-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Amonio azotas NH4-N 0.00410.778mg/l2012-09-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Temperatūra20Co2012-09-30Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Nitritų azotas NO2-N 0.0420.046mg/l2012-10-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
N bendras5.11mg/l2012-10-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
N bendras11.1mg/l2012-10-31Surviliškis N-10 > 502906,6147756
BDS71.886mgO2/l2012-10-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Bendras fosforas P0.224mg/l2012-10-31Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Ištirpęs deguonis9.8≥ 7mgO2/l2012-10-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
N bendras51.8mg/l2012-10-31Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Bendras fosforas P0.724mg/l2012-10-31Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Temperatūra9Co2012-10-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
pH8.16-9pH vienetai2012-10-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Ištirpęs deguonis10.94≥ 7mgO2/l2012-10-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
BDS71.976mgO2/l2012-10-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
N bendras4.43mg/l2012-10-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitritų azotas NO2-N 0.0230.046mg/l2012-10-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
pH8.26-9pH vienetai2012-10-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Bendras fosforas P0.026mg/l2012-10-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0140.1304mg/l2012-10-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitratų azotas NO3-N 3.25mg/l2012-10-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Temperatūra9Co2012-10-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Amonio azotas NH4-N 0.060.778mg/l2012-10-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Temperatūra8Co2012-10-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
N bendras6.61mg/l2012-10-31Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Ištirpęs deguonis10.03≥ 7mgO2/l2012-10-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
Nitritų azotas NO2-N 0.0280.046mg/l2012-10-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
pH8.26-9pH vienetai2012-10-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
pH8.06-9pH vienetai2012-10-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Temperatūra7Co2012-10-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
Ištirpęs deguonis10.77≥ 7mgO2/l2012-10-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitritų azotas NO2-N 0.0280.046mg/l2012-10-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
pH8.26-9pH vienetai2012-10-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Temperatūra8Co2012-10-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Ištirpęs deguonis10.45≥ 7mgO2/l2012-10-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitritų azotas NO2-N 0.0330.046mg/l2012-10-31Obelies žiotys > 497403,6126069
pH8.26-9pH vienetai2012-10-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Temperatūra8Co2012-10-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Ištirpęs deguonis10.36≥ 7mgO2/l2012-10-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitritų azotas NO2-N 0.0290.046mg/l2012-10-31Barupės žiotys > 493995,6118664
pH8.16-9pH vienetai2012-10-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Temperatūra9Co2012-10-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Ištirpęs deguonis10.24≥ 7mgO2/l2012-10-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitritų azotas NO2-N 0.030.046mg/l2012-10-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
pH8.16-9pH vienetai2012-10-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Temperatūra8Co2012-10-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Ištirpęs deguonis10.43≥ 7mgO2/l2012-10-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
BDS71.766mgO2/l2012-10-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
N bendras7.76mg/l2012-10-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitritų azotas NO2-N 0.030.046mg/l2012-10-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Bendras fosforas P0.036mg/l2012-10-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0230.1304mg/l2012-10-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitratų azotas NO3-N 7.65mg/l2012-10-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
pH8.16-9pH vienetai2012-10-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitritų azotas NO2-N 0.0300.046mg/l2012-10-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Amonio azotas NH4-N 0.0520.778mg/l2012-10-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Temperatūra9Co2012-10-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Ištirpęs deguonis9.15≥ 7mgO2/l2012-10-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitritų azotas NO2-N 0.0340.046mg/l2012-10-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Ištirpęs deguonis9.86≥ 7mgO2/l2012-10-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
pH86-9pH vienetai2012-10-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Temperatūra7Co2012-10-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Ištirpęs deguonis10.66≥ 7mgO2/l2012-10-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Nitritų azotas NO2-N 0.0230.046mg/l2012-10-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
pH8.16-9pH vienetai2012-10-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
BDS71.326mgO2/l2012-10-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Temperatūra7Co2012-10-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Ištirpęs deguonis10.15≥ 7mgO2/l2012-10-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitritų azotas NO2-N 0.0290.046mg/l2012-10-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
pH8.16-9pH vienetai2012-10-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
N bendras11.6mg/l2012-10-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Temperatūra8Co2012-10-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Ištirpęs deguonis10.06≥ 7mgO2/l2012-10-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Amonio azotas NH4-N 0.0920.778mg/l2012-10-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitritų azotas NO2-N 0.0240.046mg/l2012-10-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
pH8.16-9pH vienetai2012-10-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Temperatūra8Co2012-10-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitratų azotas NO3-N 7.91mg/l2012-10-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Ištirpęs deguonis9.41≥ 7mgO2/l2012-10-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitritų azotas NO2-N 0.0480.046mg/l2012-10-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Bendras fosforas P0.312mg/l2012-10-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
pH8.16-9pH vienetai2012-10-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Temperatūra7Co2012-10-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Ištirpęs deguonis8.9≥ 7mgO2/l2012-10-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Fosfatų fosforas PO4-P 0.3090.1304mg/l2012-10-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitritų azotas NO2-N 0.0410.046mg/l2012-10-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
pH8.16-9pH vienetai2012-10-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Temperatūra8Co2012-10-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitritų azotas NO2-N 0.0270.046mg/l2012-10-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Ištirpęs deguonis10.09≥ 7mgO2/l2012-10-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitritų azotas NO2-N 0.0250.046mg/l2012-10-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
pH7.96-9pH vienetai2012-10-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Temperatūra6Co2012-10-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Ištirpęs deguonis9≥ 7mgO2/l2012-10-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Ištirpęs deguonis9.63≥ 7mgO2/l2012-10-31Alkupis > 500694,6132413
Nitritų azotas NO2-N 0.0430.046mg/l2012-10-31Alkupis > 500694,6132413
pH8.26-9pH vienetai2012-10-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
pH7.96-9pH vienetai2012-10-31Alkupis > 500694,6132413
Temperatūra7Co2012-10-31Alkupis > 500694,6132413
BDS71.936mgO2/l2012-10-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Ištirpęs deguonis9.13≥ 7mgO2/l2012-10-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
N bendras45.5mg/l2012-10-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Nitritų azotas NO2-N 0.0290.046mg/l2012-10-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
pH7.96-9pH vienetai2012-10-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Temperatūra9Co2012-10-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Amonio azotas NH4-N 0.1080.778mg/l2012-10-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Ištirpęs deguonis5.27≥ 7mgO2/l2012-10-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitritų azotas NO2-N 0.0350.046mg/l2012-10-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitratų azotas NO3-N 5.76mg/l2012-10-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
pH7.56-9pH vienetai2012-10-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitritų azotas NO2-N 0.0270.046mg/l2012-10-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Temperatūra8Co2012-10-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Ištirpęs deguonis9.23≥ 7mgO2/l2012-10-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Nitritų azotas NO2-N 0.0650.046mg/l2012-10-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Bendras fosforas P0.031mg/l2012-10-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
pH8.26-9pH vienetai2012-10-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Temperatūra9Co2012-10-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0150.1304mg/l2012-10-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
Ištirpęs deguonis9.53≥ 7mgO2/l2012-10-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Nitritų azotas NO2-N 0.0150.046mg/l2012-10-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Ištirpęs deguonis10.19≥ 7mgO2/l2012-10-31Bublių tvenkinys > 501184,6128582
pH8.16-9pH vienetai2012-10-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Temperatūra6Co2012-10-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Ištirpęs deguonis10.56≥ 7mgO2/l2012-10-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitritų azotas NO2-N 0.0160.046mg/l2012-10-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
pH8.16-9pH vienetai2012-10-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
N bendras7.09mg/l2012-10-31Pernarava N-01 > 478267,6129321
Temperatūra8Co2012-10-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Ištirpęs deguonis9.73≥ 7mgO2/l2012-10-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Nitritų azotas NO2-N 0.0560.046mg/l2012-10-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Bendras fosforas P0.057mg/l2012-10-31Pernarava N-01 > 478267,6129321
pH86-9pH vienetai2012-10-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Temperatūra10Co2012-10-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Ištirpęs deguonis10.41≥ 7mgO2/l2012-10-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
N bendras32.9mg/l2012-10-31Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Bendras fosforas P0.050mg/l2012-10-31Dotnuva N-02 > 490482,6144546
N bendras5.53mg/l2012-10-31Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Bendras fosforas P0.049mg/l2012-10-31Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
N bendras12.8mg/l2012-10-31Krakiai N-04 > 474805,6148597
Bendras fosforas P0.041mg/l2012-10-31Krakiai N-04 > 474805,6148597
N bendras4.76mg/l2012-10-31Truskava N-05 > 514938,6142207
Bendras fosforas P0.027mg/l2012-10-31Truskava N-05 > 514938,6142207
N bendras4.84mg/l2012-10-31Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Bendras fosforas P0.013mg/l2012-10-31Vilainiai N-06 > 505202,6130432
N bendras10.3mg/l2012-10-31Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Bendras fosforas P0.018mg/l2012-10-31Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Bendras fosforas P0.041mg/l2012-10-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Bendras fosforas P0.023mg/l2012-10-31Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0210.1304mg/l2012-10-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Nitratų azotas NO3-N 4.33mg/l2012-10-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
pH8.26-9pH vienetai2012-10-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Amonio azotas NH4-N 0.0870.778mg/l2012-10-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Temperatūra11Co2012-10-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Temperatūra11Co2012-10-31Nevėžis prie Dasiūnų > 487962,6112952
Ištirpęs deguonis10.47≥ 7mgO2/l2012-10-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitritų azotas NO2-N 0.0330.046mg/l2012-10-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
pH8.16-9pH vienetai2012-10-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
pH8.16-9pH vienetai2012-10-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Temperatūra10Co2012-10-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
BDS71.886mgO2/l2012-10-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Ištirpęs deguonis9.8≥ 7mgO2/l2012-10-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
N bendras8.83mg/l2012-10-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitritų azotas NO2-N 0.0320.046mg/l2012-10-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
pH8.16-9pH vienetai2012-10-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Amonio azotas NH4-N 0.0620.778mg/l2012-10-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Temperatūra10Co2012-10-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitratų azotas NO3-N 6.03mg/l2012-10-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitritų azotas NO2-N 0.0330.046mg/l2012-10-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Bendras fosforas P0.034mg/l2012-10-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0250.1304mg/l2012-10-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Ištirpęs deguonis10.10≥ 7mgO2/l2012-10-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Temperatūra10Co2012-10-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
pH8.16-9pH vienetai2012-10-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Temperatūra10Co2012-10-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitritų azotas NO2-N 0.0340.046mg/l2012-10-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Ištirpęs deguonis10.03≥ 7mgO2/l2012-10-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Ištirpęs deguonis10.03≥ 7mgO2/l2012-10-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
BDS71.456mgO2/l2012-10-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
N bendras2.45mg/l2012-10-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
Bendras fosforas P0.013mg/l2012-10-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0090.1304mg/l2012-10-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
Nitratų azotas NO3-N 3.12mg/l2012-10-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
Amonio azotas NH4-N 0.0480.778mg/l2012-10-31Šušvės žiotys > 489202,6115469
Ištirpęs deguonis10.77≥ 7mgO2/l2012-10-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
BDS72.146mgO2/l2012-10-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
N bendras3.24mg/l2012-10-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Bendras fosforas P0.010mg/l2012-10-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0160.1304mg/l2012-10-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitratų azotas NO3-N 5.42mg/l2012-10-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Amonio azotas NH4-N 0.3280.778mg/l2012-10-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Ištirpęs deguonis10.45≥ 7mgO2/l2012-10-31Obelies žiotys > 497403,6126069
BDS71.866mgO2/l2012-10-31Obelies žiotys > 497403,6126069
N bendras3.65mg/l2012-10-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Bendras fosforas P0.042mg/l2012-10-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0820.1304mg/l2012-10-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitratų azotas NO3-N 7.65mg/l2012-10-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Amonio azotas NH4-N 0.0930.778mg/l2012-10-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Ištirpęs deguonis10.36≥ 7mgO2/l2012-10-31Barupės žiotys > 493995,6118664
BDS71.116mgO2/l2012-10-31Barupės žiotys > 493995,6118664
N bendras1.45mg/l2012-10-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Bendras fosforas P0.038mg/l2012-10-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0680.1304mg/l2012-10-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitratų azotas NO3-N 8.32mg/l2012-10-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Amonio azotas NH4-N 0.2270.778mg/l2012-10-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Ištirpęs deguonis10.24≥ 7mgO2/l2012-10-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
BDS71.756mgO2/l2012-10-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
N bendras2.92mg/l2012-10-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Bendras fosforas P0.017mg/l2012-10-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0350.1304mg/l2012-10-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitratų azotas NO3-N 4.85mg/l2012-10-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Amonio azotas NH4-N 0.0790.778mg/l2012-10-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Ištirpęs deguonis9.15≥ 7mgO2/l2012-10-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
BDS77.866mgO2/l2012-10-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
N bendras4.3mg/l2012-10-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Bendras fosforas P0.06mg/l2012-10-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1120.1304mg/l2012-10-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitratų azotas NO3-N 4.32mg/l2012-10-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Amonio azotas NH4-N 0.3980.778mg/l2013-01-14Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Ištirpęs deguonis10.66≥ 7mgO2/l2012-10-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
BDS72.16mgO2/l2012-10-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
N bendras2.54mg/l2012-10-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Bendras fosforas P0.043mg/l2012-10-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0240.1304mg/l2012-10-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Nitratų azotas NO3-N 1.58mg/l2012-10-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Amonio azotas NH4-N 0.1210.778mg/l2012-10-31Dotnuvėlė žemiau Dotnuvos > 493248,6135790
Ištirpęs deguonis10.15≥ 7mgO2/l2012-10-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
BDS71.576mgO2/l2012-10-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
N bendras2.98mg/l2012-10-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Bendras fosforas P0.045mg/l2012-10-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0530.1304mg/l2012-10-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitratų azotas NO3-N 4.57mg/l2012-10-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Amonio azotas NH4-N 0.0340.778mg/l2012-10-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Ištirpęs deguonis10.06≥ 7mgO2/l2012-10-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
BDS77.536mgO2/l2012-10-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
N bendras2.54mg/l2012-10-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Bendras fosforas P0.032mg/l2012-10-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0820.1304mg/l2012-10-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitratų azotas NO3-N 1.87mg/l2012-10-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Amonio azotas NH4-N 0.1270.778mg/l2012-10-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Ištirpęs deguonis9.41≥ 7mgO2/l2012-10-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
BDS71.656mgO2/l2012-10-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
N bendras1.83mg/l2012-10-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Bendras fosforas P0.051mg/l2012-10-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1450.1304mg/l2012-10-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitratų azotas NO3-N 6.38mg/l2012-10-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Amonio azotas NH4-N 0.0870.778mg/l2012-10-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Ištirpęs deguonis8.9≥ 7mgO2/l2012-10-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
BDS71.146mgO2/l2012-10-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
N bendras2.75mg/l2012-10-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Bendras fosforas P0.068mg/l2012-10-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0570.1304mg/l2012-10-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitratų azotas NO3-N 3.28mg/l2012-10-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Amonio azotas NH4-N 0.1250.778mg/l2012-10-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Ištirpęs deguonis10.09≥ 7mgO2/l2012-10-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
BDS71.826mgO2/l2012-10-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
N bendras3.80mg/l2012-10-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Bendras fosforas P0.085mg/l2012-10-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1150.1304mg/l2012-10-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitratų azotas NO3-N 3.71mg/l2012-10-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Amonio azotas NH4-N 0.1910.778mg/l2012-10-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Ištirpęs deguonis9.63≥ 7mgO2/l2012-10-31Alkupis > 500694,6132413
BDS71.416mgO2/l2012-10-31Alkupis > 500694,6132413
N bendras3.3mg/l2012-10-31Alkupis > 500694,6132413
Bendras fosforas P0.066mg/l2012-10-31Alkupis > 500694,6132413
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0670.1304mg/l2012-10-31Alkupis > 500694,6132413
Nitratų azotas NO3-N 1.25mg/l2012-10-31Alkupis > 500694,6132413
Amonio azotas NH4-N 0.1210.778mg/l2012-10-31Alkupis > 500694,6132413
Ištirpęs deguonis9.13≥ 7mgO2/l2012-10-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
BDS71.226mgO2/l2012-10-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
N bendras1.75mg/l2012-10-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Bendras fosforas P0.015mg/l2012-10-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0350.1304mg/l2012-10-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitratų azotas NO3-N 2.1mg/l2012-10-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Amonio azotas NH4-N 0.0350.778mg/l2012-10-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Ištirpęs deguonis5.27≥ 7mgO2/l2012-10-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
BDS71.136mgO2/l2012-10-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
N bendras2.86mg/l2012-10-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Bendras fosforas P0.087mg/l2012-10-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1870.1304mg/l2012-10-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitratų azotas NO3-N 2.54mg/l2012-10-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Amonio azotas NH4-N 0.0720.778mg/l2012-10-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Ištirpęs deguonis9.23≥ 7mgO2/l2012-10-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
BDS71.546mgO2/l2012-10-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
N bendras1.92mg/l2012-10-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Bendras fosforas P0.025mg/l2012-10-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0420.1304mg/l2012-10-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Nitratų azotas NO3-N 0.54mg/l2012-10-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Amonio azotas NH4-N 0.0570.778mg/l2012-10-31Angirių tvenkinys > 482374,6127954
Ištirpęs deguonis9.53≥ 7mgO2/l2012-10-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
BDS71.546mgO2/l2012-10-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
N bendras5.73mg/l2012-10-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Bendras fosforas P0.049mg/l2012-10-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0380.1304mg/l2012-10-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Nitratų azotas NO3-N 6.1mg/l2012-10-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Amonio azotas NH4-N 0.0180.778mg/l2012-10-31Mantviliškio tvenkinys > 487710,6146933
Ištirpęs deguonis10.56≥ 7mgO2/l2012-10-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
BDS71.986mgO2/l2012-10-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
N bendras1.92mg/l2012-10-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Bendras fosforas P0.085mg/l2012-10-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1170.1304mg/l2012-10-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitratų azotas NO3-N 0.97mg/l2012-10-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Amonio azotas NH4-N 0.0220.778mg/l2012-10-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Ištirpęs deguonis9.73≥ 7mgO2/l2012-10-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
BDS71.16mgO2/l2012-10-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
N bendras10.54mg/l2012-10-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Bendras fosforas P1.101mg/l2012-10-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Fosfatų fosforas PO4-P 3.4510.1304mg/l2012-10-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Nitratų azotas NO3-N 6.54mg/l2012-10-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Amonio azotas NH4-N 0.0640.778mg/l2012-10-31Beržų tvenkinys > 493814,6138788
Ištirpęs deguonis9.86≥ 7mgO2/l2012-10-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
BDS71.236mgO2/l2012-10-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
N bendras3.86mg/l2012-10-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Bendras fosforas P0.018mg/l2012-10-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0270.1304mg/l2012-10-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitratų azotas NO3-N 1.57mg/l2012-10-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Amonio azotas NH4-N 0.1520.778mg/l2012-10-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Ištirpęs deguonis10.03≥ 7mgO2/l2012-10-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
BDS74.876mgO2/l2012-10-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
N bendras2.37mg/l2012-10-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Bendras fosforas P0.054mg/l2012-10-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0540.1304mg/l2012-10-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitratų azotas NO3-N 5.35mg/l2012-10-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Amonio azotas NH4-N 0.0320.778mg/l2012-10-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Ištirpęs deguonis9.8≥ 7mgO2/l2012-10-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
BDS72.056mgO2/l2012-10-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
N bendras2.57mg/l2012-10-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Bendras fosforas P0.021mg/l2012-10-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0380.1304mg/l2012-10-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitratų azotas NO3-N 7.85mg/l2012-10-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Amonio azotas NH4-N 0.0870.778mg/l2012-10-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Ištirpęs deguonis10.47≥ 7mgO2/l2012-10-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
BDS71.726mgO2/l2012-10-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
N bendras3.27mg/l2012-10-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Bendras fosforas P0.015mg/l2012-10-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0470.1304mg/l2012-10-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitratų azotas NO3-N 10.64mg/l2012-10-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Amonio azotas NH4-N 0.0110.778mg/l2012-10-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Ištirpęs deguonis8.13≥ 7mgO2/l2014-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Ištirpęs deguonis7.55≥ 7mgO2/l2014-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Ištirpęs deguonis7.71≥ 7mgO2/l2014-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Ištirpęs deguonis8.54≥ 7mgO2/l2014-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Ištirpęs deguonis9.09≥ 7mgO2/l2014-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Ištirpęs deguonis6.79≥ 7mgO2/l2014-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Ištirpęs deguonis5.8≥ 7mgO2/l2014-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Ištirpęs deguonis6.21≥ 7mgO2/l2014-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Ištirpęs deguonis9.35≥ 7mgO2/l2014-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Ištirpęs deguonis9.23≥ 7mgO2/l2014-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Ištirpęs deguonis9.03≥ 7mgO2/l2014-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Ištirpęs deguonis8.57≥ 7mgO2/l2014-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Ištirpęs deguonis8.93≥ 7mgO2/l2014-06-30Alkupis > 500694,6132413
Ištirpęs deguonis8.94≥ 7mgO2/l2014-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Ištirpęs deguonis9.15≥ 7mgO2/l2014-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Ištirpęs deguonis9.16≥ 7mgO2/l2014-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Ištirpęs deguonis8.82≥ 7mgO2/l2014-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Ištirpęs deguonis7.68≥ 7mgO2/l2014-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Ištirpęs deguonis7.34≥ 7mgO2/l2014-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Ištirpęs deguonis7.61≥ 7mgO2/l2014-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Ištirpęs deguonis6.74≥ 7mgO2/l2014-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Ištirpęs deguonis7.26≥ 7mgO2/l2014-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
pH8.26-9pH vienetai2014-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
pH8.26-9pH vienetai2014-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
pH8.46-9pH vienetai2014-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
pH8.26-9pH vienetai2014-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
pH8.26-9pH vienetai2014-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
pH7.86-9pH vienetai2014-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
pH7.66-9pH vienetai2014-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
pH8.26-9pH vienetai2014-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
pH8.36-9pH vienetai2014-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
pH8.36-9pH vienetai2014-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
pH8.26-9pH vienetai2014-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
pH8.16-9pH vienetai2014-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
pH86-9pH vienetai2014-06-30Alkupis > 500694,6132413
pH8.16-9pH vienetai2014-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
pH7.96-9pH vienetai2014-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
pH8.36-9pH vienetai2014-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
pH8.26-9pH vienetai2014-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
pH8.16-9pH vienetai2014-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
pH8.16-9pH vienetai2014-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
pH86-9pH vienetai2014-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
pH8.16-9pH vienetai2014-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
pH8.16-9pH vienetai2014-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
BDS72.936mgO2/l2014-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
BDS71.636mgO2/l2014-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
BDS71.626mgO2/l2014-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
BDS74.116mgO2/l2014-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
BDS72.776mgO2/l2014-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
BDS72.696mgO2/l2014-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
BDS74.246mgO2/l2014-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
BDS76.56mgO2/l2014-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
BDS72.556mgO2/l2014-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
BDS73.666mgO2/l2014-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
BDS73.356mgO2/l2014-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
BDS72.446mgO2/l2014-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
BDS73.376mgO2/l2014-06-30Alkupis > 500694,6132413
BDS73.916mgO2/l2014-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
BDS74.36mgO2/l2014-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
BDS72.766mgO2/l2014-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
BDS72.716mgO2/l2014-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
BDS76.266mgO2/l2014-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
BDS74.926mgO2/l2014-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
BDS75.336mgO2/l2014-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
BDS74.376mgO2/l2014-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
BDS75.196mgO2/l2014-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitratų azotas NO3-N 1.04mg/l2014-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitratų azotas NO3-N 6.11mg/l2014-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitratų azotas NO3-N 6.42mg/l2014-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitratų azotas NO3-N 3.98mg/l2014-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitratų azotas NO3-N 2.99mg/l2014-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitratų azotas NO3-N 2.42mg/l2014-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitratų azotas NO3-N 3.98mg/l2014-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitratų azotas NO3-N 1.1mg/l2014-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitratų azotas NO3-N 4.88mg/l2014-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitratų azotas NO3-N 4.92mg/l2014-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitratų azotas NO3-N 7.61mg/l2014-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitratų azotas NO3-N 2.12mg/l2014-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitratų azotas NO3-N 2.23mg/l2014-06-30Alkupis > 500694,6132413
Nitratų azotas NO3-N 3.47mg/l2014-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitratų azotas NO3-N 4.76mg/l2014-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitratų azotas NO3-N 1.19mg/l2014-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitratų azotas NO3-N 5.52mg/l2014-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitratų azotas NO3-N 0.118mg/l2014-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitratų azotas NO3-N 1.38mg/l2014-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitratų azotas NO3-N 1.2mg/l2014-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitratų azotas NO3-N 1.47mg/l2014-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitratų azotas NO3-N 1.19mg/l2014-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitritų azotas NO2-N 0.030.046mg/l2014-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitritų azotas NO2-N 0.0480.046mg/l2014-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitritų azotas NO2-N 0.0550.046mg/l2014-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitritų azotas NO2-N 0.0560.046mg/l2014-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitritų azotas NO2-N 0.0320.046mg/l2014-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitritų azotas NO2-N 0.0240.046mg/l2014-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitritų azotas NO2-N 0.140.046mg/l2014-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitritų azotas NO2-N 0.0450.046mg/l2014-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitritų azotas NO2-N 0.0730.046mg/l2014-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitritų azotas NO2-N 0.070.046mg/l2014-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitritų azotas NO2-N 0.0750.046mg/l2014-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitritų azotas NO2-N 0.0220.046mg/l2014-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitritų azotas NO2-N 0.0320.046mg/l2014-06-30Alkupis > 500694,6132413
Nitritų azotas NO2-N 0.1560.046mg/l2014-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitritų azotas NO2-N 0.0950.046mg/l2014-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitritų azotas NO2-N 0.0490.046mg/l2014-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitritų azotas NO2-N 0.0760.046mg/l2014-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitritų azotas NO2-N 0.00480.046mg/l2014-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitritų azotas NO2-N 0.0480.046mg/l2014-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitritų azotas NO2-N 0.0530.046mg/l2014-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitritų azotas NO2-N 0.0460.046mg/l2014-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitritų azotas NO2-N 0.0720.046mg/l2014-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Amonio azotas NH4-N 0.1170.778mg/l2014-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Amonio azotas NH4-N 0.0760.778mg/l2014-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Amonio azotas NH4-N 0.0850.778mg/l2014-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Amonio azotas NH4-N 0.0470.778mg/l2014-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Amonio azotas NH4-N 0.050.778mg/l2014-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Amonio azotas NH4-N 0.0490.778mg/l2014-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Amonio azotas NH4-N 0.0570.778mg/l2014-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Amonio azotas NH4-N 0.1480.778mg/l2014-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Amonio azotas NH4-N 0.0580.778mg/l2014-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Amonio azotas NH4-N 0.0760.778mg/l2014-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Amonio azotas NH4-N 0.0670.778mg/l2014-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Amonio azotas NH4-N 0.060.778mg/l2014-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Amonio azotas NH4-N 0.090.778mg/l2014-06-30Alkupis > 500694,6132413
Amonio azotas NH4-N 0.0910.778mg/l2014-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Amonio azotas NH4-N 0.2730.778mg/l2014-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Amonio azotas NH4-N 0.0650.778mg/l2014-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Amonio azotas NH4-N 0.0480.778mg/l2014-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Amonio azotas NH4-N 0.050.778mg/l2014-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Amonio azotas NH4-N 0.0680.778mg/l2014-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Amonio azotas NH4-N 0.0750.778mg/l2014-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Amonio azotas NH4-N 0.0720.778mg/l2014-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Amonio azotas NH4-N 0.0730.778mg/l2014-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0030.1304mg/l2014-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0020.1304mg/l2014-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0010.1304mg/l2014-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0020.1304mg/l2014-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Fosfatų fosforas PO4-P 0.060.1304mg/l2014-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Fosfatų fosforas PO4-P 0.060.1304mg/l2014-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0180.1304mg/l2014-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0230.1304mg/l2014-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Fosfatų fosforas PO4-P 0.00030.1304mg/l2014-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0330.1304mg/l2014-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Fosfatų fosforas PO4-P 0.020.1304mg/l2014-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0380.1304mg/l2014-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Fosfatų fosforas PO4-P 0.020.1304mg/l2014-06-30Alkupis > 500694,6132413
Fosfatų fosforas PO4-P 0.2660.1304mg/l2014-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0930.1304mg/l2014-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0050.1304mg/l2014-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0050.1304mg/l2014-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0040.1304mg/l2014-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1010.1304mg/l2014-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1280.1304mg/l2014-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0910.1304mg/l2014-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1130.1304mg/l2014-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
N bendras1.22mg/l2014-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
N bendras6.57mg/l2014-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
N bendras7.06mg/l2014-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
N bendras6.63mg/l2014-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
N bendras4.55mg/l2014-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
N bendras4.63mg/l2014-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
N bendras5.86mg/l2014-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
N bendras1.7mg/l2014-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
N bendras7.52mg/l2014-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
N bendras9.65mg/l2014-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
N bendras13.7mg/l2014-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
N bendras3.07mg/l2014-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
N bendras4.97mg/l2014-06-30Alkupis > 500694,6132413
N bendras7.15mg/l2014-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
N bendras8.82mg/l2014-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
N bendras3.08mg/l2014-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
N bendras6.9mg/l2014-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
N bendras1.63mg/l2014-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
N bendras4.27mg/l2014-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
N bendras3.1mg/l2014-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
N bendras2.56mg/l2014-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
N bendras3.05mg/l2014-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Bendras fosforas P0.036mg/l2014-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Bendras fosforas P0.018mg/l2014-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Bendras fosforas P0.017mg/l2014-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Bendras fosforas P0.045mg/l2014-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Bendras fosforas P0.061mg/l2014-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Bendras fosforas P0.056mg/l2014-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Bendras fosforas P0.112mg/l2014-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Bendras fosforas P0.113mg/l2014-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Bendras fosforas P0.036mg/l2014-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Bendras fosforas P0.107mg/l2014-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Bendras fosforas P0.075mg/l2014-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Bendras fosforas P0.088mg/l2014-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Bendras fosforas P0.075mg/l2014-06-30Alkupis > 500694,6132413
Bendras fosforas P0.374mg/l2014-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Bendras fosforas P0.183mg/l2014-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Bendras fosforas P0.045mg/l2014-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Bendras fosforas P0.021mg/l2014-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Bendras fosforas P0.052mg/l2014-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Bendras fosforas P0.201mg/l2014-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Bendras fosforas P0.241mg/l2014-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Bendras fosforas P0.197mg/l2014-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Bendras fosforas P0.217mg/l2014-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Temperatūra17Co2014-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Temperatūra17Co2014-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Temperatūra18Co2014-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Temperatūra7Co2014-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Temperatūra17Co2014-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Temperatūra16Co2014-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Temperatūra17Co2014-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Temperatūra17Co2014-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Temperatūra18Co2014-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Temperatūra18Co2014-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Temperatūra17Co2014-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Temperatūra18Co2014-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Temperatūra18Co2014-06-30Alkupis > 500694,6132413
Temperatūra17Co2014-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Temperatūra19Co2014-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Temperatūra17Co2014-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Temperatūra18Co2014-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Temperatūra17Co2014-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Temperatūra17Co2014-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Temperatūra18Co2014-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Temperatūra17Co2014-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Temperatūra18Co2014-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
N bendras7.69mg/l2014-06-30Pernarava N-01 > 478267,6129321
N bendras25.1mg/l2014-06-30Dotnuva N-02 > 490482,6144546
N bendras3.24mg/l2014-06-30Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
N bendras5.53mg/l2014-06-30Truskava N-05 > 514938,6142207
N bendras5.49mg/l2014-06-30Vilainiai N-06 > 505202,6130432
N bendras4.54mg/l2014-06-30Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
N bendras4.64mg/l2014-06-20Josvainiai N-08 > 489818,6126973
N bendras5.67mg/l2014-06-30Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
N bendras6.76mg/l2014-06-30Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Bendras fosforas P0.059mg/l2014-06-20Pernarava N-01 > 478267,6129321
Bendras fosforas P0.061mg/l2014-06-20Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Bendras fosforas P0.097mg/l2014-06-20Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Bendras fosforas P0.062mg/l2014-06-20Truskava N-05 > 514938,6142207
Bendras fosforas P0.062mg/l2014-06-20Truskava N-05 > 514938,6142207
Bendras fosforas P0.237mg/l2014-06-20Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Bendras fosforas P0.228mg/l2014-06-20Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Bendras fosforas P0.227mg/l2014-06-20Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Bendras fosforas P1.64mg/l2014-06-20Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Bendras fosforas P0.106mg/l2014-06-20Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Amonio azotas NH4-N 0.1030.778mg/l2014-06-20Pernarava N-01 > 478267,6129321
Amonio azotas NH4-N 0.1090.778mg/l2014-06-20Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Amonio azotas NH4-N 0.0670.778mg/l2014-06-20Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Amonio azotas NH4-N 0.1060.778mg/l2014-06-20Truskava N-05 > 514938,6142207
Amonio azotas NH4-N 0.9790.778mg/l2014-06-20Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Amonio azotas NH4-N 0.9980.778mg/l2014-06-20Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Amonio azotas NH4-N 0.9830.778mg/l2014-06-20Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Amonio azotas NH4-N 1.040.778mg/l2014-06-20Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Amonio azotas NH4-N 0.0610.778mg/l2014-06-20Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Nitritų azotas NO2-N 0.0870.046mg/l2014-06-20Pernarava N-01 > 478267,6129321
Nitritų azotas NO2-N 0.0590.046mg/l2014-06-20Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Nitritų azotas NO2-N 0.0430.046mg/l2014-06-20Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Nitritų azotas NO2-N 0.1070.046mg/l2014-06-20Truskava N-05 > 514938,6142207
Nitritų azotas NO2-N 0.1530.046mg/l2014-06-20Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Nitritų azotas NO2-N 0.1950.046mg/l2014-06-20Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Nitritų azotas NO2-N 0.1880.046mg/l2014-06-20Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Nitritų azotas NO2-N 0.3820.046mg/l2014-06-20Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Nitritų azotas NO2-N 0.0750.046mg/l2014-06-20Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Ištirpęs deguonis8.3≥ 7mgO2/l2014-07-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
pH8.26-9pH vienetai2014-07-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
BDS71.796mgO2/l2014-07-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitratų azotas NO3-N 0.161mg/l2014-07-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitritų azotas NO2-N 0.00370.046mg/l2014-07-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Amonio azotas NH4-N 0.0490.778mg/l2014-07-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0040.1304mg/l2014-07-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
N bendras1.21mg/l2014-07-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Bendras fosforas P0.032mg/l2014-07-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Temperatūra23Co2014-07-31Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Ištirpęs deguonis8.24≥ 7mgO2/l2014-07-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
pH8.36-9pH vienetai2014-07-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
BDS726mgO2/l2014-07-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitratų azotas NO3-N 4.06mg/l2014-07-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitritų azotas NO2-N 0.0450.046mg/l2014-07-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Amonio azotas NH4-N 0.0770.778mg/l2014-07-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0010.1304mg/l2014-07-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
N bendras7.7mg/l2014-07-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Bendras fosforas P0.029mg/l2014-07-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Temperatūra24Co2014-07-31Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Ištirpęs deguonis9.43≥ 7mgO2/l2014-07-31Obelies žiotys > 497403,6126069
pH8.36-9pH vienetai2014-07-31Obelies žiotys > 497403,6126069
BDS72.826mgO2/l2014-07-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitratų azotas NO3-N 3.38mg/l2014-07-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitritų azotas NO2-N 0.0560.046mg/l2014-07-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Amonio azotas NH4-N 0.0520.778mg/l2014-07-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1080.1304mg/l2014-07-31Obelies žiotys > 497403,6126069
N bendras6.27mg/l2014-07-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Bendras fosforas P0.18mg/l2014-07-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Temperatūra22Co2014-07-31Obelies žiotys > 497403,6126069
Ištirpęs deguonis5.74≥ 7mgO2/l2014-07-31Barupės žiotys > 493995,6118664
pH7.86-9pH vienetai2014-07-31Barupės žiotys > 493995,6118664
BDS73.296mgO2/l2014-07-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitratų azotas NO3-N 0.846mg/l2014-07-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitritų azotas NO2-N 0.0590.046mg/l2014-07-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Amonio azotas NH4-N 0.1320.778mg/l2014-07-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0170.1304mg/l2014-07-31Barupės žiotys > 493995,6118664
N bendras3.82mg/l2014-07-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Bendras fosforas P0.07mg/l2014-07-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Temperatūra24Co2014-07-31Barupės žiotys > 493995,6118664
Ištirpęs deguonis8.71≥ 7mgO2/l2014-07-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
pH8.16-9pH vienetai2014-07-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
BDS71.396mgO2/l2014-07-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitratų azotas NO3-N 0.118mg/l2014-07-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitritų azotas NO2-N 0.010.046mg/l2014-07-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Amonio azotas NH4-N 0.10.778mg/l2014-07-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0230.1304mg/l2014-07-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
N bendras1.86mg/l2014-07-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Bendras fosforas P0.049mg/l2014-07-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Temperatūra22Co2014-07-31Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Ištirpęs deguonis12.94≥ 7mgO2/l2014-07-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
pH7.76-9pH vienetai2014-07-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
BDS76.866mgO2/l2014-07-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitratų azotas NO3-N 0.448mg/l2014-07-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitritų azotas NO2-N 0.0150.046mg/l2014-07-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Amonio azotas NH4-N 0.0630.778mg/l2014-07-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0030.1304mg/l2014-07-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
N bendras1.95mg/l2014-07-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Bendras fosforas P0.059mg/l2014-07-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Temperatūra21Co2014-07-31Smilgos žiotys > 498990,6128106
Ištirpęs deguonis5.8≥ 7mgO2/l2014-07-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
pH7.96-9pH vienetai2014-07-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
BDS73.786mgO2/l2014-07-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitratų azotas NO3-N 0mg/l2014-07-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitritų azotas NO2-N 0.00740.046mg/l2014-07-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Amonio azotas NH4-N 0.0190.778mg/l2014-07-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0610.1304mg/l2014-07-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
N bendras1.43mg/l2014-07-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Bendras fosforas P0.117mg/l2014-07-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Temperatūra20Co2014-07-31Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Ištirpęs deguonis13.99≥ 7mgO2/l2014-07-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
pH8.66-9pH vienetai2014-07-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
BDS74.936mgO2/l2014-07-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitratų azotas NO3-N 0mg/l2014-07-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitritų azotas NO2-N 0.00420.046mg/l2014-07-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Amonio azotas NH4-N 0.0740.778mg/l2014-07-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0130.1304mg/l2014-07-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
N bendras1.24mg/l2014-07-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Bendras fosforas P0.082mg/l2014-07-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Temperatūra24Co2014-07-31Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Ištirpęs deguonis8.02≥ 7mgO2/l2014-07-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
pH8.26-9pH vienetai2014-07-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
BDS72.956mgO2/l2014-07-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitratų azotas NO3-N 0mg/l2014-07-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitritų azotas NO2-N 0.00160.046mg/l2014-07-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Amonio azotas NH4-N 0.0330.778mg/l2014-07-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0050.1304mg/l2014-07-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
N bendras1.1mg/l2014-07-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Bendras fosforas P0.058mg/l2014-07-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Temperatūra22Co2014-07-31Aluonos žiotys > 487734,6113206
Ištirpęs deguonis8.06≥ 7mgO2/l2014-07-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
pH86-9pH vienetai2014-07-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
BDS71.646mgO2/l2014-07-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitratų azotas NO3-N 0mg/l2014-07-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitritų azotas NO2-N 0.0190.046mg/l2014-07-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Amonio azotas NH4-N 0.040.778mg/l2014-07-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0450.1304mg/l2014-07-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
N bendras1.57mg/l2014-07-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Bendras fosforas P0.083mg/l2014-07-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Temperatūra21Co2014-07-31Liaudies žiotys > 503378,6147728
Ištirpęs deguonis8.66≥ 7mgO2/l2014-07-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
pH8.16-9pH vienetai2014-07-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
BDS72.316mgO2/l2014-07-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitratų azotas NO3-N 0.076mg/l2014-07-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitritų azotas NO2-N 0.0170.046mg/l2014-07-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Amonio azotas NH4-N 0.0910.778mg/l2014-07-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0070.1304mg/l2014-07-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
N bendras4.81mg/l2014-07-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Bendras fosforas P0.062mg/l2014-07-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Temperatūra21Co2014-07-31Kruosto žiotys > 499763,6137048
Ištirpęs deguonis5.06≥ 7mgO2/l2014-07-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
pH7.96-9pH vienetai2014-07-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
BDS72.386mgO2/l2014-07-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitratų azotas NO3-N 0.068mg/l2014-07-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitritų azotas NO2-N 0.00860.046mg/l2014-07-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Amonio azotas NH4-N 0.0780.778mg/l2014-07-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1030.1304mg/l2014-07-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
N bendras5.26mg/l2014-07-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Bendras fosforas P0.145mg/l2014-07-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Temperatūra22Co2014-07-31Ažytės žiotys > 478013,6146333
Ištirpęs deguonis10.08≥ 7mgO2/l2014-07-31Alkupis > 500694,6132413
pH8.16-9pH vienetai2014-07-31Alkupis > 500694,6132413
BDS72.526mgO2/l2014-07-31Alkupis > 500694,6132413
Nitratų azotas NO3-N 0mg/l2014-07-31Alkupis > 500694,6132413
Nitritų azotas NO2-N 0.00740.046mg/l2014-07-31Alkupis > 500694,6132413
Amonio azotas NH4-N 0.1040.778mg/l2014-07-31Alkupis > 500694,6132413
Fosfatų fosforas PO4-P 0.030.1304mg/l2014-07-31Alkupis > 500694,6132413
N bendras4.66mg/l2014-07-31Alkupis > 500694,6132413
Bendras fosforas P0.062mg/l2014-07-31Alkupis > 500694,6132413
Temperatūra21Co2014-07-31Alkupis > 500694,6132413
Ištirpęs deguonis6.48≥ 7mgO2/l2014-07-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
pH7.96-9pH vienetai2014-07-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
BDS74.616mgO2/l2014-07-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitratų azotas NO3-N 0.245mg/l2014-07-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitritų azotas NO2-N 0.0490.046mg/l2014-07-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Amonio azotas NH4-N 0.1730.778mg/l2014-07-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Fosfatų fosforas PO4-P 0.5930.1304mg/l2014-07-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
N bendras3.89mg/l2014-07-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Bendras fosforas P0.798mg/l2014-07-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Temperatūra19Co2014-07-31Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Ištirpęs deguonis7.27≥ 7mgO2/l2014-07-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
pH86-9pH vienetai2014-07-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
BDS77.166mgO2/l2014-07-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitratų azotas NO3-N 1.5mg/l2014-07-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitritų azotas NO2-N 0.1920.046mg/l2014-07-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Amonio azotas NH4-N 0.2110.778mg/l2014-07-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Fosfatų fosforas PO4-P 0.2370.1304mg/l2014-07-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
N bendras7.8mg/l2014-07-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Bendras fosforas Po.305mg/l2014-07-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Temperatūra21Co2014-07-31Žalesio žiotys > 500596,6133345
Ištirpęs deguonis4.46≥ 7mgO2/l2014-07-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
pH7.86-9pH vienetai2014-07-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
BDS73.276mgO2/l2014-07-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitratų azotas NO3-N 0mg/l2014-07-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitritų azotas NO2-N 0.00710.046mg/l2014-07-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Amonio azotas NH4-N 0.1150.778mg/l2014-07-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0580.1304mg/l2014-07-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
N bendras4.05mg/l2014-07-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Bendras fosforas P0.112mg/l2014-07-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Temperatūra24Co2014-07-31Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Ištirpęs deguonis8.44≥ 7mgO2/l2014-07-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
pH8.36-9pH vienetai2014-07-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
BDS71.286mgO2/l2014-07-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitratų azotas NO3-N 3.48mg/l2014-07-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitritų azotas NO2-N 0.0550.046mg/l2014-07-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Amonio azotas NH4-N 0.0450.778mg/l2014-07-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0070.1304mg/l2014-07-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
N bendras10.1mg/l2014-07-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Bendras fosforas P0.031mg/l2014-07-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Temperatūra25Co2014-07-31Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Ištirpęs deguonis11.15≥ 7mgO2/l2014-07-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
pH8.36-9pH vienetai2014-07-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
BDS75.096mgO2/l2014-07-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitratų azotas NO3-N 1.76mg/l2014-07-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitritų azotas NO2-N 0.0470.046mg/l2014-07-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Amonio azotas NH4-N 0.0460.778mg/l2014-07-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0080.1304mg/l2014-07-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
N bendras11mg/l2014-07-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Bendras fosforas P0.046mg/l2014-07-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Temperatūra24Co2014-07-31Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Ištirpęs deguonis7.25≥ 7mgO2/l2014-07-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
pH8.16-9pH vienetai2014-07-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
BDS71.026mgO2/l2014-07-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitratų azotas NO3-N 0.516mg/l2014-07-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitritų azotas NO2-N 0.00980.046mg/l2014-07-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Amonio azotas NH4-N 0.0390.778mg/l2014-07-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0970.1304mg/l2014-07-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
N bendras4.68mg/l2014-07-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Bendras fosforas P0.131mg/l2014-07-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Temperatūra25Co2014-07-31Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Ištirpęs deguonis7.71≥ 7mgO2/l2014-07-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
pH8.26-9pH vienetai2014-07-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
BDS70.86mgO2/l2014-07-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitratų azotas NO3-N 0.44mg/l2014-07-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitritų azotas NO2-N 0.00930.046mg/l2014-07-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Amonio azotas NH4-N 0.0460.778mg/l2014-07-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0960.1304mg/l2014-07-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
N bendras4.68mg/l2014-07-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Bendras fosforas P0.124mg/l2014-07-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Temperatūra24Co2014-07-31Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Ištirpęs deguonis7.96≥ 7mgO2/l2014-07-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
pH86-9pH vienetai2014-07-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
BDS74.326mgO2/l2014-07-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitratų azotas NO3-N 0.592mg/l2014-07-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitritų azotas NO2-N 0.030.046mg/l2014-07-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Amonio azotas NH4-N 0.0820.778mg/l2014-07-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1410.1304mg/l2014-07-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
N bendras4.92mg/l2014-07-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Bendras fosforas P0.211mg/l2014-07-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Temperatūra24Co2014-07-31Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Ištirpęs deguonis8.27≥ 7mgO2/l2014-07-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
pH8.26-9pH vienetai2014-07-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
BDS71.326mgO2/l2014-07-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitratų azotas NO3-N 0.626mg/l2014-07-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitritų azotas NO2-N 0.0160.046mg/l2014-07-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Amonio azotas NH4-N 0.0460.778mg/l2014-07-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0830.1304mg/l2014-07-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
N bendras5.62mg/l2014-07-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Bendras fosforas P0.128mg/l2014-07-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Temperatūra24Co2014-07-31Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Ištirpęs deguonis6.19≥ 7mgO2/l2014-08-28Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
pH8.36-9pH vienetai2014-08-28Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
BDS71.566mgO2/l2014-08-28Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitratų azotas NO3-N 0.372mg/l2014-08-28Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitritų azotas NO2-N 0.00280.046mg/l2014-08-28Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Amonio azotas NH4-N 0.0620.778mg/l2014-08-28Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Fosfatų fosforas PO4-P 0.020.1304mg/l2014-08-28Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
N bendras1.3mg/l2014-08-28Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Bendras fosforas P0.045mg/l2014-08-28Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Temperatūra15Co2014-08-28Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Ištirpęs deguonis8.67≥ 7mgO2/l2014-08-28Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
pH8.16-9pH vienetai2014-08-28Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
BDS71.66mgO2/l2014-08-28Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitratų azotas NO3-N 2.51mg/l2014-08-28Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitritų azotas NO2-N 0.0430.046mg/l2014-08-28Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Amonio azotas NH4-N 0.0510.778mg/l2014-08-28Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0030.1304mg/l2014-08-28Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
N bendras4.47mg/l2014-08-28Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Bendras fosforas P0.025mg/l2014-08-28Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Temperatūra13Co2014-08-28Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Ištirpęs deguonis8.91≥ 7mgO2/l2014-08-28Obelies žiotys > 497403,6126069
pH8.16-9pH vienetai2014-08-28Obelies žiotys > 497403,6126069
BDS71.846mgO2/l2014-08-28Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitratų azotas NO3-N 2.01mg/l2014-08-28Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitritų azotas NO2-N 0.0490.046mg/l2014-08-28Obelies žiotys > 497403,6126069
Amonio azotas NH4-N 0.0580.778mg/l2014-08-28Obelies žiotys > 497403,6126069
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0050.1304mg/l2014-08-28Obelies žiotys > 497403,6126069
N bendras2.31mg/l2014-08-28Obelies žiotys > 497403,6126069
Bendras fosforas P0.02mg/l2014-08-28Obelies žiotys > 497403,6126069
Temperatūra13Co2014-08-28Obelies žiotys > 497403,6126069
Ištirpęs deguonis9.19≥ 7mgO2/l2014-08-28Barupės žiotys > 493995,6118664
pH8.26-9pH vienetai2014-08-28Barupės žiotys > 493995,6118664
BDS72.046mgO2/l2014-08-28Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitratų azotas NO3-N 1.48mg/l2014-08-28Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitritų azotas NO2-N 0.0480.046mg/l2014-08-28Barupės žiotys > 493995,6118664
Amonio azotas NH4-N 0.1020.778mg/l2014-08-28Barupės žiotys > 493995,6118664
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0140.1304mg/l2014-08-28Barupės žiotys > 493995,6118664
N bendras4.33mg/l2014-08-28Barupės žiotys > 493995,6118664
Bendras fosforas P0.051mg/l2014-08-28Barupės žiotys > 493995,6118664
Temperatūra16Co2014-08-28Barupės žiotys > 493995,6118664
Ištirpęs deguonis8.71≥ 7mgO2/l2014-08-28Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
pH8.26-9pH vienetai2014-08-28Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
BDS71.26mgO2/l2014-08-28Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitratų azotas NO3-N 1.15mg/l2014-08-28Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitritų azotas NO2-N 0.00540.046mg/l2014-08-28Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Amonio azotas NH4-N 0.030.778mg/l2014-08-28Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0180.1304mg/l2014-08-28Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
N bendras2.17mg/l2014-08-28Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Bendras fosforas P0.035mg/l2014-08-28Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Temperatūra12Co2014-08-28Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Ištirpęs deguonis8.56≥ 7mgO2/l2014-08-28Smilgos žiotys > 498990,6128106
pH8.16-9pH vienetai2014-08-28Smilgos žiotys > 498990,6128106
BDS71.16mgO2/l2014-08-28Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitratų azotas NO3-N 1.16mg/l2014-08-28Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitritų azotas NO2-N 0.00270.046mg/l2014-08-28Smilgos žiotys > 498990,6128106
Amonio azotas NH4-N 0.0950.778mg/l2014-08-28Smilgos žiotys > 498990,6128106
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0190.1304mg/l2014-08-28Smilgos žiotys > 498990,6128106
N bendras2.43mg/l2014-08-28Smilgos žiotys > 498990,6128106
Bendras fosforas P0.032mg/l2014-08-28Smilgos žiotys > 498990,6128106
Temperatūra12Co2014-08-28Smilgos žiotys > 498990,6128106
Ištirpęs deguonis7.84≥ 7mgO2/l2014-08-28Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
pH86-9pH vienetai2014-08-28Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
BDS71.176mgO2/l2014-08-28Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitratų azotas NO3-N 0.88mg/l2014-08-28Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitritų azotas NO2-N 0.0170.046mg/l2014-08-28Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Amonio azotas NH4-N 0.0420.778mg/l2014-08-28Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0320.1304mg/l2014-08-28Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
N bendras1.04mg/l2014-08-28Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Bendras fosforas P0.05mg/l2014-08-28Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Temperatūra11Co2014-08-28Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Ištirpęs deguonis9.83≥ 7mgO2/l2014-08-28Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
pH8.26-9pH vienetai2014-08-28Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
BDS72.596mgO2/l2014-08-28Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitratų azotas NO3-N 0.643mg/l2014-08-28Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitritų azotas NO2-N 0.00450.046mg/l2014-08-28Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Amonio azotas NH4-N 0.0380.778mg/l2014-08-28Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0370.1304mg/l2014-08-28Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
N bendras0.834mg/l2014-08-28Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Bendras fosforas P0.079mg/l2014-08-28Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Temperatūra15Co2014-08-28Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Ištirpęs deguonis9.42≥ 7mgO2/l2014-08-28Aluonos žiotys > 487734,6113206
pH8.26-9pH vienetai2014-08-28Aluonos žiotys > 487734,6113206
BDS71.186mgO2/l2014-08-28Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitratų azotas NO3-N 2.19mg/l2014-08-28Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitritų azotas NO2-N 0.0140.046mg/l2014-08-28Aluonos žiotys > 487734,6113206
Amonio azotas NH4-N 0.0440.778mg/l2014-08-28Aluonos žiotys > 487734,6113206
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0090.1304mg/l2014-08-28Aluonos žiotys > 487734,6113206
N bendras4.47mg/l2014-08-28Aluonos žiotys > 487734,6113206
Bendras fosforas P0.02mg/l2014-08-28Aluonos žiotys > 487734,6113206
Temperatūra16Co2014-08-28Aluonos žiotys > 487734,6113206
Ištirpęs deguonis10.3≥ 7mgO2/l2014-08-28Liaudies žiotys > 503378,6147728
pH8.36-9pH vienetai2014-08-28Liaudies žiotys > 503378,6147728
BDS75.956mgO2/l2014-08-28Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitratų azotas NO3-N 0.668mg/l2014-08-28Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitritų azotas NO2-N 0.00250.046mg/l2014-08-28Liaudies žiotys > 503378,6147728
Amonio azotas NH4-N 0.0560.778mg/l2014-08-28Liaudies žiotys > 503378,6147728
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0150.1304mg/l2014-08-28Liaudies žiotys > 503378,6147728
N bendras3.29mg/l2014-08-28Liaudies žiotys > 503378,6147728
Bendras fosforas P0.105mg/l2014-08-28Liaudies žiotys > 503378,6147728
Temperatūra13Co2014-08-28Liaudies žiotys > 503378,6147728
Ištirpęs deguonis9.82≥ 7mgO2/l2014-08-28Kruosto žiotys > 499763,6137048
pH8.36-9pH vienetai2014-08-28Kruosto žiotys > 499763,6137048
BDS72.146mgO2/l2014-08-28Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitratų azotas NO3-N 4.01mg/l2014-08-28Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitritų azotas NO2-N 0.0220.046mg/l2014-08-28Kruosto žiotys > 499763,6137048
Amonio azotas NH4-N 0.0320.778mg/l2014-08-28Kruosto žiotys > 499763,6137048
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0060.1304mg/l2014-08-28Kruosto žiotys > 499763,6137048
N bendras7.08mg/l2014-08-28Kruosto žiotys > 499763,6137048
Bendras fosforas P0.038mg/l2014-08-28Kruosto žiotys > 499763,6137048
Temperatūra13Co2014-08-28Kruosto žiotys > 499763,6137048
Ištirpęs deguonis7.46≥ 7mgO2/l2014-08-28Ažytės žiotys > 478013,6146333
pH8.26-9pH vienetai2014-08-28Ažytės žiotys > 478013,6146333
BDS71.316mgO2/l2014-08-28Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitratų azotas NO3-N 1.02mg/l2014-08-28Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitritų azotas NO2-N 0.00820.046mg/l2014-08-28Ažytės žiotys > 478013,6146333
Amonio azotas NH4-N 0.0580.778mg/l2014-08-28Ažytės žiotys > 478013,6146333
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0380.1304mg/l2014-08-28Ažytės žiotys > 478013,6146333
N bendras1.36mg/l2014-08-28Ažytės žiotys > 478013,6146333
Bendras fosforas P0.056mg/l2014-08-28Ažytės žiotys > 478013,6146333
Temperatūra11Co2014-08-28Ažytės žiotys > 478013,6146333
Ištirpęs deguonis8.44≥ 7mgO2/l2014-08-28Alkupis > 500694,6132413
pH8.16-9pH vienetai2014-08-28Alkupis > 500694,6132413
BDS71.786mgO2/l2014-08-28Alkupis > 500694,6132413
Nitratų azotas NO3-N 6.56mg/l2014-08-28Alkupis > 500694,6132413
Nitritų azotas NO2-N 0.0430.046mg/l2014-08-28Alkupis > 500694,6132413
Amonio azotas NH4-N 0.0430.778mg/l2014-08-28Alkupis > 500694,6132413
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0260.1304mg/l2014-08-28Alkupis > 500694,6132413
N bendras6.87mg/l2014-08-28Alkupis > 500694,6132413
Bendras fosforas P0.041mg/l2014-08-28Alkupis > 500694,6132413
Temperatūra12Co2014-08-28Alkupis > 500694,6132413
Ištirpęs deguonis7.81≥ 7mgO2/l2014-08-28Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
pH8.16-9pH vienetai2014-08-28Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
BDS71.676mgO2/l2014-08-28Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitratų azotas NO3-N 2.36mg/l2014-08-28Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitritų azotas NO2-N 0.0240.046mg/l2014-08-28Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Amonio azotas NH4-N 0.0590.778mg/l2014-08-28Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Fosfatų fosforas PO4-P 0.3420.1304mg/l2014-08-28Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
N bendras5.6mg/l2014-08-28Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Bendras fosforas P0.379mg/l2014-08-28Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Temperatūra13Co2014-08-28Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Ištirpęs deguonis9.12≥ 7mgO2/l2014-08-28Žalesio žiotys > 500596,6133345
pH8.16-9pH vienetai2014-08-28Žalesio žiotys > 500596,6133345
BDS71.466mgO2/l2014-08-28Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitratų azotas NO3-N 2.61mg/l2014-08-28Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitritų azotas NO2-N 0.1390.046mg/l2014-08-28Žalesio žiotys > 500596,6133345
Amonio azotas NH4-N 0.110.778mg/l2014-08-28Žalesio žiotys > 500596,6133345
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1710.1304mg/l2014-08-28Žalesio žiotys > 500596,6133345
N bendras11.2mg/l2014-08-28Žalesio žiotys > 500596,6133345
Bendras fosforas P0.195mg/l2014-08-28Žalesio žiotys > 500596,6133345
Temperatūra13Co2014-08-28Žalesio žiotys > 500596,6133345
Ištirpęs deguonis7.58≥ 7mgO2/l2014-08-28Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
pH86-9pH vienetai2014-08-28Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
BDS71.226mgO2/l2014-08-28Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitratų azotas NO3-N 0.195mg/l2014-08-28Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitritų azotas NO2-N 0.00280.046mg/l2014-08-28Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Amonio azotas NH4-N 0.0520.778mg/l2014-08-28Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0360.1304mg/l2014-08-28Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
N bendras3.47mg/l2014-08-28Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Bendras fosforas P0.08mg/l2014-08-28Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Temperatūra17Co2014-08-28Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Ištirpęs deguonis10.4≥ 7mgO2/l2014-08-28Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
pH8.46-9pH vienetai2014-08-28Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
BDS71.086mgO2/l2014-08-28Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitratų azotas NO3-N 2.15mg/l2014-08-28Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitritų azotas NO2-N 0.0480.046mg/l2014-08-28Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Amonio azotas NH4-N 0.0620.778mg/l2014-08-28Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0030.1304mg/l2014-08-28Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
N bendras3.75mg/l2014-08-28Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Bendras fosforas P0.021mg/l2014-08-28Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Temperatūra18Co2014-08-28Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Ištirpęs deguonis15.8≥ 7mgO2/l2014-08-28Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
pH8.76-9pH vienetai2014-08-28Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
BDS73.746mgO2/l2014-08-28Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitratų azotas NO3-N 3.57mg/l2014-08-28Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitritų azotas NO2-N 0.0550.046mg/l2014-08-28Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Amonio azotas NH4-N 0.0430.778mg/l2014-08-28Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0040.1304mg/l2014-08-28Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
N bendras6.99mg/l2014-08-28Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Bendras fosforas P0.051mg/l2014-08-28Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Temperatūra18Co2014-08-28Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Ištirpęs deguonis8.17≥ 7mgO2/l2014-08-28Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
pH8.16-9pH vienetai2014-08-28Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
BDS71.546mgO2/l2014-08-28Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitratų azotas NO3-N 3.42mg/l2014-08-28Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitritų azotas NO2-N 0.0230.046mg/l2014-08-28Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Amonio azotas NH4-N 0.0290.778mg/l2014-08-28Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0480.1304mg/l2014-08-28Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
N bendras6.94mg/l2014-08-28Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Bendras fosforas P0.08mg/l2014-08-28Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Temperatūra13Co2014-08-28Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Ištirpęs deguonis7.71≥ 7mgO2/l2014-08-28Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
pH8.16-9pH vienetai2014-08-28Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
BDS71.756mgO2/l2014-08-28Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitratų azotas NO3-N 3.21mg/l2014-08-28Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitritų azotas NO2-N 0.0310.046mg/l2014-08-28Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Amonio azotas NH4-N 0.0790.778mg/l2014-08-28Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0490.1304mg/l2014-08-28Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
N bendras6.22mg/l2014-08-28Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Bendras fosforas P0.088mg/l2014-08-28Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Temperatūra13Co2014-08-28Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Ištirpęs deguonis8.26≥ 7mgO2/l2014-08-28Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
pH8.16-9pH vienetai2014-08-28Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
BDS71.746mgO2/l2014-08-28Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitratų azotas NO3-N 3.4mg/l2014-08-28Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitritų azotas NO2-N 0.030.046mg/l2014-08-28Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Amonio azotas NH4-N 0.0870.778mg/l2014-08-28Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0470.1304mg/l2014-08-28Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
N bendras5.6mg/l2014-08-28Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Bendras fosforas P0.084mg/l2014-08-28Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Temperatūra13Co2014-08-28Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Ištirpęs deguonis8.31≥ 7mgO2/l2014-08-28Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
pH8.16-9pH vienetai2014-08-28Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
BDS71.926mgO2/l2014-08-28Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitratų azotas NO3-N 3.22mg/l2014-08-28Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitritų azotas NO2-N 0.0320.046mg/l2014-08-28Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Amonio azotas NH4-N 0.0950.778mg/l2014-08-28Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0470.1304mg/l2014-08-28Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
N bendras3.63mg/l2014-08-28Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Bendras fosforas P0.081mg/l2014-08-28Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Temperatūra13Co2014-08-28Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Ištirpęs deguonis9.39≥ 7mgO2/l2014-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
pH8.16-9pH vienetai2014-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
BDS71.996mgO2/l2014-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitratų azotas NO3-N 0.152mg/l2014-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitritų azotas NO2-N 0.00450.046mg/l2014-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Amonio azotas NH4-N 0.0110.778mg/l2014-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0180.1304mg/l2014-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
N bendras3.29mg/l2014-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Bendras fosforas P0.034mg/l2014-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Temperatūra10Co2014-09-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Ištirpęs deguonis5.76≥ 7mgO2/l2014-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
pH7.66-9pH vienetai2014-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
BDS72.36mgO2/l2014-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitratų azotas NO3-N 1.7mg/l2014-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitritų azotas NO2-N 0.040.046mg/l2014-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Amonio azotas NH4-N 0.0970.778mg/l2014-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Fosfatų fosforas PO4-P 0.010.1304mg/l2014-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
N bendras5.02mg/l2014-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Bendras fosforas P0.053mg/l2014-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Temperatūra11Co2014-09-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Ištirpęs deguonis11.95≥ 7mgO2/l2014-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
pH7.46-9pH vienetai2014-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
BDS72.36mgO2/l2014-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitratų azotas NO3-N 1.75mg/l2014-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitritų azotas NO2-N 0.0340.046mg/l2014-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Amonio azotas NH4-N 0.0640.778mg/l2014-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0010.1304mg/l2014-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
N bendras4.39mg/l2014-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Bendras fosforas P0.054mg/l2014-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Temperatūra10Co2014-09-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Ištirpęs deguonis7.21≥ 7mgO2/l2014-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
pH8.16-9pH vienetai2014-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
BDS71.56mgO2/l2014-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitratų azotas NO3-N 0.846mg/l2014-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitritų azotas NO2-N 0.0150.046mg/l2014-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Amonio azotas NH4-N 0.00790.778mg/l2014-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0030.1304mg/l2014-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
N bendras3.48mg/l2014-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Bendras fosforas P0.056mg/l2014-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Temperatūra11Co2014-09-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Ištirpęs deguonis8.25≥ 7mgO2/l2014-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
pH7.26-9pH vienetai2014-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
BDS71.686mgO2/l2014-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitratų azotas NO3-N 1.02mg/l2014-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitritų azotas NO2-N 0.0170.046mg/l2014-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Amonio azotas NH4-N 0.0110.778mg/l2014-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0120.1304mg/l2014-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
N bendras2.57mg/l2014-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Bendras fosforas P0.059mg/l2014-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Temperatūra11Co2014-09-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Ištirpęs deguonis5.42≥ 7mgO2/l2014-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
pH8.56-9pH vienetai2014-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
BDS70.876mgO2/l2014-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitratų azotas NO3-N 1.03mg/l2014-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitritų azotas NO2-N 0.0160.046mg/l2014-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Amonio azotas NH4-N 0.0150.778mg/l2014-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0080.1304mg/l2014-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
N bendras3.19mg/l2014-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Bendras fosforas P0.063mg/l2014-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Temperatūra11Co2014-09-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Ištirpęs deguonis4.39≥ 7mgO2/l2014-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
pH7.96-9pH vienetai2014-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
BDS71.676mgO2/l2014-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitratų azotas NO3-N 0.169mg/l2014-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitritų azotas NO2-N 0.020.046mg/l2014-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Amonio azotas NH4-N 0.00670.778mg/l2014-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0160.1304mg/l2014-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
N bendras2.07mg/l2014-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Bendras fosforas P0.081mg/l2014-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Temperatūra10Co2014-09-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Ištirpęs deguonis4.63≥ 7mgO2/l2014-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
pH7.36-9pH vienetai2014-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
BDS72.636mgO2/l2014-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitratų azotas NO3-N 0.034mg/l2014-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitritų azotas NO2-N 0.00310.046mg/l2014-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Amonio azotas NH4-N 0.0170.778mg/l2014-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0110.1304mg/l2014-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
N bendras2.98mg/l2014-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Bendras fosforas P0.091mg/l2014-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Temperatūra12Co2014-09-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Ištirpęs deguonis10.71≥ 7mgO2/l2014-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
pH7.36-9pH vienetai2014-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
BDS75.216mgO2/l2014-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitratų azotas NO3-N 0.821mg/l2014-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitritų azotas NO2-N 0.0140.046mg/l2014-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Amonio azotas NH4-N 0.0280.778mg/l2014-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0210.1304mg/l2014-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
N bendras3.45mg/l2014-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Bendras fosforas P0.122mg/l2014-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Temperatūra12Co2014-09-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Ištirpęs deguonis7.31≥ 7mgO2/l2014-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
pH8.76-9pH vienetai2014-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
BDS72.816mgO2/l2014-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitratų azotas NO3-N 0.567mg/l2014-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitritų azotas NO2-N 0.0120.046mg/l2014-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Amonio azotas NH4-N 0.0340.778mg/l2014-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0050.1304mg/l2014-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
N bendras3.35mg/l2014-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Bendras fosforas P0.08mg/l2014-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Temperatūra12Co2014-09-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Ištirpęs deguonis11.88≥ 7mgO2/l2014-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
pH7.76-9pH vienetai2014-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
BDS71.436mgO2/l2014-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitratų azotas NO3-N 0.127mg/l2014-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitritų azotas NO2-N 0.0190.046mg/l2014-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Amonio azotas NH4-N 0.0110.778mg/l2014-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0080.1304mg/l2014-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
N bendras4.37mg/l2014-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Bendras fosforas P0.073mg/l2014-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Temperatūra12Co2014-09-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Ištirpęs deguonis10.42≥ 7mgO2/l2014-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
pH7.26-9pH vienetai2014-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
BDS71.856mgO2/l2014-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitratų azotas NO3-N 0.228mg/l2014-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitritų azotas NO2-N 0.0140.046mg/l2014-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Amonio azotas NH4-N 0.00950.778mg/l2014-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0260.1304mg/l2014-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
N bendras1.1mg/l2014-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Bendras fosforas P0.134mg/l2014-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Temperatūra9Co2014-09-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Ištirpęs deguonis9.35≥ 7mgO2/l2014-09-30Alkupis > 500694,6132413
pH86-9pH vienetai2014-09-30Alkupis > 500694,6132413
BDS76.646mgO2/l2014-09-30Alkupis > 500694,6132413
Nitratų azotas NO3-N 1.62mg/l2014-09-30Alkupis > 500694,6132413
Nitritų azotas NO2-N 0.0370.046mg/l2014-09-30Alkupis > 500694,6132413
Amonio azotas NH4-N 0.0110.778mg/l2014-09-30Alkupis > 500694,6132413
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0240.1304mg/l2014-09-30Alkupis > 500694,6132413
N bendras5.72mg/l2014-09-30Alkupis > 500694,6132413
Bendras fosforas P0.083mg/l2014-09-30Alkupis > 500694,6132413
Temperatūra9Co2014-09-30Alkupis > 500694,6132413
Ištirpęs deguonis11.53≥ 7mgO2/l2014-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
pH8.76-9pH vienetai2014-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
BDS78.026mgO2/l2014-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitratų azotas NO3-N 0.161mg/l2014-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitritų azotas NO2-N 0.00930.046mg/l2014-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Amonio azotas NH4-N 27.60.778mg/l2014-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Fosfatų fosforas PO4-P 0.7920.1304mg/l2014-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
N bendras29.6mg/l2014-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Bendras fosforas P1.03mg/l2014-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Temperatūra9Co2014-09-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Ištirpęs deguonis5.52≥ 7mgO2/l2014-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
pH7.56-9pH vienetai2014-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
BDS71.546mgO2/l2014-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitratų azotas NO3-N 1.27mg/l2014-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitritų azotas NO2-N 0.0220.046mg/l2014-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Amonio azotas NH4-N 0.0140.778mg/l2014-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1860.1304mg/l2014-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
N bendras1.91mg/l2014-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Bendras fosforas P0.252mg/l2014-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Temperatūra11Co2014-09-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Ištirpęs deguonis6.8≥ 7mgO2/l2014-09-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
pH7.76-9pH vienetai2014-09-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
BDS71.876mgO2/l2014-09-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitratų azotas NO3-N 0.203mg/l2014-09-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitritų azotas NO2-N 0.00710.046mg/l2014-09-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Amonio azotas NH4-N 0.060.778mg/l2014-09-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0510.1304mg/l2014-09-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
N bendras0.732mg/l2014-09-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Bendras fosforas P0.124mg/l2014-09-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Temperatūra10Co2014-09-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Ištirpęs deguonis9.91≥ 7mgO2/l2014-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
pH7.26-9pH vienetai2014-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
BDS75.496mgO2/l2014-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitratų azotas NO3-N 1.77mg/l2014-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitritų azotas NO2-N 0.030.046mg/l2014-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Amonio azotas NH4-N 0.0230.778mg/l2014-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0020.1304mg/l2014-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
N bendras2.35mg/l2014-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Bendras fosforas P0.108mg/l2014-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Temperatūra10Co2014-09-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Ištirpęs deguonis9.58≥ 7mgO2/l2014-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
pH8.66-9pH vienetai2014-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
BDS73.86mgO2/l2014-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitratų azotas NO3-N 1.5mg/l2014-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitritų azotas NO2-N 0.0250.046mg/l2014-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Amonio azotas NH4-N 0.0220.778mg/l2014-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0040.1304mg/l2014-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
N bendras1.59mg/l2014-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Bendras fosforas P0.102mg/l2014-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Temperatūra10Co2014-09-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Ištirpęs deguonis8.75≥ 7mgO2/l2014-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
pH8.86-9pH vienetai2014-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
BDS71.576mgO2/l2014-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitratų azotas NO3-N 1.19mg/l2014-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitritų azotas NO2-N 0.0160.046mg/l2014-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Amonio azotas NH4-N 0.0230.778mg/l2014-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0310.1304mg/l2014-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
N bendras3.18mg/l2014-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Bendras fosforas P0.097mg/l2014-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Temperatūra11Co2014-09-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Ištirpęs deguonis9.02≥ 7mgO2/l2014-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
pH76-9pH vienetai2014-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
BDS71.446mgO2/l2014-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitratų azotas NO3-N 2.17mg/l2014-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitritų azotas NO2-N 0.0150.046mg/l2014-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Amonio azotas NH4-N 0.0150.778mg/l2014-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0330.1304mg/l2014-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
N bendras11.2mg/l2014-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Bendras fosforas P0.095mg/l2014-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Temperatūra10Co2014-09-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Ištirpęs deguonis5.11≥ 7mgO2/l2014-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
pH7.46-9pH vienetai2014-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
BDS71.516mgO2/l2014-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitratų azotas NO3-N 1.72mg/l2014-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitritų azotas NO2-N 0.0140.046mg/l2014-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Amonio azotas NH4-N 0.0190.778mg/l2014-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0330.1304mg/l2014-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
N bendras12.7mg/l2014-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Bendras fosforas P0.097mg/l2014-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Temperatūra11Co2014-09-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Ištirpęs deguonis5.2≥ 7mgO2/l2014-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
pH7.96-9pH vienetai2014-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
BDS71.516mgO2/l2014-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitratų azotas NO3-N 1.73mg/l2014-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitritų azotas NO2-N 0.020.046mg/l2014-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Amonio azotas NH4-N 0.0150.778mg/l2014-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0320.1304mg/l2014-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
N bendras1.08mg/l2014-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Bendras fosforas P0.089mg/l2014-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Temperatūra10Co2014-09-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
N bendras5.09mg/l2014-07-31Pernarava N-01 > 478267,6129321
Bendras fosforas P0.376mg/l2014-07-31Pernarava N-01 > 478267,6129321
Amonio azotas NH4-N 0.9250.778mg/l2014-07-31Pernarava N-01 > 478267,6129321
Nitritų azotas NO2-N 0.0060.046mg/l2014-07-31Pernarava N-01 > 478267,6129321
N bendras8.85mg/l2014-07-31Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Bendras fosforas P0.025mg/l2014-07-31Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Amonio azotas NH4-N 0.0980.778mg/l2014-07-31Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Nitritų azotas NO2-N 0.0470.046mg/l2014-07-31Dotnuva N-02 > 490482,6144546
N bendras2.29mg/l2014-07-31Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Bendras fosforas P0.06mg/l2014-07-31Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Amonio azotas NH4-N 0.1010.778mg/l2014-07-31Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Nitritų azotas NO2-N 0.0340.046mg/l2014-07-31Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
N bendras3.66mg/l2014-07-31Truskava N-05 > 514938,6142207
Bendras fosforas P0.041mg/l2014-07-31Truskava N-05 > 514938,6142207
Amonio azotas NH4-N 0.060.778mg/l2014-07-31Truskava N-05 > 514938,6142207
Nitritų azotas NO2-N 0.0470.046mg/l2014-07-31Truskava N-05 > 514938,6142207
N bendras2.22mg/l2014-07-31Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Bendras fosforas P0.063mg/l2014-07-31Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Amonio azotas NH4-N 0.0980.778mg/l2014-07-31Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Nitritų azotas NO2-N 0.0320.046mg/l2014-07-31Vilainiai N-06 > 505202,6130432
N bendras1.31mg/l2014-07-31Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Bendras fosforas P0.064mg/l2014-07-31Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Amonio azotas NH4-N 0.1170.778mg/l2014-07-31Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Nitritų azotas NO2-N 0.0080.046mg/l2014-07-31Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
N bendras13.5mg/l2014-07-31Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Bendras fosforas P1.26mg/l2014-07-31Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Amonio azotas NH4-N 8.870.778mg/l2014-07-31Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Nitritų azotas NO2-N 0.0120.046mg/l2014-07-31Josvainiai N-08 > 489818,6126973
N bendras3.7mg/l2014-07-31Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Bendras fosforas P0.064mg/l2014-07-31Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Amonio azotas NH4-N 0.1290.778mg/l2014-07-31Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Nitritų azotas NO2-N 0.0580.046mg/l2014-07-31Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
N bendras1.87mg/l2014-07-31Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Bendras fosforas P0.076mg/l2014-07-31Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Amonio azotas NH4-N 0.0810.778mg/l2014-07-31Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Nitritų azotas NO2-N 0.0120.046mg/l2014-07-31Surviliškis N-10 > 502906,6147756
N bendras13.5mg/l2014-08-28Pernarava N-01 > 478267,6129321
Bendras fosforas P0.022mg/l2014-08-28Pernarava N-01 > 478267,6129321
Amonio azotas NH4-N 0.00950.778mg/l2014-08-28Pernarava N-01 > 478267,6129321
Nitritų azotas NO2-N 0.0110.046mg/l2014-08-28Pernarava N-01 > 478267,6129321
N bendras11.3mg/l2014-08-28Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Bendras fosforas P0.035mg/l2014-08-28Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Amonio azotas NH4-N 0.0370.778mg/l2014-08-28Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Nitritų azotas NO2-N 0.0210.046mg/l2014-08-28Dotnuva N-02 > 490482,6144546
N bendras9.95mg/l2014-08-28Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Bendras fosforas P0.026mg/l2014-08-28Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Amonio azotas NH4-N 0.00750.778mg/l2014-08-28Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Nitritų azotas NO2-N 0.0350.046mg/l2014-08-28Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
N bendras6.6mg/l2014-08-28Truskava N-05 > 514938,6142207
Bendras fosforas P0.05mg/l2014-08-28Truskava N-05 > 514938,6142207
Amonio azotas NH4-N 0.1180.778mg/l2014-08-28Truskava N-05 > 514938,6142207
Nitritų azotas NO2-N 0.0350.046mg/l2014-08-28Truskava N-05 > 514938,6142207
N bendras28.8mg/l2014-08-28Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Bendras fosforas P0.039mg/l2014-08-28Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Amonio azotas NH4-N 0.0450.778mg/l2014-08-28Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Nitritų azotas NO2-N 0.0280.046mg/l2014-08-28Vilainiai N-06 > 505202,6130432
N bendras12.3mg/l2014-08-28Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Bendras fosforas P0.055mg/l2014-08-28Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Amonio azotas NH4-N 0.10.778mg/l2014-08-28Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Nitritų azotas NO2-N 0.0450.046mg/l2014-08-28Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
N bendras23.8mg/l2014-08-28Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Bendras fosforas P0.043mg/l2014-08-28Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Amonio azotas NH4-N 0.0750.778mg/l2014-08-28Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Nitritų azotas NO2-N 0.030.046mg/l2014-08-28Josvainiai N-08 > 489818,6126973
N bendras13.3mg/l2014-08-28Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Bendras fosforas P0.023mg/l2014-08-28Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Amonio azotas NH4-N 0.0630.778mg/l2014-08-28Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Nitritų azotas NO2-N 0.050.046mg/l2014-08-28Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
N bendras6.05mg/l2014-08-28Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Bendras fosforas P0.087mg/l2014-08-28Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Amonio azotas NH4-N 0.00590.778mg/l2014-08-28Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Nitritų azotas NO2-N 0.00820.046mg/l2014-08-28Surviliškis N-10 > 502906,6147756
N bendras68mg/l2014-09-30Pernarava N-01 > 478267,6129321
Bendras fosforas P1.13mg/l2014-09-30Pernarava N-01 > 478267,6129321
Amonio azotas NH4-N 26.30.778mg/l2014-09-30Pernarava N-01 > 478267,6129321
Nitritų azotas NO2-N 0.00820.046mg/l2014-09-30Pernarava N-01 > 478267,6129321
N bendras3.41mg/l2014-09-30Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Bendras fosforas P0.1mg/l2014-09-30Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Amonio azotas NH4-N 0.0130.778mg/l2014-09-30Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Nitritų azotas NO2-N 0.00440.046mg/l2014-09-30Dotnuva N-02 > 490482,6144546
N bendras3.91mg/l2014-09-30Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Bendras fosforas P0.089mg/l2014-09-30Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Amonio azotas NH4-N 0.00120.778mg/l2014-09-30Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Nitritų azotas NO2-N 0.00690.046mg/l2014-09-30Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
N bendras6.5mg/l2014-09-30Truskava N-05 > 514938,6142207
Bendras fosforas P0.186mg/l2014-09-30Truskava N-05 > 514938,6142207
Amonio azotas NH4-N 0.0170.778mg/l2014-09-30Truskava N-05 > 514938,6142207
Nitritų azotas NO2-N 0.0420.046mg/l2014-09-30Truskava N-05 > 514938,6142207
N bendras10.2mg/l2014-09-30Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Bendras fosforas P0.072mg/l2014-09-30Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Amonio azotas NH4-N 0.0290.778mg/l2014-09-30Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Nitritų azotas NO2-N 0.0130.046mg/l2014-09-30Vilainiai N-06 > 505202,6130432
N bendras9.98mg/l2014-09-30Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Bendras fosforas P0.105mg/l2014-09-30Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Amonio azotas NH4-N 0.00910.778mg/l2014-09-30Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Nitritų azotas NO2-N 0.0140.046mg/l2014-09-30Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
N bendras5.28mg/l2014-09-30Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Bendras fosforas P0.256mg/l2014-09-30Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Amonio azotas NH4-N 0.00510.778mg/l2014-09-30Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Nitritų azotas NO2-N 0.020.046mg/l2014-09-30Josvainiai N-08 > 489818,6126973
N bendras4.66mg/l2014-09-30Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Bendras fosforas P0.068mg/l2014-09-30Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Amonio azotas NH4-N 0.020.778mg/l2014-09-30Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Nitritų azotas NO2-N 0.0140.046mg/l2014-09-30Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
N bendras2.87mg/l2014-09-30Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Bendras fosforas P0.085mg/l2014-09-30Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Amonio azotas NH4-N 0.00120.778mg/l2014-09-30Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Nitritų azotas NO2-N 0.0320.046mg/l2014-09-30Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Ištirpęs deguonis7.10≥ 7mgO2/l2015-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
pH8.16-9pH vienetai2015-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
BDS75.456mgO2/l2015-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitratų azotas NO3-N 1.350mg/l2015-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitritų azotas NO2-N 0.0170.046mg/l2015-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Amonio azotas NH4-N 0.9730.778mg/l2015-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0830.1304mg/l2015-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
N bendras5.78mg/l2015-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Bendras fosforas P0.262mg/l2015-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Temperatūra17Co2015-06-30Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Ištirpęs deguonis6.36≥ 7mgO2/l2015-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
pH7.86-9pH vienetai2015-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
BDS71.406mgO2/l2015-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitratų azotas NO3-N 4.250mg/l2015-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitritų azotas NO2-N 0.0580.046mg/l2015-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Amonio azotas NH4-N 0.0780.778mg/l2015-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0050.1304mg/l2015-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
N bendras8.87mg/l2015-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Bendras fosforas P0.033mg/l2015-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Temperatūra17Co2015-06-30Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Ištirpęs deguonis10.53≥ 7mgO2/l2015-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
pH8.26-9pH vienetai2015-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
BDS72.226mgO2/l2015-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitratų azotas NO3-N 0.669mg/l2015-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitritų azotas NO2-N 0.0790.046mg/l2015-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Amonio azotas NH4-N 0.0710.778mg/l2015-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0030.1304mg/l2015-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
N bendras9.28mg/l2015-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Bendras fosforas P0.007mg/l2015-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Temperatūra18Co2015-06-30Obelies žiotys > 497403,6126069
Ištirpęs deguonis9.60≥ 7mgO2/l2015-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
pH8.86-9pH vienetai2015-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
BDS73.806mgO2/l2015-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitratų azotas NO3-N 0.018mg/l2015-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitritų azotas NO2-N 0.0610.046mg/l2015-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Amonio azotas NH4-N 0.1110.778mg/l2015-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0070.1304mg/l2015-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
N bendras3.51mg/l2015-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Bendras fosforas P0.020mg/l2015-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Temperatūra17Co2015-06-30Barupės žiotys > 493995,6118664
Ištirpęs deguonis8.89≥ 7mgO2/l2015-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
pH8.26-9pH vienetai2015-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
BDS72.386mgO2/l2015-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitratų azotas NO3-N 0.018mg/l2015-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitritų azotas NO2-N 0.0150.046mg/l2015-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Amonio azotas NH4-N 0.0390.778mg/l2015-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0250.1304mg/l2015-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
N bendras0.28mg/l2015-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Bendras fosforas P0.044mg/l2015-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Temperatūra18Co2015-06-30Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Ištirpęs deguonis10.70≥ 7mgO2/l2015-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
pH8.76-9pH vienetai2015-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
BDS71.946mgO2/l2015-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitratų azotas NO3-N 0.018mg/l2015-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitritų azotas NO2-N 0.0200.046mg/l2015-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Amonio azotas NH4-N 0.0270.778mg/l2015-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0240.1304mg/l2015-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
N bendras1.23mg/l2015-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Bendras fosforas P0.039mg/l2015-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Temperatūra17Co2015-06-30Smilgos žiotys > 498990,6128106
Ištirpęs deguonis9.87≥ 7mgO2/l2015-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
pH7.66-9pH vienetai2015-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
BDS73.836mgO2/l2015-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitratų azotas NO3-N 0.018mg/l2015-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitritų azotas NO2-N 0.3080.046mg/l2015-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Amonio azotas NH4-N 0.0270.778mg/l2015-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0870.1304mg/l2015-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
N bendras0.98mg/l2015-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Bendras fosforas P0.174mg/l2015-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Temperatūra17Co2015-06-30Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Ištirpęs deguonis10.21≥ 7mgO2/l2015-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
pH8.46-9pH vienetai2015-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
BDS73.416mgO2/l2015-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitratų azotas NO3-N 0.018mg/l2015-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitritų azotas NO2-N 0.0670.046mg/l2015-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Amonio azotas NH4-N 1.4100.778mg/l2015-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0870.1304mg/l2015-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
N bendras4.48mg/l2015-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Bendras fosforas P0.145mg/l2015-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Temperatūra18Co2015-06-30Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Ištirpęs deguonis6.92≥ 7mgO2/l2015-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
pH9.16-9pH vienetai2015-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
BDS71.486mgO2/l2015-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitratų azotas NO3-N 0.018mg/l2015-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitritų azotas NO2-N 0.0060.046mg/l2015-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Amonio azotas NH4-N 0.0520.778mg/l2015-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0170.1304mg/l2015-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
N bendras7.69mg/l2015-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Bendras fosforas P0.034mg/l2015-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Temperatūra17Co2015-06-30Aluonos žiotys > 487734,6113206
Ištirpęs deguonis10.76≥ 7mgO2/l2015-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
pH7.66-9pH vienetai2015-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
BDS72.926mgO2/l2015-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitratų azotas NO3-N 0.018mg/l2015-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitritų azotas NO2-N 0.0160.046mg/l2015-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Amonio azotas NH4-N 0.0720.778mg/l2015-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0050.1304mg/l2015-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
N bendras0.94mg/l2015-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Bendras fosforas P0.041mg/l2015-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Temperatūra17Co2015-06-30Liaudies žiotys > 503378,6147728
Ištirpęs deguonis7.99≥ 7mgO2/l2015-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
pH7.96-9pH vienetai2015-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
BDS74.216mgO2/l2015-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitratų azotas NO3-N 0.018mg/l2015-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitritų azotas NO2-N 0.0300.046mg/l2015-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Amonio azotas NH4-N 0.1040.778mg/l2015-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0100.1304mg/l2015-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
N bendras4.00mg/l2015-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Bendras fosforas P0.040mg/l2015-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Temperatūra18Co2015-06-30Kruosto žiotys > 499763,6137048
Ištirpęs deguonis6.19≥ 7mgO2/l2015-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
pH7.76-9pH vienetai2015-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
BDS73.246mgO2/l2015-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitratų azotas NO3-N 0.018mg/l2015-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitritų azotas NO2-N 0.1220.046mg/l2015-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Amonio azotas NH4-N 0.0690.778mg/l2015-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0510.1304mg/l2015-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
N bendras4.72mg/l2015-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Bendras fosforas P0.089mg/l2015-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Temperatūra17Co2015-06-30Ažytės žiotys > 478013,6146333
Ištirpęs deguonis5.23≥ 7mgO2/l2015-06-30Alkupis > 500694,6132413
pH8.16-9pH vienetai2015-06-30Alkupis > 500694,6132413
BDS72.236mgO2/l2015-06-30Alkupis > 500694,6132413
Nitratų azotas NO3-N 0.018mg/l2015-06-30Alkupis > 500694,6132413
Nitritų azotas NO2-N 0.0100.046mg/l2015-06-30Alkupis > 500694,6132413
Amonio azotas NH4-N 0.1910.778mg/l2015-06-30Alkupis > 500694,6132413
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0330.1304mg/l2015-06-30Alkupis > 500694,6132413
N bendras1.57mg/l2015-06-30Alkupis > 500694,6132413
Bendras fosforas P0.075mg/l2015-06-30Alkupis > 500694,6132413
Temperatūra17Co2015-06-30Alkupis > 500694,6132413
Ištirpęs deguonis7.10≥ 7mgO2/l2015-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
pH8.46-9pH vienetai2015-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
BDS73.306mgO2/l2015-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitratų azotas NO3-N 0.018mg/l2015-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitritų azotas NO2-N 0.0630.046mg/l2015-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Amonio azotas NH4-N 0.2090.778mg/l2015-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Fosfatų fosforas PO4-P 0.6520.1304mg/l2015-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
N bendras0.91mg/l2015-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Bendras fosforas P0.738mg/l2015-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Temperatūra19Co2015-06-30Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Ištirpęs deguonis8.08≥ 7mgO2/l2015-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
pH8.26-9pH vienetai2015-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
BDS77.906mgO2/l2015-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitratų azotas NO3-N 2.200mg/l2015-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitritų azotas NO2-N 0.2610.046mg/l2015-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Amonio azotas NH4-N 1.1710.778mg/l2015-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Fosfatų fosforas PO4-P 0.2610.1304mg/l2015-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
N bendras5.17mg/l2015-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Bendras fosforas P0.337mg/l2015-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Temperatūra19Co2015-06-30Žalesio žiotys > 500596,6133345
Ištirpęs deguonis9.26≥ 7mgO2/l2015-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
pH7.76-9pH vienetai2015-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
BDS71.706mgO2/l2015-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitratų azotas NO3-N 0.660mg/l2015-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitritų azotas NO2-N 0.0100.046mg/l2015-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Amonio azotas NH4-N 0.0120.778mg/l2015-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0230.1304mg/l2015-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
N bendras1.02mg/l2015-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Bendras fosforas P0.044mg/l2015-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Temperatūra17Co2015-06-30Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Ištirpęs deguonis9.18≥ 7mgO2/l2015-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
pH8.86-9pH vienetai2015-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
BDS71.406mgO2/l2015-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitratų azotas NO3-N 0.018mg/l2015-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitritų azotas NO2-N 0.0100.046mg/l2015-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Amonio azotas NH4-N 0.0150.778mg/l2015-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0230.1304mg/l2015-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
N bendras0.71mg/l2015-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Bendras fosforas P0.048mg/l2015-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Temperatūra17Co2015-06-30Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Ištirpęs deguonis8.42≥ 7mgO2/l2015-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
pH7.76-9pH vienetai2015-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
BDS71.796mgO2/l2015-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitratų azotas NO3-N 0.018mg/l2015-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitritų azotas NO2-N 0.0140.046mg/l2015-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Amonio azotas NH4-N 0.0160.778mg/l2015-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0450.1304mg/l2015-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
N bendras1.38mg/l2015-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Bendras fosforas P0.107mg/l2015-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Temperatūra18Co2015-06-30Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Ištirpęs deguonis7.34≥ 7mgO2/l2015-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
pH8.06-9pH vienetai2015-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
BDS71.366mgO2/l2015-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitratų azotas NO3-N 1.200mg/l2015-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitritų azotas NO2-N 0.0100.046mg/l2015-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Amonio azotas NH4-N 0.0400.778mg/l2015-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0270.1304mg/l2015-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
N bendras1.64mg/l2015-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Bendras fosforas P0.048mg/l2015-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Temperatūra17Co2015-06-30Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Ištirpęs deguonis9.01≥ 7mgO2/l2015-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
pH8.06-9pH vienetai2015-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
BDS75.156mgO2/l2015-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitratų azotas NO3-N 0.018mg/l2015-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitritų azotas NO2-N 0.4810.046mg/l2015-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Amonio azotas NH4-N 0.3460.778mg/l2015-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0210.1304mg/l2015-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
N bendras1.32mg/l2015-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Bendras fosforas P0.093mg/l2015-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Temperatūra19Co2015-06-30Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Ištirpęs deguonis6.22≥ 7mgO2/l2015-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
pH9.16-9pH vienetai2015-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
BDS72.056mgO2/l2015-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitratų azotas NO3-N 0.018mg/l2015-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitritų azotas NO2-N 0.0470.046mg/l2015-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Amonio azotas NH4-N 0.0190.778mg/l2015-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0050.1304mg/l2015-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
N bendras0.42mg/l2015-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Bendras fosforas P0.011mg/l2015-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Temperatūra19Co2015-06-30Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Ištirpęs deguonis8.86≥ 7mgO2/l2015-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
pH8.26-9pH vienetai2015-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
BDS75.016mgO2/l2015-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitratų azotas NO3-N 2.900mg/l2015-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitritų azotas NO2-N 0.0460.046mg/l2015-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Amonio azotas NH4-N 0.0430.778mg/l2015-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0040.1304mg/l2015-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
N bendras3.65mg/l2015-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Bendras fosforas P0.025mg/l2015-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Temperatūra19Co2015-06-30Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
N bendras2.33mg/l2015-06-30Pernarava N-01 > 478267,6129321
Bendras fosforas P0.05mg/l2015-06-30Pernarava N-01 > 478267,6129321
Amonio azotas NH4-N 0.2420.778mg/l2015-06-30Pernarava N-01 > 478267,6129321
Nitritų azotas NO2-N 0.0320.046mg/l2015-06-30Pernarava N-01 > 478267,6129321
N bendras2.26mg/l2015-06-30Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Bendras fosforas P0.042mg/l2015-06-30Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Amonio azotas NH4-N 0.0880.778mg/l2015-06-30Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Nitritų azotas NO2-N 0.0670.046mg/l2015-06-30Dotnuva N-02 > 490482,6144546
N bendras2.83mg/l2015-06-30Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Bendras fosforas P0.032mg/l2015-06-30Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Amonio azotas NH4-N 0.0550.778mg/l2015-06-30Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Nitritų azotas NO2-N 0.0210.046mg/l2015-06-30Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
N bendras10.3mg/l2015-06-30Truskava N-05 > 514938,6142207
Bendras fosforas P0.007mg/l2015-06-30Truskava N-05 > 514938,6142207
Amonio azotas NH4-N 0.0920.778mg/l2015-06-30Truskava N-05 > 514938,6142207
Nitritų azotas NO2-N 0.0480.046mg/l2015-06-30Truskava N-05 > 514938,6142207
N bendras2.42mg/l2015-06-30Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Bendras fosforas P0.045mg/l2015-06-30Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Amonio azotas NH4-N 0.1260.778mg/l2015-06-30Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Nitritų azotas NO2-N 0.0310.046mg/l2015-06-30Vilainiai N-06 > 505202,6130432
N bendras9.77mg/l2015-06-30Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Bendras fosforas P0.006mg/l2015-06-30Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Amonio azotas NH4-N 0.1260.778mg/l2015-06-30Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Nitritų azotas NO2-N 0.0490.046mg/l2015-06-30Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
N bendras3.23mg/l2015-06-30Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Bendras fosforas P0.023mg/l2015-06-30Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Amonio azotas NH4-N 0.0980.778mg/l2015-06-30Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Nitritų azotas NO2-N 0.0300.046mg/l2015-06-30Josvainiai N-08 > 489818,6126973
N bendras1.47mg/l2015-06-30Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Bendras fosforas P0.695mg/l2015-06-30Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Amonio azotas NH4-N 0.0410.778mg/l2015-06-30Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Nitritų azotas NO2-N 0.0020.046mg/l2015-06-30Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
N bendras1.25mg/l2015-06-30Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Bendras fosforas P0.034mg/l2015-06-30Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Amonio azotas NH4-N 0.0360.778mg/l2015-06-30Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Nitritų azotas NO2-N 0.0210.046mg/l2015-06-30Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Ištirpęs deguonis9.03≥ 7mgO2/l2015-07-15Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Ištirpęs deguonis8.45≥ 7mgO2/l2015-07-15Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Ištirpęs deguonis9.05≥ 7mgO2/l2015-07-15Obelies žiotys > 497403,6126069
Ištirpęs deguonis6.54≥ 7mgO2/l2015-07-15Barupės žiotys > 493995,6118664
Ištirpęs deguonis10.96≥ 7mgO2/l2015-07-15Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Ištirpęs deguonis10.52≥ 7mgO2/l2015-07-15Smilgos žiotys > 498990,6128106
Ištirpęs deguonis10.39≥ 7mgO2/l2015-07-15Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Ištirpęs deguonis8.68≥ 7mgO2/l2015-07-15Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Ištirpęs deguonis7.52≥ 7mgO2/l2015-07-15Aluonos žiotys > 487734,6113206
Ištirpęs deguonis11.07≥ 7mgO2/l2015-07-15Liaudies žiotys > 503378,6147728
Ištirpęs deguonis6.70≥ 7mgO2/l2015-07-15Kruosto žiotys > 499763,6137048
Ištirpęs deguonis10.57≥ 7mgO2/l2015-07-15Ažytės žiotys > 478013,6146333
Ištirpęs deguonis7.27≥ 7mgO2/l2015-07-15Alkupis > 500694,6132413
Ištirpęs deguonis7.39≥ 7mgO2/l2015-07-15Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Ištirpęs deguonis10.27≥ 7mgO2/l2015-07-15Žalesio žiotys > 500596,6133345
Ištirpęs deguonis6.95≥ 7mgO2/l2015-07-15Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Ištirpęs deguonis7.00≥ 7mgO2/l2015-07-15Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Ištirpęs deguonis10.47≥ 7mgO2/l2015-07-15Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Ištirpęs deguonis11.91≥ 7mgO2/l2015-07-15Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Ištirpęs deguonis9.65≥ 7mgO2/l2015-07-15Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Ištirpęs deguonis7.88≥ 7mgO2/l2015-07-15Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Ištirpęs deguonis7.69≥ 7mgO2/l2015-07-15Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
pH7.76-9pH vienetai2015-07-15Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
pH96-9pH vienetai2015-07-15Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
pH8.86-9pH vienetai2015-07-15Obelies žiotys > 497403,6126069
pH7.66-9pH vienetai2015-07-15Barupės žiotys > 493995,6118664
pH7.46-9pH vienetai2015-07-15Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
pH7.46-9pH vienetai2015-07-15Smilgos žiotys > 498990,6128106
pH8.76-9pH vienetai2015-07-15Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
pH7.86-9pH vienetai2015-07-15Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
pH7.36-9pH vienetai2015-07-15Aluonos žiotys > 487734,6113206
pH8.96-9pH vienetai2015-07-15Liaudies žiotys > 503378,6147728
pH8.46-9pH vienetai2015-07-15Kruosto žiotys > 499763,6137048
pH8.66-9pH vienetai2015-07-15Ažytės žiotys > 478013,6146333
pH8.56-9pH vienetai2015-07-15Alkupis > 500694,6132413
pH7.36-9pH vienetai2015-07-15Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
pH7.66-9pH vienetai2015-07-15Žalesio žiotys > 500596,6133345
pH8.56-9pH vienetai2015-07-15Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
pH7.96-9pH vienetai2015-07-15Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
pH7.26-9pH vienetai2015-07-15Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
pH8.46-9pH vienetai2015-07-15Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
pH7.46-9pH vienetai2015-07-15Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
pH7.26-9pH vienetai2015-07-15Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
pH8.86-9pH vienetai2015-07-15Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
BDS76.216mgO2/l2015-07-15Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
BDS78.246mgO2/l2015-07-15Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
BDS71.796mgO2/l2015-07-15Obelies žiotys > 497403,6126069
BDS77.436mgO2/l2015-07-15Barupės žiotys > 493995,6118664
BDS75.116mgO2/l2015-07-15Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
BDS71.596mgO2/l2015-07-15Smilgos žiotys > 498990,6128106
BDS75.246mgO2/l2015-07-15Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
BDS71.16mgO2/l2015-07-15Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
BDS70.486mgO2/l2015-07-15Aluonos žiotys > 487734,6113206
BDS71.176mgO2/l2015-07-15Liaudies žiotys > 503378,6147728
BDS74.146mgO2/l2015-07-15Kruosto žiotys > 499763,6137048
BDS72.086mgO2/l2015-07-15Ažytės žiotys > 478013,6146333
BDS74.926mgO2/l2015-07-15Alkupis > 500694,6132413
BDS72.776mgO2/l2015-07-15Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
BDS74.296mgO2/l2015-07-15Žalesio žiotys > 500596,6133345
BDS71.986mgO2/l2015-07-15Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
BDS73.286mgO2/l2015-07-15Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
BDS73.96mgO2/l2015-07-15Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
BDS75.136mgO2/l2015-07-15Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
BDS71.376mgO2/l2015-07-15Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
BDS75.126mgO2/l2015-07-15Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
BDS71.66mgO2/l2015-07-15Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitratų azotas NO3-N 0.655mg/l2015-07-15Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitratų azotas NO3-N 1.234mg/l2015-07-15Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitratų azotas NO3-N 0.619mg/l2015-07-15Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitratų azotas NO3-N 1.216mg/l2015-07-15Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitratų azotas NO3-N 1.534mg/l2015-07-15Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitratų azotas NO3-N 0.776mg/l2015-07-15Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitratų azotas NO3-N 0.457mg/l2015-07-15Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitratų azotas NO3-N 1.114mg/l2015-07-15Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitratų azotas NO3-N 0.428mg/l2015-07-15Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitratų azotas NO3-N 1.389mg/l2015-07-15Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitratų azotas NO3-N 1.112mg/l2015-07-15Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitratų azotas NO3-N 0.978mg/l2015-07-15Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitratų azotas NO3-N 0.792mg/l2015-07-15Alkupis > 500694,6132413
Nitratų azotas NO3-N 0.933mg/l2015-07-15Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitratų azotas NO3-N 1.252mg/l2015-07-15Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitratų azotas NO3-N 1.333mg/l2015-07-15Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitratų azotas NO3-N 1.059mg/l2015-07-15Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitratų azotas NO3-N 0.645mg/l2015-07-15Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitratų azotas NO3-N 0.683mg/l2015-07-15Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitratų azotas NO3-N 1.561mg/l2015-07-15Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitratų azotas NO3-N 0.597mg/l2015-07-15Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitratų azotas NO3-N 1.128mg/l2015-07-15Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitritų azotas NO2-N 0.090.046mg/l2015-07-15Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitritų azotas NO2-N 0.0350.046mg/l2015-07-15Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitritų azotas NO2-N 0.0620.046mg/l2015-07-15Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitritų azotas NO2-N 0.1030.046mg/l2015-07-15Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitritų azotas NO2-N 0.0520.046mg/l2015-07-15Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitritų azotas NO2-N 0.0570.046mg/l2015-07-15Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitritų azotas NO2-N 0.0810.046mg/l2015-07-15Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitritų azotas NO2-N 0.0970.046mg/l2015-07-15Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitritų azotas NO2-N 0.0260.046mg/l2015-07-15Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitritų azotas NO2-N 0.0650.046mg/l2015-07-15Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitritų azotas NO2-N 0.1020.046mg/l2015-07-15Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitritų azotas NO2-N 0.0270.046mg/l2015-07-15Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitritų azotas NO2-N 0.0860.046mg/l2015-07-15Alkupis > 500694,6132413
Nitritų azotas NO2-N 0.0340.046mg/l2015-07-15Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitritų azotas NO2-N 0.0470.046mg/l2015-07-15Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitritų azotas NO2-N 0.0690.046mg/l2015-07-15Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitritų azotas NO2-N 0.0950.046mg/l2015-07-15Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitritų azotas NO2-N 0.0860.046mg/l2015-07-15Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitritų azotas NO2-N 0.1250.046mg/l2015-07-15Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitritų azotas NO2-N 0.0990.046mg/l2015-07-15Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitritų azotas NO2-N 0.0580.046mg/l2015-07-15Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitritų azotas NO2-N 0.1030.046mg/l2015-07-15Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Amonio azotas NH4-N 1.050.778mg/l2015-07-15Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Amonio azotas NH4-N 1.1080.778mg/l2015-07-15Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Amonio azotas NH4-N 1.2420.778mg/l2015-07-15Obelies žiotys > 497403,6126069
Amonio azotas NH4-N 0.7470.778mg/l2015-07-15Barupės žiotys > 493995,6118664
Amonio azotas NH4-N 0.8160.778mg/l2015-07-15Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Amonio azotas NH4-N 0.5810.778mg/l2015-07-15Smilgos žiotys > 498990,6128106
Amonio azotas NH4-N 0.8890.778mg/l2015-07-15Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Amonio azotas NH4-N 0.9170.778mg/l2015-07-15Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Amonio azotas NH4-N 1.710.778mg/l2015-07-15Aluonos žiotys > 487734,6113206
Amonio azotas NH4-N 0.3750.778mg/l2015-07-15Liaudies žiotys > 503378,6147728
Amonio azotas NH4-N 1.4910.778mg/l2015-07-15Kruosto žiotys > 499763,6137048
Amonio azotas NH4-N 1.1820.778mg/l2015-07-15Ažytės žiotys > 478013,6146333
Amonio azotas NH4-N 1.0750.778mg/l2015-07-15Alkupis > 500694,6132413
Amonio azotas NH4-N 1.2130.778mg/l2015-07-15Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Amonio azotas NH4-N 1.0660.778mg/l2015-07-15Žalesio žiotys > 500596,6133345
Amonio azotas NH4-N 0.9090.778mg/l2015-07-15Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Amonio azotas NH4-N 1.0320.778mg/l2015-07-15Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Amonio azotas NH4-N 0.3510.778mg/l2015-07-15Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Amonio azotas NH4-N 0.6310.778mg/l2015-07-15Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Amonio azotas NH4-N 0.6130.778mg/l2015-07-15Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Amonio azotas NH4-N 1.6820.778mg/l2015-07-15Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Amonio azotas NH4-N 0.2680.778mg/l2015-07-15Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1030.1304mg/l2015-07-15Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0670.1304mg/l2015-07-15Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1210.1304mg/l2015-07-15Obelies žiotys > 497403,6126069
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0780.1304mg/l2015-07-15Barupės žiotys > 493995,6118664
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0820.1304mg/l2015-07-15Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0670.1304mg/l2015-07-15Smilgos žiotys > 498990,6128106
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0710.1304mg/l2015-07-15Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0650.1304mg/l2015-07-15Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1070.1304mg/l2015-07-15Aluonos žiotys > 487734,6113206
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0850.1304mg/l2015-07-15Liaudies žiotys > 503378,6147728
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0790.1304mg/l2015-07-15Kruosto žiotys > 499763,6137048
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1000.1304mg/l2015-07-15Ažytės žiotys > 478013,6146333
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0710.1304mg/l2015-07-15Alkupis > 500694,6132413
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0840.1304mg/l2015-07-15Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0360.1304mg/l2015-07-15Žalesio žiotys > 500596,6133345
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0750.1304mg/l2015-07-15Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0550.1304mg/l2015-07-15Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0790.1304mg/l2015-07-15Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1140.1304mg/l2015-07-15Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1180.1304mg/l2015-07-15Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0290.1304mg/l2015-07-15Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Fosfatų fosforas PO4-P 0.070.1304mg/l2015-07-15Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
N bendras6.7mg/l2015-07-15Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
N bendras3.4mg/l2015-07-15Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
N bendras1.71mg/l2015-07-15Obelies žiotys > 497403,6126069
N bendras6.24mg/l2015-07-15Barupės žiotys > 493995,6118664
N bendras3.85mg/l2015-07-15Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
N bendras2.5mg/l2015-07-15Smilgos žiotys > 498990,6128106
N bendras5.11mg/l2015-07-15Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
N bendras1.53mg/l2015-07-15Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
N bendras5.49mg/l2015-07-15Aluonos žiotys > 487734,6113206
N bendras4.23mg/l2015-07-15Liaudies žiotys > 503378,6147728
N bendras4.02mg/l2015-07-15Kruosto žiotys > 499763,6137048
N bendras6.1mg/l2015-07-15Ažytės žiotys > 478013,6146333
N bendras6.7mg/l2015-07-15Alkupis > 500694,6132413
N bendras2.43mg/l2015-07-15Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
N bendras3.26mg/l2015-07-15Žalesio žiotys > 500596,6133345
N bendras4.17mg/l2015-07-15Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
N bendras2.42mg/l2015-07-15Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
N bendras6.82mg/l2015-07-15Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
N bendras4.32mg/l2015-07-15Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
N bendras0.68mg/l2015-07-15Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
N bendras2.28mg/l2015-07-15Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
N bendras1.14mg/l2015-07-15Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Bendras fosforas P0.393mg/l2015-07-15Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Bendras fosforas P0.12mg/l2015-07-15Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Bendras fosforas P0.081mg/l2015-07-15Obelies žiotys > 497403,6126069
Bendras fosforas P0.251mg/l2015-07-15Barupės žiotys > 493995,6118664
Bendras fosforas P0.921mg/l2015-07-15Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Bendras fosforas P0.236mg/l2015-07-15Smilgos žiotys > 498990,6128106
Bendras fosforas P0.659mg/l2015-07-15Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Bendras fosforas P0.304mg/l2015-07-15Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Bendras fosforas P0.582mg/l2015-07-15Aluonos žiotys > 487734,6113206
Bendras fosforas P0.347mg/l2015-07-15Liaudies žiotys > 503378,6147728
Bendras fosforas P0.117mg/l2015-07-15Kruosto žiotys > 499763,6137048
Bendras fosforas P0.183mg/l2015-07-15Ažytės žiotys > 478013,6146333
Bendras fosforas P0.856mg/l2015-07-15Alkupis > 500694,6132413
Bendras fosforas P0.734mg/l2015-07-15Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Bendras fosforas P0.336mg/l2015-07-15Žalesio žiotys > 500596,6133345
Bendras fosforas P0.706mg/l2015-07-15Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Bendras fosforas P0.397mg/l2015-07-15Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Bendras fosforas P0.575mg/l2015-07-15Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Bendras fosforas P0.729mg/l2015-07-15Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Bendras fosforas P0.802mg/l2015-07-15Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Bendras fosforas P0.711mg/l2015-07-15Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Bendras fosforas P0.302mg/l2015-07-15Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Temperatūra17Co2015-07-15Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Temperatūra20Co2015-07-15Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Temperatūra18Co2015-07-15Obelies žiotys > 497403,6126069
Temperatūra18Co2015-07-15Barupės žiotys > 493995,6118664
Temperatūra18Co2015-07-15Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Temperatūra19Co2015-07-15Smilgos žiotys > 498990,6128106
Temperatūra19Co2015-07-15Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Temperatūra19Co2015-07-15Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Temperatūra17Co2015-07-15Aluonos žiotys > 487734,6113206
Temperatūra18Co2015-07-15Liaudies žiotys > 503378,6147728
Temperatūra18Co2015-07-15Kruosto žiotys > 499763,6137048
Temperatūra19Co2015-07-15Ažytės žiotys > 478013,6146333
Temperatūra17Co2015-07-15Alkupis > 500694,6132413
Temperatūra19Co2015-07-15Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Temperatūra22Co2015-07-15Žalesio žiotys > 500596,6133345
Temperatūra19Co2015-07-15Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Temperatūra20Co2015-07-15Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Temperatūra20Co2015-07-15Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Temperatūra18Co2015-07-15Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Temperatūra17Co2015-07-15Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Temperatūra19Co2015-07-15Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Temperatūra19Co2015-07-15Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Ištirpęs deguonis7.9≥ 7mgO2/l2015-08-13Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Ištirpęs deguonis6.55≥ 7mgO2/l2015-08-13Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Ištirpęs deguonis9.56≥ 7mgO2/l2015-08-13Obelies žiotys > 497403,6126069
Ištirpęs deguonis10.22≥ 7mgO2/l2015-08-13Barupės žiotys > 493995,6118664
Ištirpęs deguonis11.65≥ 7mgO2/l2015-08-13Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Ištirpęs deguonis7.4≥ 7mgO2/l2015-08-13Smilgos žiotys > 498990,6128106
Ištirpęs deguonis6.05≥ 7mgO2/l2015-08-13Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Ištirpęs deguonis8.36≥ 7mgO2/l2015-08-13Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Ištirpęs deguonis6.97≥ 7mgO2/l2015-08-13Aluonos žiotys > 487734,6113206
Ištirpęs deguonis8.88≥ 7mgO2/l2015-08-13Liaudies žiotys > 503378,6147728
Ištirpęs deguonis7.99≥ 7mgO2/l2015-08-13Kruosto žiotys > 499763,6137048
Ištirpęs deguonis6.08≥ 7mgO2/l2015-08-13Ažytės žiotys > 478013,6146333
Ištirpęs deguonis7.08≥ 7mgO2/l2015-08-13Alkupis > 500694,6132413
Ištirpęs deguonis10.26≥ 7mgO2/l2015-08-13Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Ištirpęs deguonis6.38≥ 7mgO2/l2015-08-13Žalesio žiotys > 500596,6133345
Ištirpęs deguonis9.62≥ 7mgO2/l2015-08-13Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Ištirpęs deguonis7.95≥ 7mgO2/l2015-08-13Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Ištirpęs deguonis9.8≥ 7mgO2/l2015-08-13Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Ištirpęs deguonis9.61≥ 7mgO2/l2015-08-13Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Ištirpęs deguonis8.17≥ 7mgO2/l2015-08-13Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Ištirpęs deguonis6.35≥ 7mgO2/l2015-08-13Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Ištirpęs deguonis6.53≥ 7mgO2/l2015-08-13Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
pH7.76-9pH vienetai2015-08-13Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
pH8.56-9pH vienetai2015-08-13Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
pH7.46-9pH vienetai2015-08-13Obelies žiotys > 497403,6126069
pH8.76-9pH vienetai2015-08-13Barupės žiotys > 493995,6118664
pH7.96-9pH vienetai2015-08-13Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
pH7.46-9pH vienetai2015-08-13Smilgos žiotys > 498990,6128106
pH9.16-9pH vienetai2015-08-13Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
pH8.96-9pH vienetai2015-08-13Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
pH8.26-9pH vienetai2015-08-13Aluonos žiotys > 487734,6113206
pH7.76-9pH vienetai2015-08-13Liaudies žiotys > 503378,6147728
pH7.66-9pH vienetai2015-08-13Kruosto žiotys > 499763,6137048
pH8.36-9pH vienetai2015-08-13Ažytės žiotys > 478013,6146333
pH7.46-9pH vienetai2015-08-13Alkupis > 500694,6132413
pH7.16-9pH vienetai2015-08-13Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
pH7.66-9pH vienetai2015-08-13Žalesio žiotys > 500596,6133345
pH96-9pH vienetai2015-08-13Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
pH86-9pH vienetai2015-08-13Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
pH7.96-9pH vienetai2015-08-13Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
pH7.96-9pH vienetai2015-08-13Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
pH7.36-9pH vienetai2015-08-13Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
pH7.76-9pH vienetai2015-08-13Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
pH7.76-9pH vienetai2015-08-13Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
BDS71.346mgO2/l2015-08-13Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
BDS73.916mgO2/l2015-08-13Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
BDS73.846mgO2/l2015-08-13Obelies žiotys > 497403,6126069
BDS75.646mgO2/l2015-08-13Barupės žiotys > 493995,6118664
BDS72.66mgO2/l2015-08-13Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
BDS72.786mgO2/l2015-08-13Smilgos žiotys > 498990,6128106
BDS73.436mgO2/l2015-08-13Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
BDS76.36mgO2/l2015-08-13Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
BDS73.886mgO2/l2015-08-13Aluonos žiotys > 487734,6113206
BDS726mgO2/l2015-08-13Liaudies žiotys > 503378,6147728
BDS71.666mgO2/l2015-08-13Kruosto žiotys > 499763,6137048
BDS75.476mgO2/l2015-08-13Ažytės žiotys > 478013,6146333
BDS70.436mgO2/l2015-08-13Alkupis > 500694,6132413
BDS76.056mgO2/l2015-08-13Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
BDS74.826mgO2/l2015-08-13Žalesio žiotys > 500596,6133345
BDS77.156mgO2/l2015-08-13Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
BDS78.056mgO2/l2015-08-13Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
BDS70.316mgO2/l2015-08-13Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
BDS78.086mgO2/l2015-08-13Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
BDS75.696mgO2/l2015-08-13Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
BDS74.296mgO2/l2015-08-13Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
BDS73.786mgO2/l2015-08-13Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitratų azotas NO3-N 0.721mg/l2015-08-13Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitratų azotas NO3-N 1.357mg/l2015-08-13Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitratų azotas NO3-N 0.656mg/l2015-08-13Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitratų azotas NO3-N 1.277mg/l2015-08-13Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitratų azotas NO3-N 1.565mg/l2015-08-13Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitratų azotas NO3-N 0.823mg/l2015-08-13Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitratų azotas NO3-N 0.503mg/l2015-08-13Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitratų azotas NO3-N 1.136mg/l2015-08-13Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitratų azotas NO3-N 0.445mg/l2015-08-13Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitratų azotas NO3-N 1.431mg/l2015-08-13Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitratų azotas NO3-N 1.134mg/l2015-08-13Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitratų azotas NO3-N 1.076mg/l2015-08-13Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitratų azotas NO3-N 0.832mg/l2015-08-13Alkupis > 500694,6132413
Nitratų azotas NO3-N 0.989mg/l2015-08-13Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitratų azotas NO3-N 1.265mg/l2015-08-13Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitratų azotas NO3-N 1.36mg/l2015-08-13Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitratų azotas NO3-N 1.08mg/l2015-08-13Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitratų azotas NO3-N 0.651mg/l2015-08-13Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitratų azotas NO3-N 0.724mg/l2015-08-13Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitratų azotas NO3-N 1.639mg/l2015-08-13Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitratų azotas NO3-N 0.603mg/l2015-08-13Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitratų azotas NO3-N 1.196mg/l2015-08-13Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitritų azotas NO2-N 0.1070.046mg/l2015-08-13Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitritų azotas NO2-N 0.0790.046mg/l2015-08-13Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitritų azotas NO2-N 0.0680.046mg/l2015-08-13Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitritų azotas NO2-N 0.0640.046mg/l2015-08-13Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitritų azotas NO2-N 0.0340.046mg/l2015-08-13Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitritų azotas NO2-N 0.090.046mg/l2015-08-13Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitritų azotas NO2-N 0.0360.046mg/l2015-08-13Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitritų azotas NO2-N 0.0740.046mg/l2015-08-13Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitritų azotas NO2-N 0.0710.046mg/l2015-08-13Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitritų azotas NO2-N 0.0750.046mg/l2015-08-13Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitritų azotas NO2-N 0.0570.046mg/l2015-08-13Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitritų azotas NO2-N 0.0830.046mg/l2015-08-13Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitritų azotas NO2-N 0.0790.046mg/l2015-08-13Alkupis > 500694,6132413
Nitritų azotas NO2-N 0.0990.046mg/l2015-08-13Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitritų azotas NO2-N 0.030.046mg/l2015-08-13Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitritų azotas NO2-N 0.0430.046mg/l2015-08-13Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitritų azotas NO2-N 0.0880.046mg/l2015-08-13Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitritų azotas NO2-N 0.0370.046mg/l2015-08-13Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitritų azotas NO2-N 0.0590.046mg/l2015-08-13Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitritų azotas NO2-N 0.1190.046mg/l2015-08-13Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitritų azotas NO2-N 0.0280.046mg/l2015-08-13Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitritų azotas NO2-N 0.1170.046mg/l2015-08-13Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Amonio azotas NH4-N 0.9190.778mg/l2015-08-13Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Amonio azotas NH4-N 0.3760.778mg/l2015-08-13Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Amonio azotas NH4-N 0.8460.778mg/l2015-08-13Obelies žiotys > 497403,6126069
Amonio azotas NH4-N 0.5030.778mg/l2015-08-13Barupės žiotys > 493995,6118664
Amonio azotas NH4-N 0.5950.778mg/l2015-08-13Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Amonio azotas NH4-N 0.2540.778mg/l2015-08-13Smilgos žiotys > 498990,6128106
Amonio azotas NH4-N 0.1440.778mg/l2015-08-13Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Amonio azotas NH4-N 1.5880.778mg/l2015-08-13Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Amonio azotas NH4-N 0.960.778mg/l2015-08-13Aluonos žiotys > 487734,6113206
Amonio azotas NH4-N 0.8850.778mg/l2015-08-13Liaudies žiotys > 503378,6147728
Amonio azotas NH4-N 0.8320.778mg/l2015-08-13Kruosto žiotys > 499763,6137048
Amonio azotas NH4-N 1.1660.778mg/l2015-08-13Ažytės žiotys > 478013,6146333
Amonio azotas NH4-N 0.9340.778mg/l2015-08-13Alkupis > 500694,6132413
Amonio azotas NH4-N 0.8840.778mg/l2015-08-13Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Amonio azotas NH4-N 1.1210.778mg/l2015-08-13Žalesio žiotys > 500596,6133345
Amonio azotas NH4-N 0.4490.778mg/l2015-08-13Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Amonio azotas NH4-N 0.5820.778mg/l2015-08-13Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Amonio azotas NH4-N 1.1830.778mg/l2015-08-13Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Amonio azotas NH4-N 0.9390.778mg/l2015-08-13Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Amonio azotas NH4-N 0.8620.778mg/l2015-08-13Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Amonio azotas NH4-N 0.630.778mg/l2015-08-13Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Amonio azotas NH4-N 0.8880.778mg/l2015-08-13Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0890.1304mg/l2015-08-13Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0560.1304mg/l2015-08-13Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0750.1304mg/l2015-08-13Obelies žiotys > 497403,6126069
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0380.1304mg/l2015-08-13Barupės žiotys > 493995,6118664
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0650.1304mg/l2015-08-13Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0780.1304mg/l2015-08-13Smilgos žiotys > 498990,6128106
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0640.1304mg/l2015-08-13Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0440.1304mg/l2015-08-13Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0860.1304mg/l2015-08-13Aluonos žiotys > 487734,6113206
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0270.1304mg/l2015-08-13Liaudies žiotys > 503378,6147728
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1170.1304mg/l2015-08-13Kruosto žiotys > 499763,6137048
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0770.1304mg/l2015-08-13Ažytės žiotys > 478013,6146333
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0680.1304mg/l2015-08-13Alkupis > 500694,6132413
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0970.1304mg/l2015-08-13Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0250.1304mg/l2015-08-13Žalesio žiotys > 500596,6133345
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0450.1304mg/l2015-08-13Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1250.1304mg/l2015-08-13Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0550.1304mg/l2015-08-13Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0610.1304mg/l2015-08-13Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1250.1304mg/l2015-08-13Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0510.1304mg/l2015-08-13Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0690.1304mg/l2015-08-13Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
N bendras4.07mg/l2015-08-13Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
N bendras7.03mg/l2015-08-13Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
N bendras2.39mg/l2015-08-13Obelies žiotys > 497403,6126069
N bendras3.34mg/l2015-08-13Barupės žiotys > 493995,6118664
N bendras5.63mg/l2015-08-13Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
N bendras3.84mg/l2015-08-13Smilgos žiotys > 498990,6128106
N bendras1.77mg/l2015-08-13Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
N bendras2.52mg/l2015-08-13Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
N bendras5.92mg/l2015-08-13Aluonos žiotys > 487734,6113206
N bendras0.96mg/l2015-08-13Liaudies žiotys > 503378,6147728
N bendras1.42mg/l2015-08-13Kruosto žiotys > 499763,6137048
N bendras0.9mg/l2015-08-13Ažytės žiotys > 478013,6146333
N bendras2.3mg/l2015-08-13Alkupis > 500694,6132413
N bendras3.29mg/l2015-08-13Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
N bendras5.65mg/l2015-08-13Žalesio žiotys > 500596,6133345
N bendras4.13mg/l2015-08-13Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
N bendras0.4mg/l2015-08-13Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
N bendras2.51mg/l2015-08-13Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
N bendras4.7mg/l2015-08-13Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
N bendras4.44mg/l2015-08-13Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
N bendras4.12mg/l2015-08-13Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
N bendras3.42mg/l2015-08-13Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Bendras fosforas P0.218mg/l2015-08-13Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Bendras fosforas P0.68mg/l2015-08-13Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Bendras fosforas P0.533mg/l2015-08-13Obelies žiotys > 497403,6126069
Bendras fosforas P0.335mg/l2015-08-13Barupės žiotys > 493995,6118664
Bendras fosforas P0.932mg/l2015-08-13Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Bendras fosforas P0.327mg/l2015-08-13Smilgos žiotys > 498990,6128106
Bendras fosforas P0.911mg/l2015-08-13Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Bendras fosforas P0.625mg/l2015-08-13Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Bendras fosforas P0.635mg/l2015-08-13Aluonos žiotys > 487734,6113206
Bendras fosforas P0.926mg/l2015-08-13Liaudies žiotys > 503378,6147728
Bendras fosforas P0.711mg/l2015-08-13Kruosto žiotys > 499763,6137048
Bendras fosforas P0.389mg/l2015-08-13Ažytės žiotys > 478013,6146333
Bendras fosforas P0.14mg/l2015-08-13Alkupis > 500694,6132413
Bendras fosforas P0.556mg/l2015-08-13Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Bendras fosforas P0.943mg/l2015-08-13Žalesio žiotys > 500596,6133345
Bendras fosforas P0.289mg/l2015-08-13Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Bendras fosforas P0.729mg/l2015-08-13Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Bendras fosforas P0.125mg/l2015-08-13Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Bendras fosforas P0.422mg/l2015-08-13Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Bendras fosforas P0.566mg/l2015-08-13Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Bendras fosforas P0.695mg/l2015-08-13Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Bendras fosforas P0.474mg/l2015-08-13Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Temperatūra19Co2015-08-13Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Temperatūra22Co2015-08-13Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Temperatūra20Co2015-08-13Obelies žiotys > 497403,6126069
Temperatūra20Co2015-08-13Barupės žiotys > 493995,6118664
Temperatūra21Co2015-08-13Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Temperatūra20Co2015-08-13Smilgos žiotys > 498990,6128106
Temperatūra21Co2015-08-13Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Temperatūra19Co2015-08-13Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Temperatūra20Co2015-08-13Aluonos žiotys > 487734,6113206
Temperatūra21Co2015-08-13Liaudies žiotys > 503378,6147728
Temperatūra21Co2015-08-13Alkupis > 500694,6132413
Temperatūra19Co2015-08-13Ažytės žiotys > 478013,6146333
Temperatūra17Co2015-08-13Alkupis > 500694,6132413
Temperatūra21Co2015-08-13Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Temperatūra23Co2015-08-13Žalesio žiotys > 500596,6133345
Temperatūra19Co2015-08-13Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Temperatūra20Co2015-08-13Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Temperatūra20Co2015-08-13Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Temperatūra19Co2015-08-13Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Temperatūra18Co2015-08-13Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Temperatūra22Co2015-08-13Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Temperatūra19Co2015-08-13Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Ištirpęs deguonis10.9≥ 7mgO2/l2015-09-16Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Ištirpęs deguonis8.14≥ 7mgO2/l2015-09-16Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Ištirpęs deguonis10.1≥ 7mgO2/l2015-09-16Obelies žiotys > 497403,6126069
Ištirpęs deguonis10.19≥ 7mgO2/l2015-09-16Barupės žiotys > 493995,6118664
Ištirpęs deguonis5.71≥ 7mgO2/l2015-09-16Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Ištirpęs deguonis10.72≥ 7mgO2/l2015-09-16Smilgos žiotys > 498990,6128106
Ištirpęs deguonis7.65≥ 7mgO2/l2015-09-16Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Ištirpęs deguonis6.93≥ 7mgO2/l2015-09-16Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Ištirpęs deguonis10.26≥ 7mgO2/l2015-09-16Aluonos žiotys > 487734,6113206
Ištirpęs deguonis7.03≥ 7mgO2/l2015-09-16Liaudies žiotys > 503378,6147728
Ištirpęs deguonis8.97≥ 7mgO2/l2015-09-16Kruosto žiotys > 499763,6137048
Ištirpęs deguonis6.04≥ 7mgO2/l2015-09-16Ažytės žiotys > 478013,6146333
Ištirpęs deguonis9.76≥ 7mgO2/l2015-09-16Alkupis > 500694,6132413
Ištirpęs deguonis6.55≥ 7mgO2/l2015-09-16Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Ištirpęs deguonis11.57≥ 7mgO2/l2015-09-16Žalesio žiotys > 500596,6133345
Ištirpęs deguonis6.39≥ 7mgO2/l2015-09-16Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Ištirpęs deguonis7.35≥ 7mgO2/l2015-09-16Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Ištirpęs deguonis8.11≥ 7mgO2/l2015-09-16Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Ištirpęs deguonis7.53≥ 7mgO2/l2015-09-16Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Ištirpęs deguonis7.52≥ 7mgO2/l2015-09-16Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Ištirpęs deguonis9.89≥ 7mgO2/l2015-09-16Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Ištirpęs deguonis9.05≥ 7mgO2/l2015-09-16Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
pH7.26-9pH vienetai2015-09-16Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
pH7.56-9pH vienetai2015-09-16Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
pH8.16-9pH vienetai2015-09-16Obelies žiotys > 497403,6126069
pH7.26-9pH vienetai2015-09-16Barupės žiotys > 493995,6118664
pH7.56-9pH vienetai2015-09-16Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
pH7.86-9pH vienetai2015-09-16Smilgos žiotys > 498990,6128106
pH7.16-9pH vienetai2015-09-16Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
pH7.66-9pH vienetai2015-09-16Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
pH7.86-9pH vienetai2015-09-16Aluonos žiotys > 487734,6113206
pH8.16-9pH vienetai2015-09-16Liaudies žiotys > 503378,6147728
pH7.96-9pH vienetai2015-09-16Kruosto žiotys > 499763,6137048
pH8.26-9pH vienetai2015-09-16Ažytės žiotys > 478013,6146333
pH7.16-9pH vienetai2015-09-16Alkupis > 500694,6132413
pH7.66-9pH vienetai2015-09-16Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
pH7.36-9pH vienetai2015-09-16Žalesio žiotys > 500596,6133345
pH7.76-9pH vienetai2015-09-16Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
pH86-9pH vienetai2015-09-16Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
pH7.26-9pH vienetai2015-09-16Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
pH8.26-9pH vienetai2015-09-16Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
pH8.56-9pH vienetai2015-09-16Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
pH8.96-9pH vienetai2015-09-16Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
pH7.86-9pH vienetai2015-09-16Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
BDS74.156mgO2/l2015-09-16Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
BDS78.896mgO2/l2015-09-16Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
BDS70.946mgO2/l2015-09-16Obelies žiotys > 497403,6126069
BDS73.976mgO2/l2015-09-16Barupės žiotys > 493995,6118664
BDS77.066mgO2/l2015-09-16Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
BDS70.976mgO2/l2015-09-16Smilgos žiotys > 498990,6128106
BDS77.726mgO2/l2015-09-16Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
BDS766mgO2/l2015-09-16Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
BDS75.826mgO2/l2015-09-16Aluonos žiotys > 487734,6113206
BDS70.516mgO2/l2015-09-16Liaudies žiotys > 503378,6147728
BDS76.186mgO2/l2015-09-16Kruosto žiotys > 499763,6137048
BDS72.826mgO2/l2015-09-16Ažytės žiotys > 478013,6146333
BDS77.686mgO2/l2015-09-16Alkupis > 500694,6132413
BDS72.046mgO2/l2015-09-16Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
BDS76.126mgO2/l2015-09-16Žalesio žiotys > 500596,6133345
BDS72.176mgO2/l2015-09-16Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
BDS77.726mgO2/l2015-09-16Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
BDS70.716mgO2/l2015-09-16Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
BDS72.776mgO2/l2015-09-16Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
BDS77.346mgO2/l2015-09-16Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
BDS74.596mgO2/l2015-09-16Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
BDS77.676mgO2/l2015-09-16Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitratų azotas NO3-N 0.779mg/l2015-09-16Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitratų azotas NO3-N 1.425mg/l2015-09-16Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitratų azotas NO3-N 0.708mg/l2015-09-16Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitratų azotas NO3-N 1.341mg/l2015-09-16Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitratų azotas NO3-N 1.706mg/l2015-09-16Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitratų azotas NO3-N 0.897mg/l2015-09-16Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitratų azotas NO3-N 0.538mg/l2015-09-16Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitratų azotas NO3-N 1.238mg/l2015-09-16Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitratų azotas NO3-N 0.454mg/l2015-09-16Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitratų azotas NO3-N 1.46mg/l2015-09-16Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitratų azotas NO3-N 1.145mg/l2015-09-16Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitratų azotas NO3-N 1.184mg/l2015-09-16Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitratų azotas NO3-N 0.857mg/l2015-09-16Alkupis > 500694,6132413
Nitratų azotas NO3-N 1.009mg/l2015-09-16Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitratų azotas NO3-N 1.328mg/l2015-09-16Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitratų azotas NO3-N 1.496mg/l2015-09-16Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitratų azotas NO3-N 1.156mg/l2015-09-16Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitratų azotas NO3-N 0.716mg/l2015-09-16Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitratų azotas NO3-N 0.738mg/l2015-09-16Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitratų azotas NO3-N 1.721mg/l2015-09-16Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitratų azotas NO3-N 0.657mg/l2015-09-16Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitratų azotas NO3-N 1.304mg/l2015-09-16Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Nitritų azotas NO2-N 0.0770.046mg/l2015-09-16Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitritų azotas NO2-N 0.0630.046mg/l2015-09-16Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitritų azotas NO2-N 0.0350.046mg/l2015-09-16Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitritų azotas NO2-N 0.1070.046mg/l2015-09-16Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitritų azotas NO2-N 0.0420.046mg/l2015-09-16Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitritų azotas NO2-N 0.0670.046mg/l2015-09-16Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitritų azotas NO2-N 0.0910.046mg/l2015-09-16Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitritų azotas NO2-N 0.1140.046mg/l2015-09-16Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitritų azotas NO2-N 0.0280.046mg/l2015-09-16Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitritų azotas NO2-N 0.1190.046mg/l2015-09-16Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitritų azotas NO2-N 0.0920.046mg/l2015-09-16Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitritų azotas NO2-N 0.0760.046mg/l2015-09-16Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitritų azotas NO2-N 0.0760.046mg/l2015-09-16Alkupis > 500694,6132413
Nitritų azotas NO2-N 0.0920.046mg/l2015-09-16Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitritų azotas NO2-N 0.1080.046mg/l2015-09-16Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitritų azotas NO2-N 0.040.046mg/l2015-09-16Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Nitritų azotas NO2-N 0.0430.046mg/l2015-09-16Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Nitritų azotas NO2-N 0.0490.046mg/l2015-09-16Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Nitritų azotas NO2-N 0.0770.046mg/l2015-09-16Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Nitritų azotas NO2-N 0.0670.046mg/l2015-09-16Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Nitritų azotas NO2-N 0.0820.046mg/l2015-09-16Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Nitritų azotas NO2-N 0.0830.046mg/l2015-09-16Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Amonio azotas NH4-N 1.2340.778mg/l2015-09-16Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Amonio azotas NH4-N 0.8970.778mg/l2015-09-16Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Amonio azotas NH4-N 1.0830.778mg/l2015-09-16Obelies žiotys > 497403,6126069
Amonio azotas NH4-N 1.0010.778mg/l2015-09-16Barupės žiotys > 493995,6118664
Amonio azotas NH4-N 1.2620.778mg/l2015-09-16Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Amonio azotas NH4-N 1.2690.778mg/l2015-09-16Smilgos žiotys > 498990,6128106
Amonio azotas NH4-N 1.3710.778mg/l2015-09-16Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Amonio azotas NH4-N 0.8350.778mg/l2015-09-16Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Amonio azotas NH4-N 1.1790.778mg/l2015-09-16Aluonos žiotys > 487734,6113206
Amonio azotas NH4-N 0.720.778mg/l2015-09-16Liaudies žiotys > 503378,6147728
Amonio azotas NH4-N 1.110.778mg/l2015-09-16Kruosto žiotys > 499763,6137048
Amonio azotas NH4-N 1.1710.778mg/l2015-09-16Ažytės žiotys > 478013,6146333
Amonio azotas NH4-N 0.9640.778mg/l2015-09-16Alkupis > 500694,6132413
Amonio azotas NH4-N 0.9920.778mg/l2015-09-16Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Amonio azotas NH4-N 1.5760.778mg/l2015-09-16Žalesio žiotys > 500596,6133345
Amonio azotas NH4-N 1.6530.778mg/l2015-09-16Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Amonio azotas NH4-N 1.3590.778mg/l2015-09-16Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Amonio azotas NH4-N 1.3270.778mg/l2015-09-16Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Amonio azotas NH4-N 0.920.778mg/l2015-09-16Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Amonio azotas NH4-N 1.0360.778mg/l2015-09-16Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Amonio azotas NH4-N 0.940.778mg/l2015-09-16Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Amonio azotas NH4-N 0.1.4660.778mg/l2015-09-16Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0460.1304mg/l2015-09-16Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Fosfatų fosforas PO4-P 0.080.1304mg/l2015-09-16Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1130.1304mg/l2015-09-16Obelies žiotys > 497403,6126069
Fosfatų fosforas PO4-P 0.070.1304mg/l2015-09-16Barupės žiotys > 493995,6118664
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0870.1304mg/l2015-09-16Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1140.1304mg/l2015-09-16Smilgos žiotys > 498990,6128106
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0660.1304mg/l2015-09-16Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0850.1304mg/l2015-09-16Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0540.1304mg/l2015-09-16Aluonos žiotys > 487734,6113206
Fosfatų fosforas PO4-P 0.090.1304mg/l2015-09-16Liaudies žiotys > 503378,6147728
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0580.1304mg/l2015-09-16Kruosto žiotys > 499763,6137048
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0780.1304mg/l2015-09-16Ažytės žiotys > 478013,6146333
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0820.1304mg/l2015-09-16Alkupis > 500694,6132413
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1190.1304mg/l2015-09-16Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0370.1304mg/l2015-09-16Žalesio žiotys > 500596,6133345
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1110.1304mg/l2015-09-16Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0810.1304mg/l2015-09-16Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0410.1304mg/l2015-09-16Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0560.1304mg/l2015-09-16Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0780.1304mg/l2015-09-16Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0840.1304mg/l2015-09-16Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0280.1304mg/l2015-09-16Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
N bendras1.63mg/l2015-09-16Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
N bendras3.63mg/l2015-09-16Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
N bendras4.93mg/l2015-09-16Obelies žiotys > 497403,6126069
N bendras2.86mg/l2015-09-16Barupės žiotys > 493995,6118664
N bendras3.12mg/l2015-09-16Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
N bendras0.2mg/l2015-09-16Smilgos žiotys > 498990,6128106
N bendras4.38mg/l2015-09-16Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
N bendras5.68mg/l2015-09-16Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
N bendras4.43mg/l2015-09-16Aluonos žiotys > 487734,6113206
N bendras3.85mg/l2015-09-16Liaudies žiotys > 503378,6147728
N bendras3.39mg/l2015-09-16Kruosto žiotys > 499763,6137048
N bendras6.57mg/l2015-09-16Ažytės žiotys > 478013,6146333
N bendras1.03mg/l2015-09-16Alkupis > 500694,6132413
N bendras0.3mg/l2015-09-16Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
N bendras3.19mg/l2015-09-16Žalesio žiotys > 500596,6133345
N bendras1.7mg/l2015-09-16Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
N bendras2.8mg/l2015-09-16Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
N bendras4.03mg/l2015-09-16Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
N bendras2.03mg/l2015-09-16Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
N bendras2.99mg/l2015-09-16Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
N bendras3.25mg/l2015-09-16Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
N bendras2.96mg/l2015-09-16Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Bendras fosforas P0.372mg/l2015-09-16Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Bendras fosforas P0.139mg/l2015-09-16Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Bendras fosforas P0.583mg/l2015-09-16Obelies žiotys > 497403,6126069
Bendras fosforas P0.308mg/l2015-09-16Barupės žiotys > 493995,6118664
Bendras fosforas P0.333mg/l2015-09-16Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Bendras fosforas P0.416mg/l2015-09-16Smilgos žiotys > 498990,6128106
Bendras fosforas P0.264mg/l2015-09-16Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Bendras fosforas P0.576mg/l2015-09-16Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Bendras fosforas P0.542mg/l2015-09-16Aluonos žiotys > 487734,6113206
Bendras fosforas P0.185mg/l2015-09-16Liaudies žiotys > 503378,6147728
Bendras fosforas P0.19mg/l2015-09-16Kruosto žiotys > 499763,6137048
Bendras fosforas P0.106mg/l2015-09-16Ažytės žiotys > 478013,6146333
Bendras fosforas P0.602mg/l2015-09-16Alkupis > 500694,6132413
Bendras fosforas P0.737mg/l2015-09-16Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Bendras fosforas P0.495mg/l2015-09-16Žalesio žiotys > 500596,6133345
Bendras fosforas P0.22mg/l2015-09-16Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Bendras fosforas P0.82mg/l2015-09-16Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Bendras fosforas P0.663mg/l2015-09-16Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Bendras fosforas P0.198mg/l2015-09-16Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Bendras fosforas P0.354mg/l2015-09-16Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Bendras fosforas P0.23mg/l2015-09-16Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Bendras fosforas P0.086mg/l2015-09-16Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
Temperatūra15Co2015-09-16Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Temperatūra20Co2015-09-16Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Temperatūra17Co2015-09-16Obelies žiotys > 497403,6126069
Temperatūra16Co2015-09-16Barupės žiotys > 493995,6118664
Temperatūra19Co2015-09-16Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Temperatūra17Co2015-09-16Smilgos žiotys > 498990,6128106
Temperatūra19Co2015-09-16Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Temperatūra15Co2015-09-16Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Temperatūra16Co2015-09-16Aluonos žiotys > 487734,6113206
Temperatūra19Co2015-09-16Liaudies žiotys > 503378,6147728
Temperatūra17Co2015-09-16Kruosto žiotys > 499763,6137048
Temperatūra15Co2015-09-16Ažytės žiotys > 478013,6146333
Temperatūra15Co2015-09-16Alkupis > 500694,6132413
Temperatūra17Co2015-09-16Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Temperatūra21Co2015-09-16Žalesio žiotys > 500596,6133345
Temperatūra15Co2015-09-16Akademijos tvenkinys > 490563,6140717
Temperatūra18Co2015-09-16Vaidotonių tvenkinys > 493685,6116438
Temperatūra17Co2015-09-16Kaplių tvenkinys > 509115 ,6127327
Temperatūra17Co2015-09-16Nevėžis aukščiau Liaudies > 503463,6147755
Temperatūra14Co2015-09-16Nevėžis prie Vilainių > 499813,6129627
Temperatūra19Co2015-09-16Nevėžis prie Kėdainių > 498944,6127764
Temperatūra16Co2015-09-16Nevėžis žemiau Kėdainių > 497018,6125751
N bendras2.33mg/l2015-06-30Pernarava N-01 > 478267,6129321
N bendras2.26mg/l2015-06-30Dotnuva N-02 > 490482,6144546
N bendras2.83mg/l2015-06-30Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
N bendras10.3mg/l2015-06-30Truskava N-05 > 514938,6142207
N bendras2.42mg/l2015-06-30Vilainiai N-06 > 505202,6130432
N bendras9.77mg/l2015-06-30Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
N bendras3.23mg/l2015-06-30Josvainiai N-08 > 489818,6126973
N bendras1.47mg/l2015-06-30Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
N bendras1.25mg/l2015-06-30Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Bendras fosforas P0.05mg/l2015-06-30Pernarava N-01 > 478267,6129321
Bendras fosforas P0.042mg/l2015-06-30Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Bendras fosforas P0.032mg/l2015-06-30Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Bendras fosforas P0.007mg/l2015-06-30Truskava N-05 > 514938,6142207
Bendras fosforas P0.045mg/l2015-06-30Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Bendras fosforas P0.006mg/l2015-06-30Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Bendras fosforas P0.023mg/l2015-06-30Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Bendras fosforas P0.695mg/l2015-06-30Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Bendras fosforas P0.034mg/l2015-06-30Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Amonio azotas NH4-N 0.2420.778mg/l2015-06-30Pernarava N-01 > 478267,6129321
Amonio azotas NH4-N 0.0880.778mg/l2015-06-30Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Amonio azotas NH4-N 0.0550.778mg/l2015-06-30Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Amonio azotas NH4-N 0.0920.778mg/l2015-06-30Truskava N-05 > 514938,6142207
Amonio azotas NH4-N 0.1260.778mg/l2015-06-30Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Amonio azotas NH4-N 0.1260.778mg/l2015-06-30Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Amonio azotas NH4-N 0.0980.778mg/l2015-06-30Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Amonio azotas NH4-N 0.0410.778mg/l2015-06-30Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Amonio azotas NH4-N 0.0360.778mg/l2015-06-30Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Nitritų azotas NO2-N 0.0320.046mg/l2015-06-30Pernarava N-01 > 478267,6129321
Nitritų azotas NO2-N 0.0670.046mg/l2015-06-30Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Nitritų azotas NO2-N 0.0210.046mg/l2015-06-30Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Nitritų azotas NO2-N 0.0480.046mg/l2015-06-30Truskava N-05 > 514938,6142207
Nitritų azotas NO2-N 0.0310.046mg/l2015-06-30Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Nitritų azotas NO2-N 0.0490.046mg/l2015-06-30Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Nitritų azotas NO2-N 0.0300.046mg/l2015-06-30Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Nitritų azotas NO2-N 0.0020.046mg/l2015-06-30Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Nitritų azotas NO2-N 0.0210.046mg/l2015-06-30Surviliškis N-10 > 502906,6147756
N bendras3.79mg/l2015-07-15Pernarava N-01 > 478267,6129321
N bendras2.10mg/l2015-07-15Dotnuva N-02 > 490482,6144546
N bendras4.00mg/l2015-07-15Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
N bendras3.60mg/l2015-07-15Truskava N-05 > 514938,6142207
N bendras5.06mg/l2015-07-15Vilainiai N-06 > 505202,6130432
N bendras2.81mg/l2015-07-15Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
N bendras4.90mg/l2015-07-15Josvainiai N-08 > 489818,6126973
N bendras4.37mg/l2015-07-15Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
N bendras2.29mg/l2015-07-15Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Bendras fosforas P0.144mg/l2015-07-15Pernarava N-01 > 478267,6129321
Bendras fosforas P0.201mg/l2015-07-15Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Bendras fosforas P0.027mg/l2015-07-15Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Bendras fosforas P0.181mg/l2015-07-15Truskava N-05 > 514938,6142207
Bendras fosforas P0.017mg/l2015-07-15Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Bendras fosforas P0.288mg/l2015-07-15Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Bendras fosforas P0.255mg/l2015-07-15Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Bendras fosforas P0.110mg/l2015-07-15Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Bendras fosforas P0.149mg/l2015-07-15Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Amonio azotas NH4-N 0.1680.778mg/l2015-07-15Pernarava N-01 > 478267,6129321
Amonio azotas NH4-N 0.5800.778mg/l2015-07-15Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Amonio azotas NH4-N 0.0340.778mg/l2015-07-15Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Amonio azotas NH4-N 0.2690.778mg/l2015-07-15Truskava N-05 > 514938,6142207
Amonio azotas NH4-N 0.3470.778mg/l2015-07-15Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Amonio azotas NH4-N 0.4140.778mg/l2015-07-15Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Amonio azotas NH4-N 0.3180.778mg/l2015-07-15Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Amonio azotas NH4-N 0.4440.778mg/l2015-07-15Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Amonio azotas NH4-N 0.5960.778mg/l2015-07-15Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Nitritų azotas NO2-N 0.0660.046mg/l2015-07-15Pernarava N-01 > 478267,6129321
Nitritų azotas NO2-N 0.0990.046mg/l2015-07-15Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Nitritų azotas NO2-N 0.0660.046mg/l2015-07-15Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Nitritų azotas NO2-N 0.0570.046mg/l2015-07-15Truskava N-05 > 514938,6142207
Nitritų azotas NO2-N 0.0200.046mg/l2015-07-15Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Nitritų azotas NO2-N 0.0360.046mg/l2015-07-15Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Nitritų azotas NO2-N 0.0240.046mg/l2015-07-15Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Nitritų azotas NO2-N 0.0190.046mg/l2015-07-15Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Nitritų azotas NO2-N 0.0430.046mg/l2015-07-15Surviliškis N-10 > 502906,6147756
N bendras5.80mg/l2015-08-13Pernarava N-01 > 478267,6129321
N bendras5.55mg/l2015-08-13Dotnuva N-02 > 490482,6144546
N bendras1.63mg/l2015-08-13Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
N bendras2.70mg/l2015-08-13Truskava N-05 > 514938,6142207
N bendras4.20mg/l2015-08-13Vilainiai N-06 > 505202,6130432
N bendras4.65mg/l2015-08-13Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
N bendras3.45mg/l2015-08-13Josvainiai N-08 > 489818,6126973
N bendras2.75mg/l2015-08-13Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
N bendras4.71mg/l2015-08-13Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Bendras fosforas P0.198mg/l2015-08-13Pernarava N-01 > 478267,6129321
Bendras fosforas P0.242mg/l2015-08-13Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Bendras fosforas P0.045mg/l2015-08-13Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Bendras fosforas P0.161mg/l2015-08-13Truskava N-05 > 514938,6142207
Bendras fosforas P0.186mg/l2015-08-13Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Bendras fosforas P0.266mg/l2015-08-13Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Bendras fosforas P0.177mg/l2015-08-13Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Bendras fosforas P0.005mg/l2015-08-13Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Bendras fosforas P0.300mg/l2015-08-13Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Amonio azotas NH4-N 0.2720.778mg/l2015-08-13Pernarava N-01 > 478267,6129321
Amonio azotas NH4-N 0.2990.778mg/l2015-08-13Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Amonio azotas NH4-N 0.2560.778mg/l2015-08-13Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Amonio azotas NH4-N 0.1350.778mg/l2015-08-13Truskava N-05 > 514938,6142207
Amonio azotas NH4-N 0.3220.778mg/l2015-08-13Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Amonio azotas NH4-N 0.5570.778mg/l2015-08-13Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Amonio azotas NH4-N 0.5390.778mg/l2015-08-13Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Amonio azotas NH4-N 0.3090.778mg/l2015-08-13Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Amonio azotas NH4-N 0.4140.778mg/l2015-08-13Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Nitritų azotas NO2-N 0.0090.046mg/l2015-08-13Pernarava N-01 > 478267,6129321
Nitritų azotas NO2-N 0.0130.046mg/l2015-08-13Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Nitritų azotas NO2-N 0.0630.046mg/l2015-08-13Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Nitritų azotas NO2-N 0.0280.046mg/l2015-08-13Truskava N-05 > 514938,6142207
Nitritų azotas NO2-N 0.0820.046mg/l2015-08-13Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Nitritų azotas NO2-N 0.0810.046mg/l2015-08-13Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Nitritų azotas NO2-N 0.0910.046mg/l2015-08-13Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Nitritų azotas NO2-N 0.0100.046mg/l2015-08-13Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Nitritų azotas NO2-N 0.0420.046mg/l2015-08-13Surviliškis N-10 > 502906,6147756
N bendras2.05mg/l2015-09-16Pernarava N-01 > 478267,6129321
N bendras1.64mg/l2015-09-16Dotnuva N-02 > 490482,6144546
N bendras5.65mg/l2015-09-16Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
N bendras5.17mg/l2015-09-16Truskava N-05 > 514938,6142207
N bendras4.05mg/l2015-09-16Vilainiai N-06 > 505202,6130432
N bendras3.13mg/l2015-09-16Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
N bendras5.26mg/l2015-09-16Josvainiai N-08 > 489818,6126973
N bendras3.70mg/l2015-09-16Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
N bendras5.58mg/l2015-09-16Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Bendras fosforas P0.015mg/l2015-09-16Pernarava N-01 > 478267,6129321
Bendras fosforas P0.268mg/l2015-09-16Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Bendras fosforas P0.047mg/l2015-09-16Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Bendras fosforas P0.180mg/l2015-09-16Truskava N-05 > 514938,6142207
Bendras fosforas P0.131mg/l2015-09-16Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Bendras fosforas P0.075mg/l2015-09-16Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Bendras fosforas P0.005mg/l2015-09-16Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Bendras fosforas P0.110mg/l2015-09-16Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Bendras fosforas P0.094mg/l2015-09-16Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Amonio azotas NH4-N 0.1400.778mg/l2015-09-16Pernarava N-01 > 478267,6129321
Amonio azotas NH4-N 0.5840.778mg/l2015-09-16Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Amonio azotas NH4-N 0.2910.778mg/l2015-09-16Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Amonio azotas NH4-N 0.2400.778mg/l2015-09-16Truskava N-05 > 514938,6142207
Amonio azotas NH4-N 0.5410.778mg/l2015-09-16Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Amonio azotas NH4-N 0.3850.778mg/l2015-09-16Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Amonio azotas NH4-N 0.1710.778mg/l2015-09-16Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Amonio azotas NH4-N 0.0790.778mg/l2015-09-16Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Amonio azotas NH4-N 0.5390.778mg/l2015-09-16Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Nitritų azotas NO2-N 0.0510.046mg/l2015-09-16Pernarava N-01 > 478267,6129321
Nitritų azotas NO2-N 0.0460.046mg/l2015-09-16Dotnuva N-02 > 490482,6144546
Nitritų azotas NO2-N 0.0730.046mg/l2015-09-16Gudžiūnai N-03 > 494102,6151757
Nitritų azotas NO2-N 0.0870.046mg/l2015-09-16Truskava N-05 > 514938,6142207
Nitritų azotas NO2-N 0.0060.046mg/l2015-09-16Vilainiai N-06 > 505202,6130432
Nitritų azotas NO2-N 0.0850.046mg/l2015-09-16Pelėdnagiai N-07 > 503811,6118409
Nitritų azotas NO2-N 0.0090.046mg/l2015-09-16Josvainiai N-08 > 489818,6126973
Nitritų azotas NO2-N 0.0460.046mg/l2015-09-16Pelėdnagiai N-09 > 495153,6118606
Nitritų azotas NO2-N 0.0270.046mg/l2015-09-16Surviliškis N-10 > 502906,6147756
Ištirpęs deguonis4.90≥ 7mgO2/l2016-06-20Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
pH7.96-9pH vienetai2016-06-20Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
BDS72.696mgO2/l2016-06-20Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitratų azotas NO3-N 2.35mg/l2016-06-20Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Nitritų azotas NO2-N 0.0610.046mg/l2016-06-20Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Amonio azotas NH4-N 0.1330.778mg/l2016-06-20Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0050.1304mg/l2016-06-20Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
N bendras4.08mg/l2016-06-20Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Bendras fosforas P0.043mg/l2016-06-20Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Temperatūra20.2Co2016-06-20Šušvė prie Ažytėnų > 478324,6146735
Ištirpęs deguonis6.72≥ 7mgO2/l2016-06-20Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
pH86-9pH vienetai2016-06-20Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
BDS71.486mgO2/l2016-06-20Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitratų azotas NO3-N 9.61mg/l2016-06-20Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Nitritų azotas NO2-N 0.0850.046mg/l2016-06-20Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Amonio azotas NH4-N 0.0920.778mg/l2016-06-20Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0050.1304mg/l2016-06-20Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
N bendras11.2mg/l2016-06-20Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Bendras fosforas P0.024mg/l2016-06-20Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Temperatūra18.7Co2016-06-20Obelis prie Juodkiškių > 501019,6128108
Ištirpęs deguonis7.13≥ 7mgO2/l2016-06-20Obelies žiotys > 497403,6126069
pH8.16-9pH vienetai2016-06-20Obelies žiotys > 497403,6126069
BDS71.146mgO2/l2016-06-20Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitratų azotas NO3-N 8.04mg/l2016-06-20Obelies žiotys > 497403,6126069
Nitritų azotas NO2-N 0.0910.046mg/l2016-06-20Obelies žiotys > 497403,6126069
Amonio azotas NH4-N 0.0910.778mg/l2016-06-20Obelies žiotys > 497403,6126069
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0050.1304mg/l2016-06-20Obelies žiotys > 497403,6126069
N bendras11.2mg/l2016-06-20Obelies žiotys > 497403,6126069
Bendras fosforas P0.02mg/l2016-06-20Obelies žiotys > 497403,6126069
Temperatūra19.9Co2016-06-20Obelies žiotys > 497403,6126069
Ištirpęs deguonis7.38≥ 7mgO2/l2016-06-20Barupės žiotys > 493995,6118664
pH7.96-9pH vienetai2016-06-20Barupės žiotys > 493995,6118664
BDS74.076mgO2/l2016-06-20Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitratų azotas NO3-N 2.58mg/l2016-06-20Barupės žiotys > 493995,6118664
Nitritų azotas NO2-N 0.0820.046mg/l2016-06-20Barupės žiotys > 493995,6118664
Amonio azotas NH4-N 0.0620.778mg/l2016-06-20Barupės žiotys > 493995,6118664
Fosfatų fosforas PO4-P 0.1010.1304mg/l2016-06-20Barupės žiotys > 493995,6118664
N bendras4.52mg/l2016-06-20Barupės žiotys > 493995,6118664
Bendras fosforas P0.149mg/l2016-06-20Barupės žiotys > 493995,6118664
Temperatūra19.7Co2016-06-20Barupės žiotys > 493995,6118664
Ištirpęs deguonis5.38≥ 7mgO2/l2016-06-20Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
pH7.86-9pH vienetai2016-06-20Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
BDS72.206mgO2/l2016-06-20Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitratų azotas NO3-N 1.23mg/l2016-06-20Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Nitritų azotas NO2-N 0.0380.046mg/l2016-06-20Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Amonio azotas NH4-N 0.0940.778mg/l2016-06-20Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0460.1304mg/l2016-06-20Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
N bendras1.92mg/l2016-06-20Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Bendras fosforas P0.07mg/l2016-06-20Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Temperatūra19.9Co2016-06-20Smilga prie Kėdainių > 496745,6129480
Ištirpęs deguonis5.8≥ 7mgO2/l2016-06-20Smilgos žiotys > 498990,6128106
pH7.96-9pH vienetai2016-06-20Smilgos žiotys > 498990,6128106
BDS73.666mgO2/l2016-06-20Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitratų azotas NO3-N 1.35mg/l2016-06-20Smilgos žiotys > 498990,6128106
Nitritų azotas NO2-N 0.0360.046mg/l2016-06-20Smilgos žiotys > 498990,6128106
Amonio azotas NH4-N 0.1310.778mg/l2016-06-20Smilgos žiotys > 498990,6128106
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0310.1304mg/l2016-06-20Smilgos žiotys > 498990,6128106
N bendras2.12mg/l2016-06-20Smilgos žiotys > 498990,6128106
Bendras fosforas P0.07mg/l2016-06-20Smilgos žiotys > 498990,6128106
Temperatūra20.8Co2016-06-20Smilgos žiotys > 498990,6128106
Ištirpęs deguonis5.17≥ 7mgO2/l2016-06-20Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
pH86-9pH vienetai2016-06-20Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
BDS72.786mgO2/l2016-06-20Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitratų azotas NO3-N 0.678mg/l2016-06-20Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Nitritų azotas NO2-N 0.0290.046mg/l2016-06-20Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Amonio azotas NH4-N 0.0630.778mg/l2016-06-20Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
N bendras1.73mg/l2016-06-20Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0330.1304mg/l2016-06-20Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Bendras fosforas P0.091mg/l2016-06-20Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Temperatūra21.3Co2016-06-20Dotnuvėlė aukščiau Gudžiūnų > 485064,6156290
Ištirpęs deguonis6.43≥ 7mgO2/l2016-06-20Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
pH86-9pH vienetai2016-06-20Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
BDS71.856mgO2/l2016-06-20Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitratų azotas NO3-N 0.547mg/l2016-06-20Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Nitritų azotas NO2-N 0.0180.046mg/l2016-06-20Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Amonio azotas NH4-N 0.0840.778mg/l2016-06-20Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0570.1304mg/l2016-06-20Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
N bendras1.47mg/l2016-06-20Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Bendras fosforas P0.101mg/l2016-06-20Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Temperatūra19.4Co2016-06-20Dotnuvėlės žiotys > 499379,6128772
Ištirpęs deguonis6.86≥ 7mgO2/l2016-06-20Aluonos žiotys > 487734,6113206
pH7.96-9pH vienetai2016-06-20Aluonos žiotys > 487734,6113206
BDS71.956mgO2/l2016-06-20Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitratų azotas NO3-N 0.202mg/l2016-06-20Aluonos žiotys > 487734,6113206
Nitritų azotas NO2-N 0.0130.046mg/l2016-06-20Aluonos žiotys > 487734,6113206
Amonio azotas NH4-N 0.0360.778mg/l2016-06-20Aluonos žiotys > 487734,6113206
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0260.1304mg/l2016-06-20Aluonos žiotys > 487734,6113206
N bendras1.01mg/l2016-06-20Aluonos žiotys > 487734,6113206
Bendras fosforas P0.064mg/l2016-06-20Aluonos žiotys > 487734,6113206
Temperatūra19.7Co2016-06-20Aluonos žiotys > 487734,6113206
Ištirpęs deguonis6.11≥ 7mgO2/l2016-06-20Liaudies žiotys > 503378,6147728
pH7.86-9pH vienetai2016-06-20Liaudies žiotys > 503378,6147728
BDS75.276mgO2/l2016-06-20Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitratų azotas NO3-N 0.505mg/l2016-06-20Liaudies žiotys > 503378,6147728
Nitritų azotas NO2-N 0.020.046mg/l2016-06-20Liaudies žiotys > 503378,6147728
Amonio azotas NH4-N 0.2910.778mg/l2016-06-20Liaudies žiotys > 503378,6147728
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0210.1304mg/l2016-06-20Liaudies žiotys > 503378,6147728
N bendras1.8mg/l2016-06-20Liaudies žiotys > 503378,6147728
Bendras fosforas P0.083mg/l2016-06-20Liaudies žiotys > 503378,6147728
Temperatūra20.1Co2016-06-20Liaudies žiotys > 503378,6147728
Ištirpęs deguonis6.14≥ 7mgO2/l2016-06-20Kruosto žiotys > 499763,6137048
pH7.86-9pH vienetai2016-06-20Kruosto žiotys > 499763,6137048
BDS74.266mgO2/l2016-06-20Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitratų azotas NO3-N 0.726mg/l2016-06-20Kruosto žiotys > 499763,6137048
Nitritų azotas NO2-N 0.0420.046mg/l2016-06-20Kruosto žiotys > 499763,6137048
Amonio azotas NH4-N 0.1440.778mg/l2016-06-20Kruosto žiotys > 499763,6137048
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0390.1304mg/l2016-06-20Kruosto žiotys > 499763,6137048
N bendras1.55mg/l2016-06-20Kruosto žiotys > 499763,6137048
Bendras fosforas P0.089mg/l2016-06-20Kruosto žiotys > 499763,6137048
Temperatūra20.3Co2016-06-20Kruosto žiotys > 499763,6137048
Ištirpęs deguonis4.35≥ 7mgO2/l2016-06-20Ažytės žiotys > 478013,6146333
pH7.86-9pH vienetai2016-06-20Ažytės žiotys > 478013,6146333
BDS72.816mgO2/l2016-06-20Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitratų azotas NO3-N 0.373mg/l2016-06-20Ažytės žiotys > 478013,6146333
Nitritų azotas NO2-N 0.0210.046mg/l2016-06-20Ažytės žiotys > 478013,6146333
Ištirpęs deguonis8.13≥ 7mgO2/l2016-06-20Alkupis > 500694,6132413
Amonio azotas NH4-N 0.0460.778mg/l2016-06-20Ažytės žiotys > 478013,6146333
Fosfatų fosforas PO4-P 0.080.1304mg/l2016-06-20Ažytės žiotys > 478013,6146333
N bendras1.67mg/l2016-06-20Ažytės žiotys > 478013,6146333
Bendras fosforas P0.122mg/l2016-06-20Ažytės žiotys > 478013,6146333
Temperatūra18.2Co2016-06-20Ažytės žiotys > 478013,6146333
pH7.66-9pH vienetai2016-06-20Alkupis > 500694,6132413
BDS71.316mgO2/l2016-06-20Alkupis > 500694,6132413
Nitratų azotas NO3-N 0.133mg/l2016-06-20Alkupis > 500694,6132413
Nitritų azotas NO2-N 0.0080.046mg/l2016-06-20Alkupis > 500694,6132413
Amonio azotas NH4-N 0.1260.778mg/l2016-06-20Alkupis > 500694,6132413
Fosfatų fosforas PO4-P 0.0250.1304mg/l2016-06-20Alkupis > 500694,6132413
N bendras1.22mg/l2016-06-20Alkupis > 500694,6132413
Bendras fosforas P0.062mg/l2016-06-20Alkupis > 500694,6132413
Temperatūra20.4Co2016-06-20Alkupis > 500694,6132413
Ištirpęs deguonis7.17≥ 7mgO2/l2016-06-20Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
pH7.46-9pH vienetai2016-06-20Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
BDS74.36mgO2/l2016-06-20Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitratų azotas NO3-N 0.518mg/l2016-06-20Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Nitritų azotas NO2-N 0.0070.046mg/l2016-06-20Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Amonio azotas NH4-N 0.2080.778mg/l2016-06-20Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Fosfatų fosforas PO4-P 1.180.1304mg/l2016-06-20Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
N bendras1.57mg/l2016-06-20Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Bendras fosforas P1.56mg/l2016-06-20Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Temperatūra20.2Co2016-06-20Šerkšnio žiotys > 497516,6124793
Ištirpęs deguonis4.98≥ 7mgO2/l2016-06-20Žalesio žiotys > 500596,6133345
pH7.56-9pH vienetai2016-06-20Žalesio žiotys > 500596,6133345
BDS71.386mgO2/l2016-06-20Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitratų azotas NO3-N 0.07mg/l2016-06-20Žalesio žiotys > 500596,6133345
Nitritų azotas NO2-N 0.1010.046mg/l2016-06-20Žalesio žiotys > 500596,6133345
Amonio azotas NH4-N 0.0430.778mg/l2016-06-20Žalesio žiotys > 500596,6133345
Fosfatų fosforas PO4-P 0.3260.1304mg/l2016-06-20Žalesio žiotys > 500596,6133345
N bendras1.71mg/l2016-06-20Žalesio žiotys > 500596,6133345
Bendras fosforas P0.465mg/l2016-06-20Žalesio žiotys > 500596,6133345
Temperatūra19.7